Koho nasledujeme?

8. ročník Bratislavských Hanusových Dní sa uskutoční 26. apríla až 3. mája 2019 v Divadle Malá scéna STU v Bratislave.

8. ročník Bratislavských Hanusových Dní sa uskutoční 26. apríla až 3. mája 2019 v Divadle Malá scéna STU v Bratislave.

Spoločenstvo Ladislava Hanusa: Chceme inšpirovať mladých ľudí

Spoločenstvo Ladislava Hanusa (SLH) už trinásty rok ponúka semestrálny akademický kurz filozofie a kresťanskej kultúry. V priebehu času sa menili deta...

Spoločenstvo Ladislava Hanusa (SLH) už trinásty rok ponúka semestrálny akademický kurz filozofie a kresťanskej kultúry. V priebehu času sa menili deta...

Oznam: Nový študijný semester Spoločenstva Ladislava Hanusa

Spoločenstvo Ladislava Hanusa (SLH), vzdelávacie občianske združenie, organizuje v letnom semestri akademického roka 2006/2007 už po 10. krát úspešný semestrálny program určený 12 študentom a absolventom VŠ. Program je svojim obsahom interdisciplinárny (filozofia, teológia, sociológia, právo...) a s...

Spoločenstvo Ladislava Hanusa (SLH), vzdelávacie občianske združenie, organizuje v letnom semestri akademického roka 2006/2007 už po 10. krát úspešný semestrálny program určený 12 študentom a absolventom VŠ. Program je svojim obsahom interdisciplinárny (filozofia, teológia, sociológia, právo...) a s...