Za Imrichom Kružliakom (1914 – 2019)

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Za Imrichom Kružliakom (1914 – 2019)

Imrich Kružliak (1914 – 2019). Foto z roku 2002: Vladimír Benko/TASR

Nikto nekritizoval čechoslovakizmus vášnivejšie a presvedčivejšie ako on. Odsudzoval zločiny proti Židom, a pritom bránil slovenskú štátnosť z roku 1939.

Vo veku 104 rokov zomrel v Unterhachingu Imrich Kružliak, konzervatívny a katolícky spisovateľ, publicista a esejista. Väčšinu požehnane dlhého života strávil v exile a v Bavorsku, kde v rokoch 1951 – 1980 pôsobil ako dlhoročný šéfredaktor kultúrneho vysielania Rádia Slobodná Európa. Predtým bol členom HSĽS, v rokoch 1942 – 43 pracoval ako vedúci úradu pre tlač a informácie, po roku 1945 bol novinár, podporoval Demokratickú stranu, v roku 1948 emigroval a v exile vystupoval ako presvedčený antikomunista. Po páde komunizmu a vzniku Slovenska pracoval aj pre prezidenta Kováča.

Mal som česť ho osobne stretnúť, krátko s ním hovoriť, pamätám sa okrem iného na zmysel pre humor.

Rád by som pripomenul tri roviny Imricha Kružliaka, z ktorých jedna odchádza spolu s ním na večnosť.

Prvým je jeho jasná a tvrdá kritika čechoslovakizmu:

„Príslušnosť k národu je nielen politickou, ale aj morálnou otázkou. A že otázku národa a národného záujmu nemožno beztrestne chápať z hľadiska osobného alebo stranícko-politického egoizmu. Takýto postoj je amorálnym činom voči národnému kolektívu. Tu sa aj veľké princípy demokracie, humanity a ľudských práv premieňajú na bezcenné mince, stávajú sa blasfémiou a strácajú cieľ. ,Čechoslovakizmus' – to nie je idea politického spolužitia s Čechmi, ale tendencia zbaviť národ jeho prirodzenej i historickej identity.“

Neviem o tom, že by to niekto vyjadril presnejšie a súčasne tvrdšie. Kružliak bol vášnivým kritikom čechoslovakistov v slovenskej politike, osobitne hlasistov a ešte osobitnejšie Vavra Šrobára, ktorému zazlieval aj kolaboráciu s komunistami po roku 1948.

Druhá vec, ktorá ho charakterizovala, bola jeho obrana Slovenského štátu, osobitne roly, ktorú zohral prezident Tiso. Kružliak nemal problém odsúdiť holokaust a zločin násilných deportácií Židov („občanov slovenského štátu“) z nášho územia, dokonca špekulovať o tom, akú rolu pri tomto kroku, ktorý „prekročil hranicu ľudskosti“, hral „fanatizmus domácich radikálov“ a akú tlak cudzích síl, tak či onak, považoval to za „zlyhanie slovenskej politiky“. Tisa z toho však osobne nevinil, patril k obhajcom jeho postupu a motívov.

Tretia vec, ktorá, myslím, s Kružliakom odchádza, minimálne ako názor medzi intelektuálne rešpektovanými osobnosťami, je jeho pohľad na Povstanie. Kružliak ho kritizoval ako akciu, ktorá bola „v intenciách Moskvy“ (robil rozdiel medzi SNP a Varšavským povstaním), čo pomohlo Benešovi v získaní kontroly nad slovenskou politikou.

Stojí za poznámku, že podobný názor by bol dnes mnohými označený za extrémny, pričom v Kružliakovom prípade nijako nebránil jeho postaveniu vo vedení čs. redakcie Slobodnej Európy a zásadnej role v slovenskom exile.

Čím možno jeho uvažovanie vysvetliť, ako ho pochopiť? Myslím, že svojou dušou a založením bol nacionalista, štúrovec 20. storočia, pre ktorého nie je natio nič pejoratívne, práve naopak, je to vysoká hodnota civilizovaného a slobodného sveta. „Ako Slováci stojíme pred svetom“, citoval Štúra, vždy kritický k sovietizmu a každej protinárodnej ideológii. V pohľade na slovenskú politiku ešte zdôrazňoval význam konfesných rozdielov, čo je dnes tiež už prežité. Na osude Slovenska mu záležalo až do konca, pestoval nacionalizmus úplne iného druhu: „Slovenská otázka sa v našom podaní musí stať otázkou ľudskou a svetovou. Tak budeme pánmi vo svojom domove, až sa sloboda opäť vráti aj do našej vlasti,“ napísal v roku 1988.

Česť jeho pamiatke!

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo