Samuel Trizuljak

Samuel Trizuljak

Aktuálne pôsobí ako interný doktorand na Univerzite Karlovej v Prahe. Vo svojom výskume sa venuje dejinám katolíckeho politického myslenia v 20. storočí. Bakalárske štúdium politických vied absolvoval v Heidelbergu a v Cambridgei, magisterské z dejín na Oxforde. Absolvoval Kolégium Antona Neuwirtha a spolupracuje so Spoločenstvom Ladislava Hanusa, kde vedie akademické semináre a spolupripravuje festival Bratislavské Hanusove dni. V uplynulom volebnom období pôsobil ako politický poradca v NR SR.

Strana 1

Nie je pochod ako pochod, alebo pokroky pro-life hnutia na Slovensku
Nie je pochod ako pochod, alebo pokroky pro-life hnutia na Slovensku

Iniciatíva Bratislava za život poukazuje na významný pokrok v aktivitách pro-life hnutia na Slovensku. Jednak je obohatením vďaka svojmu sekulárnemu charakteru, no a navyše je obohatením aj svojim cieleným zvyšovaním informovanosti o kľúčových pro-life aktivitách na Slovensku, ktoré sa inak nedostá...

Strana 1