NÁZOR: Radoslav Procházka o zjavení sv. Exekutívy

Pre niektorých nie je parlamentnou apokalypsou beztvará masa poslušných maňušiek, ale osobnostne pestrá zostava ľudí, naivne presvedčených, že okrem kvalitného prstokladu pri obsluhe hlasovacieho zariadenia by do ich výbavy mala patriť aj schopnosť ozvať sa v prípade potreby zreteľnejšie, než iba brumendom.

V parlamente sa nedávno stala otrasná vec: koaliční poslanci prišli do práce, priamo na schôdzi si vymenili názory na to, ako postupovať v rokovaní o návrhu na zúženie imunity v situácii, keď v dôsledku neprítomnosti opozičných poslancov na pracovisku nebolo možné návrh schváliť a následne potrebnou väčšinou dali jednému z týchto názorov prednosť. Zatiaľ čo Lukáš Fila sa v SME zdržanlivo obmedzil na dojem totálneho chaosu, Igor Stupňan z Pravdy sa nerozpakoval a nazval koalíciu bezradnou a jej stav apokalyptickým. No.

(Ne)poslušný parlament

V demokratických formách vlády je parlament fórom, ktorému už z jeho názvu vyplýva úloha viesť rozpravu o verejných veciach a na základe verejnej rozpravy o týchto veciach aj rozhodovať. Zmestili by sa mi sem viaceré ďalšie didaktické vety, v ktorých by sa to hemžilo slovami diskurz, deliberácia, poverenie, reprezentácia a podobne, ale menej je niekedy viac. Zdržím sa preto čohokoľvek nad rámec rekapitulačnej skratky.

Asi štyria koaliční poslanci veľmi stručne predstavili tak svojim kolegom, ako aj verejnosti dôvody, ktoré ich viedli k názoru, že hlasovať o návrhu ústavného zákona je slušné vtedy, ak existuje aspoň teoretická šanca na jeho schválenie. Iní traja poslanci vyslovili opačný názor. A to všetko verejne, nahlas, slobodne. A v parlamente! Totálny chaos, učinená apokalypsa.

Dezolátnym teda nie je stav parlamentu vtedy, keď na základe utorňajšieho nápadu predsedu vlády je vo štvrtok schválená novela zákona (rok 2009), ale vtedy, keď sa poslanci hlásia o slovo s dobromyseľnou, ale autonómnou predstavou o ďalšom postupe a keď bez pokynov „zhora“ o tejto predstave podľa vlastného svedomia hlasujú. Apokalypsou nie je beztvará masa poslušných maňušiek, ale osobnostne pestrá zostava ľudí, naivne presvedčených, že okrem kvalitného prstokladu pri obsluhe hlasovacieho zariadenia by do ich výbavy mala patriť aj schopnosť ozvať sa v prípade potreby zreteľnejšie, než iba brumendom. Bezradne nepostupuje parlament vtedy, keď na slovo poslúcha inštrukcie z úradu vlády, ale vtedy, keď o svojich rozhodnutiach najskôr verejne uvažuje a potom ich verejne prijíma.

“Preferencia pre ,poriadok´ namiesto ,chaosu´ je uprednostnením poslušného pred hľadajúcim parlamentom.” Zdieľať

Ako presvedčený nepriateľ konšpirácií a argumentácie ad personam skúsim vecnú interpretáciu citovanej mediálnej reflexie: táto preferencia pre „poriadok“ namiesto „chaosu“ je uprednostnením poslušného pred hľadajúcim parlamentom. Je to hodnotová preferencia: namiesto legitimity, ktorej jediným zdrojom je v parlamentnej republike hľadanie a nachádzanie súhlasu prostredníctvom svedomitej verejnej rozpravy, uprednostňuje efektivitu lineárnych rozhodovacích procesov, v ktorých nominálny decízor (parlament) nie je totožný s reálnym decízorom (exekutívny líder).

Trichetova nabubrelosť

Práve v tejto preferencii sa ponosy na hľadajúci namiesto poslušného parlamentu veľmi podobajú na varovanie prezidenta Európskej centrálnej banky Jeana-Clauda Tricheta všetkým tým uchádzačom o členstvo v eurozóne, ktorí by tvárou v tvár požiadavkám úniovej administratívy chceli rešpektovať vlastné ústavodarné a zákonodarné zbory. Ak by sme Trichetove vyhrážky chceli brať doslovne, sú len slabomyseľnou nabubrelosťou, pretože neexistuje spôsob, akým si eurozóna dokáže postoj ktoréhokoľvek parlamentu kandidátskeho štátu k morálne hazardným podujatiam overiť pred tým, než také podujatie nastane. Inými slovami, hoci by napríklad dnešná poľská vláda z neznámych dôvodov sľúbila práve Trichetovi, že v prípade potreby požičia Portugalcom, pre zajtrajší poľský parlament je takýto sľub záväzný rovnako, ako sa pre Vincenta Lukáča ukázal byť záväzným Slotov predvolebný sľub ohľadom Lukáčovho poslaneckého platu.

Zázemie, z ktorého vyvierajú (nielen) Trichetove sťažnosti, je však zložitejšie: tvorí ho presvedčenie, že v otázkach úniovej politiky majú byť národné parlamenty v prvom pláne a členské štáty v druhom pláne poslušnými štatistami, ktorí osvietenej nadnárodnej exekutíve nebudú brániť v šití čoraz tesnejšieho regulačného kabátca. Pozorovatelia únie bez ohľadu na svoju politickú či ideovú afinitu vedia, že genetickým kódom jej fungovania je dominancia exekutívy, uprednostňovanie efektivity pred legitimitou a veľmi zlá znášanlivosť bruselskej byrokracie a jej politického vedenia voči akýmkoľvek prejavom odbojníctva. Pozor, toto nie je bežný euroskeptický nárek! Som čoraz viac presvedčený, že ešte než sa nasledujúca dekáda stretne s tou ďalšou, budeme na svoje členstvo v EÚ spomínať ako na zlaté časy prosperity a bezpečia, a že únia v dnešnej podobe chráni slabších pred silnejšími podstatne viac, ako ich bude chrániť usporiadanie, ktoré príde po rozpade eurozóny a následne aj únie ako takej.

Demokratická apokalypsa

Lenže Trichetovo posolstvo novým kandidátom nie je len vecne pomýlené, ale aj politicky nečestné. Ak totiž niekto uzavrie dohodu na znení zmluvy s exekutívnym predstaviteľom členského štátu jednak s výhradou parlamentného súhlasu a jednak v čase predvolebnej kampane, ktorej dominantnou súčasťou je iný názor významných politických strán na znenie tejto zmluvy, potom nemá najmenšie právo byť prekvapený a urážať sa, ak tieto politické strany učinia zadosť postoju, na ktorý vo voľbách dostali mandát.

Toto je totiž podstata kritiky parlamentu tak vo veci jeho odloženého hlasovania o imunite, ako aj vo veci jeho postoja k slovenskej pôžičke Grécku: je to sťažnosť na parlament, ktorý neposlúcha exekutívu na slovo, ale prácne hľadá svoje vlastné. Veru tak, demokratická apokalypsa.

Radoslav Procházka
Autor je poslancom NR SR za KDH.

Foto: Flickr.com (licencia Creative Commons)

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo