Kríza pojmov

„Skutočná láska existuje.“ Vilo Rozboril

„To není to co potřebuji,“ sucho konštatuje Ján pri pohľade na slobodnú dievčinu v televíznej relácii, ktorá má ukázať, že „skutočná láska existuje“. Azda žiadna show sa dnes nezaobíde bez obradov alebo aspoň nejakej tej spovednice. Obrad ruží sa skončil. A s ním aj celé to sebaponižovanie a duševný striptíz, na ktoré sa tie úbohé dievčence vlastným rozhodnutím podujali. Na moderátorovi naozaj vidno ako profesionálne rastie: čoraz väčšia stupidita – čoraz väčšia sledovanosť. A čo Ján? Pod pojmom „to, co potřebuji“ má akiste na mysli vec, ktorá doplní jeho image, umocní jeho prestíž. Vec, ktorá ho bude reprezentovať. Niečo, čo k nemu pasuje, čo mu poslúži, čo splní svoju funkciu. Cieľom a zmyslom existencie tejto veci má byť jeho malé egoistické „ja“. Po úplnej amortizácii sa napokon vyradí z používania. Nikoho to netrápi. Ani zástankyne ženských práv.

Mlčanie feministiek
Aspekt mlčí. Vlastne, ešte horšie. Feministky na svoju stránku umiestnili humorne ladený odkaz „zenichprefeministku“ s otázkou „Prijmeš môj bodliak?“. Dámy, môžete si vybrať, komu ho ponúknete: Georgovi Bushovi, Fidelovi Castrovi alebo predstaviteľom KDH? Tie ženy z Aspektu dnes chcú mať právo asi na všetko, len nie na svoju ľudskú dôstojnosť. Tá sa meria kvótami a počtom žien v kazateľniciach alebo v parlamente. Mimochodom, do parlamentu sa nedostala ani slovenská „predaná nevesta“ z (tej) istej televízie. Dokázala sa spod vplyvu markízy oslobodiť, no len za cenu zaradenia vlastnej svadby do programu predvolebnej kampane onej kedysi vplyvnej strany.

Kríza pojmov
Svadba ako obchod je ďalším plodom ekonomizovaného vnímania sveta a človeka v ňom. Biznis princíp rozrieďuje a splošťuje aj tie najhlbšie vzťahy, aj to veľké tajomstvo – vzťah muža a ženy. Quid pro quo. Rodiny sa skôr podobajú na projekt implementácie mechanizmu zvyšovania blahobytu svojich členov. Nečudo, že na tejto báze rodiny dlho nefungujú. Ale ako nedopustiť, aby toto sploštenie zasiahlo aj naše vlastné životy a vzťahy? Ako si majú aspoň v diaspórach žijúci kresťania zachovať hlboké a dôverné vzťahy k iným ľuďom? Modlitbou, znie tradičná odpoveď. No treba aj nastaviť zrkadlo dnešnej kultúre. Popri kríze rodiny, kríze pravdy, kríze svedomia treba nastoliť problém krízy pojmov .

Problém jazyka
Zasahuje aj oblasť náboženstva. Aj náboženské termíny mnohým umožňujú vytvoriť si zásobu jednoduchých zbožných odpovedí na všetky zložité teologické otázky. Samotné otázky nás už však zaujímajú menej. Ale práve tie sú oným „volaním“ či „pozvaním“, na ktoré máme svojím životom odpovedať. Toto volanie nepočujeme, a tak slovám čoraz menej rozumieme , už ich len používame. Výsledkom je, že nevidíme súvis. A tak si žijeme dva životy: jeden vnútri spoločenstva (kde pestujeme „vzťahy“) a druhý vo svete. Sami oddeľujeme religio od života vo svete a potom hromžíme, aký je svet zlý. Ide o takzvaný náboženský podvoják. Dávame síce za pravdu duchu a pravde, ale nežijeme v duchu a pravde. Je to náš problém. Dôsledky ďalekosiahle.

Slová, obyčajné slová
Omnoho tragickejšie táto kríza zasahuje sekulárnu kultúru, ľudí mimo spoločenstva. Prejavuje sa to v dvoch rovinách: (1) Čoraz zriedkavejšie používanie „háklivých“ slov a ich vytesňovanie medzi archaizmy. A tak sodomia sa už nenazýva sodomiou, ale inakosťou. Spolužitie muža a ženy v jednej domácnosti bez uzatvorenia manželstva sa nezvykne nazývať konkubinátom, ale voľným zväzkom, či pre-nuptiálnou kohabitáciou. Ďalšou rovinou (2) je degradácia slov na profánnu úroveň. Mier, národ, priateľstvo, láska znamenajú všetko možné, len nie to, čím naozaj sú. Obsah pojmov sa vyprázdňuje. A naše myslenie s ním. Ešte aj samotný proces vyprázdňovania obsahu pojmov sa dá elegantne pomenovať: moderní autori neustále čosi demystifikujú . Ježiša už aj veriaci používajú ako citoslovce, o sekulárnych ľuďoch ani nehovorím. Tí druhí z nejakého prazvláštneho dôvodu vyslovujú jeho meno azda častejšie, než tí prví. A svadobný obrad? Ten už je vnímaný iba ako divadlo, ceremónia, romantická show. Obsah sme vypreparovali, a tak sa dívame na pozlátko.

Z kruhu von
Ak nám biznis princíp ani živorenie na povrchu nestačí, treba sa nám vrátiť k základom, podstate, k významom pojmov, ktoré používame. Trpezlivo poukazovať na ich pôvodný obsah, pripomínať, pýtať sa, čo sa tým vypovedaným myslí. Častejšie sa pýtať „čo je to?“. Pátrať po presnom zmysle toho, čo hovoríme a čo počúvame. Čo znamená „Ježiš, zabudla som si dáždnik.“ ? Treba sa autorky opýtať, prečo to hovorí práve tak, a nie inak. Dnes síce viac vieme o svete, ale nežijeme vo svete, ktorý by bol samozrejmý . Nič, ani bytie samotné, nie je samozrejmé. Nemožno v sebe potlačiť otázky, na ktoré sa nám núkajú odpovede. Ani tie teologické. Nekonzumovať, ale dopracovať sa k správnym odpovediam vlastným úsilím. Nie kopírovať, ale nadväzovať v myslení. Nehovoriť mnoho, ale veľa sa pýtať. A vďaka neprestajnej modlitbe žiť tak, aby sa ľudia mali na čo opýtať nás.

Viac diskriminácie
Dobré treba nazvať dobrým a zlé zlým. Vo veciach morálky sa dívať čierno-bielo, nie v odtieňoch šedej. Paradoxne, potrebujeme viac diskriminovať (lat. discriminare - rozlišovať). Jemnou myšlienkovou prácou rozlíšiť správne od nesprávneho. Lebo čiastočná pravda je tá najhoršia lož. Nezostať ani studený, ani horúci – to jest, na vypľutie. Tolerovať, čiže strpieť cudzie úchylky, ale nie odobriť ich. Práve to druhé po nás žiadajú záujmové skupiny a hnutia. A tak sodomitov treba pokojne nazvať sodomitmi a konkubíny konkubínami. Ale s láskou, ktorá je trpezlivá, dobrotivá, nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. (cf. 1 Kor 13:4-7)

Skutočná láska naozaj existuje a azda takú nájde aj náš párik z televíznej show. Možno na konci vysvitne, že Ján vôbec nie je milionár, ale dlhodobo nezamestnaný a býva v podnájme kdesi v severných Čechách. A ona si ho napriek tomu vezme.

Marek Hrubčo

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo