Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Spoločnosť
26. november 2019

Odborníci sa hromadne postavili proti školskému filmu o samovraždách

Desiatky popredných psychológov a psychiatrov spísalo petíciu proti filmu Kto je ďalší?, ktorý videlo už vyše 40-tisíc školákov. Podľa odborníkov už došlo k zvýšeniu krízových stavov u detí.
Odborníci sa hromadne postavili proti školskému filmu o samovraždách

Zdroj Foto: eSlovensko.sk

Film Kto je ďalší? sa skladá z troch príbehov zobrazujúcich vypäté situácie. Podľa detských psychiatrov nevhodných pre maloletých divákov. Napriek tomu ho od začiatku školského roka videlo už okolo 43-tisíc žiakov na základných a stredných školách. To z neho robí jeden z najúspešnejších školských filmov na Slovensku a jeho premiéra sa pripravuje aj v Čechách a v Slovinsku.

Hoci podľa tvorcov filmu má ísť o edukačno-preventívny materiál v oblasti kyberšikany (stvárnenej prostredníctvom rapperky Aless), online sexuálneho vydierania (zobrazené cez príbeh dievčaťa sexuálne vydieraného cez internet) a killfie-selfie (ktorú prináša príbeh rooftoperov lezúcich po mrakodrapoch), širšia odborná verejnosť sa k filmu stavia veľmi rezervovane. Prostredníctvom petície (ktorú zatiaľ podpísalo takmer 1800 ľudí) vyzýva Ministerstvo školstva na preskúmanie vhodnosti filmu.

Film zobrazuje detailné scény sebapoškodzovania. Na záver prvého príbehu si šikanovaný chlapec napriek podpore spolužiakov vyberá samovraždu. Túto scénu môžu rizikové deti podľa psychiatričky Natálie Kaščákovej chápať tak, že napriek podpore spolužiakov niet východiska.

V druhom príbehu jedno z malých dievčat napodobňuje rooftoperku (lezkyňu po výškových budovách) a podľa záberov je očividné, ako sa to skončí. Doktorka Kaščáková to vníma tak, že ani smrť niektorých neodradí od robenia nebezpečných vecí, pričom sa dá na tom dokonca zarábať či získať slávu.

V treťom príbehu ide o pomstu farníka za sexuálne zneužívanie jeho syna evanjelickým farárom. Za obeť sexuálneho vydierania si vyberá farárovu dcéru, ktorá sa rozhodne ukončiť svoj život. Posolstvom tejto scény pre rizikových divákov môže byť podľa psychiatričky to, že samovražda je riešením trápenia.

I keď Audiovizuálny fond dal autorovi štvornásobné zamietavé stanovisko a nepodporil vznik tohto diela, film získal iné finančné krytie a na svojich reklamných materiáloch si pomohol aj logom ministerstva školstva. Na premiére filmu sa zúčastnil dokonca aj predseda vlády Peter Pellegrini, ktorý vyzýval na jeho premietanie na školách.

Ministerka školstva Martina Lubyová sa od filmu dištancovala a už avizovala, že logo rezortu bolo použité neoprávnene a organizáciu eSlovensko, ktorá sa na filme podieľala, vyzvala, aby logo stiahla.

Deti to nezvládli

Viac ako stovka odborníkov z radov psychiatrov, psychológov či psychoterapeutov zaznamenala po pozretí filmu mladistvými zvýšený počet krízových stavov u detí, ktoré nevedeli násilné scény z filmu spracovať. Psychiatrička Natália Kaščáková vo svojom vyjadrení spomína, že bola informovaná o konkrétnych prípadoch detí, ktoré majú po filme závažné psychické problémy.

Psychologička Mária Krýslová pokladá film Kto je ďalší? za „zbraň hromadného ničenia“, a to preto, že snímka nehľadá pravdu a prináša len najhoršiu časť skutočnosti vytrhnutej z kontextu reálnych súvislostí. Film podľa nej zneužíva aj „skvele zvládnuté filmové remeslo“, vďaka čomu dokáže vyvolať extrémne emócie, zmanipulovať diváka, ktorého dovedie k prežívaniu silnej úzkosti, strachu či beznádeje, a to bez náznaku zamyslenia, pozitívneho posolstva či hľadania príčin.

Samovražda je vo filme podľa psychologičky Krýslovej jediným riešením z trápenia a cestou k „nebeskej blaženosti“. Tvorcovia s divákmi zaobchádzajú podľa nej rovnako násilným spôsobom, od akého ich chcú odučiť.

Odborná verejnosť sa v zásade zhoduje, že hromadné premietanie takéhoto filmu môže u niektorých mladistvých aktivovať vlastné traumatizujúce skúsenosti a vyvolať tendenciu napodobňovať sebadeštrukčné správanie. Svoje výhrady ku škodlivosti filmu vyjadrili viacerí odborníci z oblasti duševného zdravia.

Vo veľkom sa však zmobilizovali až pod vedením profesorky Andrey Madarasovej Geckovej z Ústavu psychológie zdravia a metodológie výskumu na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Jej pôvodným zámerom ako iniciátorky petície bolo zmobilizovať odbornú obec, ktorá nebola prizvaná k príprave filmu a nebola informovaná ani o tom, že je premietaný v rámci školských predstavení.

Pripomína, že film rovnako nemá odborného garanta z oblasti psychológie a pedopsychiatrie.

Proti vhodnosti filmu sa postavil aj Výskumný ústav detskej psychológie a psychopatológie či Klinika detskej psychiatrie Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH), ktoré tiež žiadajú zastavenie premietania filmu školským kolektívom základných a stredných škôl.

Čoraz viac mladých si siaha na život. Problémom sú aj vysoké očakávania Zdieľať

Nedávno sa pridala aj Slovenská psychiatrická spoločnosť (SPsS), podľa ktorej má film Kto je ďalší? tendenciu vyvolávať Wertherov efekt, a teda vzostup samovrážd či samovražedných sklonov po jeho pozretí. Na základe vypracovaného odborného stanoviska nie je vhodné premietať film deťom na školách, kde už k premietnutiu došlo, je potrebné umožniť v malých kolektívoch diskusiu žiakov s odborníkmi.

Primálo odborných odporúčaní

Profesorka Madarasová Gecková podľa vlastných slov petíciu iniciovala na podnet rodičov, ktorí sa sťažovali, že ich pripomienky k filmu nie sú vypočuté samotnými tvorcami a ani ministerstvami.

Tvrdí, že tí rodičia, ktoré sa sťažovali, dostali odpoveď od Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu, že film je v poriadku a s účasťou na školskom predstavení predsa súhlasili. Tiež pripomína, že nesúhlasné komentáre na stránke filmu boli mazané a ich prístup bol blokovaný (až kým sa na problém neupozornilo). Takýto postup pokladá za umlčiavanie obetí.

Film sa podľa jej slov nemal nikdy dostať do škôl v rámci školských predstavení, pretože porušuje základné všeobecné pravidlá filmovej produkcie. Mal mať ohraničenú vekovú hranicu 18+ a varovanie na začiatku filmu aj pre dospelých divákov, že obsahuje potencionálne zraňujúci obsah nevhodný pre citlivé povahy kvôli jeho násilným záberom a emočne vypätým scénam. Chýbať by nemal ani kontakt na odbornú pomoc ešte pred uvedením záverečných titulkov.

Napriek tomu nesúhlasí s tvrdením režiséra filmu Mira Drobného, žeby úmyslom petície bolo film zakázať. Drobný, ktorý stál v minulosti za iniciatívami Kyberšikanovanie.sk či Ovce.sk a je tiež autorom dokumentu Rytmus – sídliskový sen, sa spolu s odborníčkou na tému mediálnej gramotnosti Natašou Slavíkovou a dramaturgom Alojsom Ditrichom radí medzi odborných garantov filmu.

Dodatočnou odpoveďou na film je podľa neho publikácia 1000 výpovedí o filme Kto je ďalší?, 1000 dôvodov na riešenie. Hoci má ísť o odporúčacie „vyjadrenia pätnástich odborníkov z oblasti psychiatrie, psychológie, vzdelávania a výchovy, sociálnej práce, prevencie, polície, samospráv či Linky detskej istoty“, nachádza sa medzi nimi len jedna detská psychiatrička – Anna Kováčová z Kliniky detskej psychiatrie NÚDCH, pričom vedenie kliniky vystupuje proti premietaniu filmu na školách.

Inzercia

Režisér Drobný rovnako nesúhlasí s tvrdením, že film môže v mladých ľuďoch po jeho pozretí vzbudzovať samovražedné či sebapoškodzovacie sklony. Všetky tri príbehy sú podľa neho otvorené a nikde v nich nie je zobrazená „mŕtva“ osoba, napriek tomu, že vo filme sú názorné ukážky skoncovania so životom.

Film podľa neho mladých ľudí motivuje, aby riešili svoje problémy, hovorili o nich a vyhli sa tragickým koncom upozorňovaním na rizikové správanie. Používať popisný a mentorujúci prístup pre tínedžerov podľa neho nie je efektívne ani funkčné. Práve takéto spracovanie podľa tvorcov filmu získava pozornosť tínedžerov, ich rešpekt a pomáha im k zamysleniu sa a k následnej zmene postojov a správania.

Tvrdenia o škodlivosti filmu označuje za vytrhnuté z kontextu. Zo strany odborníkov, naopak, vníma vnucovanie svojich vysvetlení školákom, čo pri takejto citlivej téme nepokladá za vhodné. Ak by to bolo totiž tak, ako tvrdia jeho kritici, „po každých večerných správach by musela zasahovať 112-ka“.

Drobný tiež udáva, že celkovo prišlo tvorcom filmu od tínedžerov viac ako 1700 správ, „pričom ani jedna jediná nebola negatívna“. Toto tvrdenie sa vylučuje so skúsenosťami iniciátorov petície, ktorí však v prípade správ školákov upozorňujú, že reagovať na film ich lákala súťaž s možnosťou vyhrať.

Okrem toho, že režisér hovoril v prípade iniciatívy odborníkov z oblasti duševného zdravia ako o sektároch a konšpirátoroch, spomínal aj antikampaň či zastrašovanie odborníkov, ktorí sa pozitívne vyjadrili na adresu filmu. Keď sa však denník Postoj opýtal, kto konkrétne mal byť zastrašovaný, či kto mal za podobnou aktivitou stáť, režisér odmietol kohokoľvek menovať, aby podľa neho „nedochádzalo k ďalším útokom a msteniu sa“.

Prečo tvorcovia filmu odmietajú odporúčania iniciátorov petície?

Režisér Drobný, naopak, pripisuje problém psychológom a psychiatrom. „Zlyhali mnohí, ktorí dnes tvrdia, že poznajú správny recept na prevenciu.“

Neodporúčacie stanovisko sa tvorcom filmu javí ako účelové so zámerom film poškodiť, a tak podľa nich vytvoriť priestor pre opakované online zneužívanie detí agresormi a predátormi. Stanovisko odbornej verejnosti pokladajú za zmätočné, neprofesionálne, nepravdivé a manipulatívne. Drobného šokuje, že odborníci ignorovali vyjadrenia stoviek dospievajúcich, ktoré majú tvorcovia k dispozícii.

Madarasovú Geckovú, naopak, šokuje, že režisér podľa jej názoru ignorujúci hlásené riziká svojho filmu môže zastupovať Slovensko ako odborník pre mediálnu oblasť.

Naráža tak na návrh v medzirezortnom pripomienkovom konaní s názvom Národná koncepcia ochrany detí v digitálnom priestore, ako aj na jeho Akčný plán na roky 2020 – 2021, na ktorého príprave sa podieľal práve režisér filmu Kto je ďalší? Miro Drobný, ako aj jeho odborná garantka doktorka Nataša Slavíková z občianskeho združenia eSlovensko. Nerozumie, ako sa takíto ľudia môžu podieľať na tvorbe podobných dokumentov takého dôležitého rázu.

Drobný však pre Postoj tvrdí, že národnú koncepciu pripravoval spoločne s Natašou Slavíkovou v rámci špeciálnej komisie ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny približne pol roka, čoho výsledkom má byť 100-stranový dokument. Pripomína, že tiež nejde o ich prvú spoločnú legislatívu.

Odborníci vs. tvorcovia filmu

Jedným z bodov sporu je aj projekcia filmu Kto je ďalší?, organizovaná primárom Kliniky detskej psychiatrie NÚDCH Jánom Šubom pre svojich kolegov z odboru, plánovaná na 5. decembra 2019 v bratislavskom kine Filmeurope.

Keďže psychológovia či psychiatri z dôvodu ordinačných hodín nemajú možnosť tento film vidieť v čase školských predstavení a film sa v komerčných kinách už nepremieta, spravili si vlastnú akciu, po ktorej malo dôjsť podľa profesorky Madarasovej Geckovej k reflexii medzi odborníkmi.

O premietaní filmu sa dozvedel aj režisér Drobný, ktorý následne v kine zarezervoval z jedenástich radov tri. Drobný pre Postoj povedal, že pozval odborníkov, ktorí majú záujem „vypočuť si aj názory tých, ktorí chcú film zakázať“.

Podľa slov Madarasovej Geckovej si tvorcovia filmu zarezervovali miesta ešte predtým, než stihli rozposlať pozvánky odborníkom z danej oblasti, preto teraz podľa nej mnohí váhajú, či sa na premietanie filmu budú mať možnosť dostať. Rovnako ich však odrádza aj prípadná situácia, že si režisér filmu bude chcieť z premietania spraviť svoju vlastnú „show“.

Iniciátorka petície na záver pripomína, že je veľmi dôležité sa detí a dospievajúcich pýtať na ich názor a rozvíjať v nich samostatnosť a zodpovednosť, čo sa podľa nej nedá bez toho, aby boli pozývaní k účasti na rozhodovaní a dianí vo svojom okolí. 

Táto snaha má však podľa nej jednu výnimku a tou je ochrana života, zdravia a zdravého vývinu detí a dospievajúcich. Z týchto dôvodov podľa nej ako zástupkyne akademickej obce nie je vhodné premietať filmy, ktoré môžu traumatizovať alebo viesť k suicidálnemu prežívaniu alebo správaniu.

Šikana či kyberšikana, sebapoškodzovanie alebo sexuálne násilie v online priestore a najmä suicidálne prežívanie a správanie sú veľmi dôležité témy, ktoré sa skutočne dejú. Napriek tomu, že podľa nej film stvárňuje tieto témy a skutočne môže niektorým „otvoriť oči“, riziko, že sa u iných neuplatní v rozhodovaní, ale, naopak, povedie k traumatizácii, je veľmi vysoké. Stratégia zastrašovania je tak neúčinná.

„Nečakáme, kým vyhasne mladý život, ale zasiahneme. Aj v prípade filmu Kto je ďalší?. Názor odbornej obce je založený na dôkazoch, a preto dúfam, že je dôležitejší ako posty detí na fanúšikovskej stránke,“ dodala.

Aktualizované 27.11.2019, 17:33
Ministerstvo školstva najnovšie neodporúča školám, aby sa žiaci zúčastnili na premietaní filmu Kto je ďalší? či seminároch organizovaných jeho tvorcami, a v tejto súvislosti odoslalo riaditeľom základných a stredných škôl usmernenie. Rezort školstva vysvetľuje svoj krok na základe spochybnenia preventívneho a edukatívneho zámeru filmu zo strany odborníkov Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, ktorý je priamo riadenou organizáciou ministerstva školstva. Tiež pripomenulo, že film nefinancovalo a ani nesúhlasilo s jeho produkciou. Rezort školstva opätovne skonštatoval, že vo filme absentuje tzv. pozitívny jazyk, čiže empatické formulácie, podporné vety reflektujúce stav osôb, ktoré vo filme vystupujú.

 

Ak vy alebo niekto, koho poznáte, zápasí s depresiou alebo má samovražedné myšlienky, nenechávajte ho v tom samého. Samovražedné myšlienky nie sú zlyhaním, môžu sa vyskytnúť u každého, kto prežíva niečo ťažké. Existujú rôzne formy pomoci. Okrem psychologických, psychoterapeutických alebo psychiatrických kliník sa môžete obrátiť aj na linku detskej istoty (116 111), linku dôvery Nezábudka (0800 800 566) či na internetovú poradňu IPčko (ipcko.sk). Všetky z nich vám ponúknu bezplatnú a odbornú podporu v núdzi s uchovaním vašej anonymity.

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.