Vianočná výzva k spoločnému hľadaniu pravdy pre médiá a kresťanských čitateľov

Aj keď v mnohých oblastiach médiá aj dnes odvážne hľadajú pravdu, často najmä v morálno-etických, náboženských či politických témach skôr pretláčajú s...

Aj keď v mnohých oblastiach médiá aj dnes odvážne hľadajú pravdu, často najmä v morálno-etických, náboženských či politických témach skôr pretláčajú s...