Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Spoločnosť
02. február 2023

Spor na univerzite

Pre výskum slova sodomia dostal vyučujúci pokarhanie za provokáciu

Alebo ako sa Katedra anglistiky a amerikanistiky na Univerzite Mateja Bela stala miestom ideologických šarvátok.

Pre výskum slova sodomia dostal vyučujúci pokarhanie za provokáciu

Prednášková sála Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ilustračné foto: ff.umb.sk

Hoci by vysoká škola mala byť priestorom na výučbu a slobodný, no poctivý vedecký výskum nezaťažený ideológiou, na banskobystrickej katedre anglistiky a amerikanistiky Univerzity Mateja Bela je práve pre ideologický spor dusná atmosféra.

Martin Kubuš je prekladateľ a učiteľ s bohatou prekladateľskou a publikačnou činnosťou, za viaceré svoje preklady získal aj ocenenia. Študentov učí angličtinu a anglickú literatúru.

Na škole sú jeho názory známe, v roku 2019 bol napríklad protestovať proti pochodu homosexuálov v Banskej Bystrici s transparentom, kde bolo napísané: „Nie v našom meste! Skúste v Sodome.“ Stal sa preto aj terčom vtipov na internete.

Sodoma sa stala jablkom sváru aj v tomto príbehu. Hoci mal Kubuš s kolegami donedávna dobré vzťahy, pred niekoľkými týždňami sa od neho začali dištancovať a okrem pozdravu a nevyhnutností sa s ním nerozprávajú.

Je sodomia a zoofília to isté?

Všetko sa začalo, keď sa Kubuš rozhodol, že bude skúmať slovo sodomia. Hoci sa pôvodný význam tohto pojmu odvíja od biblického mesta Sodoma, ktoré bolo zničené Bohom pre hriešny život svojich obyvateľov – menovite homosexuálny styk –, v slovníkovej definícii sodomie nájdeme výklad totožný s výkladom zoofílie.

Kubuš je presvedčený, že sa sodomia vykladá nesprávne, respektíve neúplne. O téme pripravuje článok, kde túto tézu dokladá nielen definíciou v Historickom slovníku slovenského jazyka, ale aj anglickým výkladom v Oxford Learner’s Dictionaries či na základe výskytu slova sodomia v Slovenskom jazykovom korpuse.

V tom sa totiž v drvivej väčšine sodomia vyskytuje ako neprirodzený ľudský análny styk a iba v malom množstve výskytov ako styk človeka so zvieraťom.

„Mojím cieľom je upozorniť na tento fakt a dúfam, že dôjde k úprave tej definície do pôvodného stavu. Súčasná definícia je chybná,“ hovorí Kubuš.

S výsledkami svojho výskumu sa v novembri minulého roka Kubuš pokúsil vystúpiť na Týždni vedy a techniky na Univerzite Mateja Bela. Tým však zjavne niekomu stúpil na otlak.

Etická komisia: Je to v rozpore s našimi hodnotami

Kubušov zámer odprednášať svoj výskum sa dostal pred Komisiu pre etiku vedy a výskumu Filozofickej fakulty UMB vedenú Imrichom Nagyom.

Tá na svojom zasadnutí 7. novembra skonštatovala, že rešpektuje slobodu vedeckého bádania, pričom využívanie akademických slobôd musí byť v súlade so zásadami demokracie a humanity.

Zároveň komisia skonštatovala, že sa „v plnom rozsahu hlási k duchu i litere Uznesenia Európskeho parlamentu z 18. decembra 2019 o verejnej diskriminácii a nenávistných prejavoch proti LGBTI osobám vrátane zón bez LGBTI“, ako aj že sa opiera o niektoré interné dokumenty týkajúce sa etických zásad vedeckovýskumnej činnosti.

Na základe tohto etická komisia vyslovila názor, že „obsahové zameranie prednášky je v rozpore s poslaním UMB a jej hodnotami a jej propagácia v rámci podujatí Týždňa vedy a techniky na UMB a spájanie s menom inštitúcie by mohli viesť k poškodeniu dobrého mena univerzity, resp. fakulty“, a odporučila stiahnuť prednášku Martina Kubuša z propagácie podujatí v rámci Týždňa vedy a techniky a nespájať ju s menom školy.

Kubuš napriek tomu so svojou prednáškou vystúpil, hoci na jej začiatku deklaroval, že prednáška nie je súčasťou podujatia Týždeň vedy aj techniky. Okrem toho rozposlal k téme kolegom a študentom na škole dotazník skúmajúci, ako ľudia vnímajú slovo sodomia.

Pokarhanie za provokáciu

Vec sa preberala aj na zasadnutí katedry 2. decembra. Vedúca katedry Alena Štulajterová skonštatovala, že to považuje zo strany Martina Kubuša za provokáciu, a udelila mu pokarhanie. Zo zápisnice vyplýva, že Kubušovi kolegovia jeho počínanie vnímajú kriticky.

Vyčítali mu, že študentom nasilu vtláča svoju ideológiu, čím sa spreneveruje akademickému poslaniu. Tým má podľa nich byť „pluralita názorov podporujúca humanistické zameranie fakulty, čím sa podporuje rozvoj liberálnej demokracie“.

Iná učiteľka Petra Jesenská sa vyjadrila, že „v kontexte dodržiavania ľudských práv treba dbať o to, aby akademický prejav nekriminalizoval skupiny obyvateľstva na základe príslušnosti k LGBTQ“, a uviedla aj, že Kubušov príspevok považuje najmä v kontexte októbrovej vraždy dvoch homosexuálov na Zámockej ulici za necitlivú provokáciu. Aj ďalšie kolegyne sa vyjadrili v zmysle, že na akademickú pôdu nepatrí prezentovanie osobných názorov alebo že o ľudských právach sa diskutovať nemá.

Učiteľka Marianna Bachledová na zasadnutí povedala, že Kubušov zámer zmeniť slovníkovú definíciu sodomie je „jasný homofóbny postoj, ktorý je na verejnej vysokej škole v demokratickej krajine absolútne neakceptovateľný“.

Zo zápisnice vyplýva, že nikto z prítomných sa Martina Kubuša nezastal alebo nekomunikoval názor, podľa ktorého by Kubušov výskum bol korektný. Sám Kubuš podľa zápisnice poukázal na nespravodlivosť a diskrimináciu svojej osoby.

S otázkami sme sa obrátili priamo na vedúcu katedry Alenu Štulajterovú. Tá však na otázky neodpovedala a do telefónu povedala, že sa k tomu nechce vyjadrovať a vec považuje za uzavretú.

Dúhová vlajka pri vstupe na Filozofickú fakultu UMB. Foto: Postoj/Jakub Lipták

Inzercia

Výkladná skriňa politických stanovísk

Hoci členovia katedry anglistiky a amerikanistiky opakovane konštatovali, že prezentácia vlastných názorov a pretláčanie ideológie na akademickú pôdu nepatrí, je otázne, či to myslia všeobecne alebo len ak ide o názory a ideológiu, s ktorou nesúhlasia. Už hneď pri vchode na Filozofickú fakultu UMB návštevníka privíta vyvesená veľká dúhová vlajka. Chodba, na ktorej sa nachádzajú kabinety anglistov a amerikanistov, vyzerá doslova ako výkladná skriňa politických stanovísk a názorov učiteľov, ktorí za dverami majú svoje pracovne.

Prakticky na všetkých dverách je vylepená ukrajinská vlajka, na jedných – vedľa dúhovej stužky – aj s nápisom „In English we say Kyiv“, čo by sa dalo preložiť ako „Po anglicky hovoríme Kyjiv“. Tradičné – a jazykovo správne – anglické slovo pre Kyjev je pritom Kiev, po roku 2014 sa však z politických dôvodov začal presadzovať tvar Kyiv.

Dvere od pracovne na katedre anglistiky a amerikanistiky. Foto: Postoj/Jakub Lipták

Na dverách do iného kabinetu možno nájsť niekoľko dúhových vlajok, rôznych nálepiek, obrázkov, často aj vtipných. Vedľa dverí je vylepený papier s nápisom „Don’t be trash“, čo v preklade znamená „Nebuď odpad“. Následne sú vymenované slová, ktoré vytvárajú skratku trash, a to transfóbny, rasistický, ableistický, sexistický a homofóbny.

Dvere od pracovne na katedre anglistiky a amerikanistiky. Foto: Postoj/Jakub Lipták

Za dverami má ešte s jedným kolegom kabinet Marianna Bachledová, ktorá označila Kubušov výskumný zámer za homofóbny. Bachledová sa pre Postoj vyjadrila, že ona a jej kolegovia majú problém s tým, že Kubuš nasilu otvára témy ako homosexualita, antikoncepcia či potraty.

„Nerozumieme, prečo on na prekladateľstve a tlmočníctve rieši, čo v slovenčine znamená sodomia. Je to vyslovene tendenčné,“ myslí si Bachledová a pokračuje: „Máme homosexuálov kolegov aj študentov a naznačovať, že ich existencia je antisociálna a podobne, je voči nim strašne necitlivé.“

Napriek tomu sa na Kubuša vraj ešte žiaden študent oficiálne nesťažoval. „Majú ho radi a nechcú mu ublížiť, ale komentujú to,“ hovorí. „On je špičkový prekladateľ a výborný učiteľ, aj ja som vďaka nemu prekladateľka a vďačím mu za veľa. Myslí si, že ho nemáme radi, ale to nie je pravda. Len mu chýba citlivosť voči ostatným, že nie každému je to príjemné a nie každého zaujímajú jeho osobné názory.“

Hoci Bachledová mala na zasadnutí katedry s Kubušovým výskumom problém, pri osobnom rozhovore vraví, že ak je aj Kubušovo ťaženie – dostať do definície sodomie homosexuálny styk – teoreticky dobré, etické by od neho bolo to jasne a otvorene napísať. „Toto, čo on robí, nie je vedecký prístup,“ tvrdí Bachledová.

Martin Kubuš nerozumie Bachledovej otázke, prečo rieši sodomiu v slovenčine, keď oni sú anglisti a amerikanisti. „Náš pracovný jazyk je aj slovenčina, lebo prekladáme do slovenčiny. A stav slovenčiny ma ako prekladateľa musí zaujímať,“ vysvetľuje Kubuš.

Kubuš: Žiadne témy neotváram nasilu

Kubuš odmieta, že by nasilu otváral citlivé témy alebo veci, ktoré s témou nesúvisia. „Ak som niekedy vytiahol takú tému, tak vždy, keď súvisí s preberanou látkou,“ obhajuje sa Kubuš. V jeho prednáškach, ktoré sú v podobe prezentácií voľne dostupné, sa dá nájsť, že ako príklady pre contradictio in adiecto (protiklad) použil slovné spojenia ako reproductive rights (reprodukčné práva) či homosexual intercourse (homosexuálna súlož).

„Na literatúre preberáme Johna Lockea a to, čo on píše o zneužívaní jazyka, som použil ako príklady,“ vysvetľuje Kubuš. „Keď poviem na hodine, kde sa rozoberá manipulácia jazykom, že dvaja muži spolu nemôžu mať sex, lebo to nie je anatomicky možné, tak konštatujem biologický fakt,“ pokračuje.

Priznáva síce, že to môže na niekoho pôsobiť ako neempatické, no nevníma to ako argument, prečo by také veci nemal hovoriť. „Sme na vysokej škole, nie deti v škôlke, ktoré rozruší takáto téma,“ myslí si.

Martin Kubuš. Foto: Postoj/Jakub Lipták

Kubušova kolegyňa Marianna Bachledová má problém aj s jeho prednáškou o knihe The British Museum is Falling Down od Davida Lodgea. Ide o satirické dielo o chudobných katolíckych manželoch, ktorí už majú tri deti a obávajú sa, že znova otehotnejú. Keďže nemôžu používať antikoncepciu, spoliehajú sa na prirodzené plánovanie rodičovstva.

V prednáške k tomuto dielu Kubuš rozoberá napríklad aj rozvody, homosexualitu, rodovú agendu a podobne. „Kniha Davida Lodgea je katolícke dielo a vyslovene sa tam hodili témy antikoncepcie, sexuálnej revolúcie a tak ďalej,“ vysvetľuje Kubuš. „Preberám tam veci, ktoré súvisia so sexuálnou revolúciou ako takou, lebo tá ovplyvnila myslenie ľudí, ktoré sa odráža v Lodgeovej knihe. Ona je síce zameraná užšie, na antikoncepciu a katolicizmus, ale prednáška je poňatá širšie, lebo to súvisí,“ uzatvára.

Martin Kubuš je odhodlaný vo svojom výskume pokračovať, a keď bude hotový, plánuje ho zverejniť ako článok v karentovanom časopise. Či mu to ten odpublikuje, nevie.

Čo na to celé hovoria študenti? Hoci sa Kubušove vzťahy s kolegami pokazili, od študentov cíti aj podporu. „Odkedy som bol na etickej komisii, dostal som veľa mailov od študentov, ktorí sú na mojej strane,“ hovorí Kubuš a na záver dodáva: „Ja som rád, že sme rôzni, tak je to v poriadku. Ale určite nešírim nenávisť. Ak niekto toto povie, tak klame.“

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.