Oznam: Nový študijný semester Spoločenstva Ladislava Hanusa

Spoločenstvo Ladislava Hanusa (SLH), vzdelávacie občianske združenie, organizuje v letnom semestri akademického roka 2006/2007 už po 10. krát úspešný semestrálny program určený 12 študentom a absolventom VŠ. Program je svojim obsahom interdisciplinárny (filozofia, teológia, sociológia, právo...) a svojou formou interaktívny (analýza textu v moderovanej diskusii, písanie esejí, diskusie s pozvanými hosťami...)

Cieľom programu je poukázať na intelektuálne bohatstvo kresťanskej tradície, jej vplyv na formovanie západnej civilizácie a inšpirovať mladých ľudí k jej hlbšiemu štúdiu.

Program ponúka možnosť zlepšenia argumentačných, vyjadrovacích a interpersonálnych schopností, spoznanie mladých ľudí podobného zmýšľania a významných kresťanských osobností. Vytvára vynikajúce príležitostí pre osobný a duchovný rast.

Prihlášku nájdete na www.hanusfellowship.org.

Uzávierka prihlášok je do 29. januára 2007!

Bližšie informácie o SLH nájdete na webstránke www.hanusfellowship.org.

V prípade otázok píšte na hanusfellowship@hanusfellowship.org alebo volajte na 0905 432 851.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo