Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Komentáre a názory
24. jún 2022

Vnútorný rozpor LGBT

T je útokom proti L, G a B

Rod, gender a transgender.

T je útokom proti L, G a B

Foto: wikimedia.org

Feminizmus je hnutie, doktrína či ideológia, ktorá presadzuje rovnosť mužov a žien. Lenže čo je to rovnosť mužov a žien, v akom aspekte rovnosť? V odpovediach na tieto otázky sa jednotlivé typy feminizmov od seba veľmi líšia; niekedy dávajú odpovede až opačné.

Má rovnosť znamenať rovnosť politickú, rovnosť pred zákonom, rovnosť príležitostí? Alebo má znamenať rovnosť výsledku, rovnosť stavu, paritné zastúpenie mužov a žien na všetkých pozíciách v spoločnosti, vo všetkých funkciách či profesiách? Oba typy rovnosti nie sú identické.

Feminizmus môžeme podľa miery radikálnosti deliť na liberálny a radikálny, podľa názoru na pornografiu a prostitúciu na tzv. sex-pozitívny a sex-negatívny (sú pornografia a prostitúcia oslobodením ľudskej, a teda aj ženskej sexuality od konvenčnej morálky alebo sú to fenomény ponižujúce ženy, a teda protiženské?); no najzaujímavejšie delenie je na feminizmus tzv. nonesencialistický, teda genderový, a na feminizmus esencialistický, teda nongenderový.

V čom spočíva ten rozdiel? V tom, že dávajú opačné odpovede na otázku, či žena je muž; presnejšie, či medzi ženou a mužom sú podstatné (t. j. esenciálne) rozdiely alebo nie.

Ten nonesencialistický, to znamená genderový, tvrdí, že nie sú. Že muži a ženy sú v podstate plne zameniteľní.

Jednou vecou je biologické pohlavie (anglicky sex), ktoré je možno dvojaké, možno je to kontinuum, na ktorom existuje päť zastávok – ale nech už je to akokoľvek, nech už je pohlavie objektívne či nie, je v každom prípade menej podstatné než gender, teda naučené vzorce správania. Tie sú len spoločenským výtvorom, umelou konštrukciou, ktorú patriarchát vnútil ženám a mužom. Tá nám vnucuje, že sú vraj nejaké typicky ženské a typicky mužské roly v živote či štandardy správania. V skutočnosti to tak nie je, čo dokáže robiť muž, dokáže aj žena a naopak.

Napríklad prečo sa nám tvrdí, že červená či ružová farba je dievčenská a modrá chlapčenská? Na tom nie je nič objektívneho. Alebo dobre vycvičená a talentovaná žena dokáže byť rovnako dobrou snajperkou či členkou ochranky štátnika ako dobre vycvičený a talentovaný muž.

Oboje je pravda.

Ale z tejto pravdy, že niečo sú spoločenské konštrukcie, neplynie, že všetko sú spoločenské konštrukcie; že medzi mužmi a ženami neexistujú žiadne objektívne, podstatné rozdiely, ktoré by určovali, že niečo sú typicky mužské a niečo typicky ženské roly.

Ak vychádzate z genderovej doktríny – nie je to veda, je to dogmatické tvrdenie, teda ideológia –, potom považujete akúkoľvek štatistickú nerovnosť žien a mužov v akejkoľvek pozícii za nespravodlivosť, útlak a dôsledok diskriminácie či patriarchátu. Požadujete teda prevýchovu populácie a kvóty na rovné zastúpenie žien. Fakt, že je viac žien vysokoškoláčok na humanitných predmetoch než mužov a viac mužov vysokoškolákov na technických predmetoch než žien, nevnímate ako dôsledok slobodnej voľby, slobodných preferencií konkrétnych mladých žien a mužov, ale ako problém, ktorý sa má riešiť a riešiť ho má štát.

Genderový feminizmus je však pokrytecký v tom, že požaduje rovné zastúpenie žien – teda kvóty pre ženy – na spoločensky prestížnych pozíciách s mužskou dominanciou, ako je vysoká politika či vedenie veľkých firiem, ale už nie rovné zastúpenie žien v takých typických mužských profesiách, ktoré však nie sú vôbec prestížne, ako sú smetiar, baník či obrábač ťažkých kovov.

Esencialistický, teda nongenderový feminizmus, naopak, tvrdí, že medzi mužmi a ženami sú podstatné rozdiely, biologické a fyziologické, ktoré zvýhodňujú mužov a znevýhodňujú ženy. Tými sú tehotenstvo a pôrod. V liberálnej podobe esencialistického feminizmu je toto prirodzené znevýhodnenie žien riešiteľné antikoncepciou a potratom, v jeho radikálnej podobe je muž vnímaný od svojej prirodzenosti ako agresor či okupant ženy (taký už je, nemôže si pomôcť, je to jeho podstata, esencia), a preto sa odporúča separácia, segregácia mužov a žien a život žien v lesbických komúnach. Deti budú zo skúmaviek.

Je zaujímavé, že tá feministická pozícia, ktorá je najviac v súlade so zdravým rozumom (a ktorú zastávam napríklad ja), nie je mnohými za feministickú vôbec považovaná: totiž že medzi mužmi a ženami sú podstatné rozdiely, sú typicky mužské (brániaca) a typicky ženské (opatrujúca) roly, ale muži a ženy sú si rovní v dôstojnosti, nie však identickí: vzťah medzi nimi nie je vzťahom nepriateľstva a agresie, ale je to vzťah komplementarity a kooperácie, teda doplňovania sa a spolupráce.

Inzercia

Transgenderová ideológia je dobovo a miestne podmienené šialenstvo. Zdieľať

Toto všetko uvádzam iba preto, aby som upozornil na vznik termínu gender (do slovenčiny eufemisticky prekladaného ako rod), ktorý na rozdiel od pohlavia označuje niečo umelé, spoločensky vytvorené. A tým sa chcem dostať k termínu transgender.

Podľa neho je vlastné pohlavie osobnou voľbou, osobnou preferenciou. Ak sa stotožňujem so svojím biologickým pohlavím, som cisgenderový muž či cisgenderová žena. Ak je moje pohlavie mužské, ale myslím si, že som, či mal by som byť žena, nie je podľa tejto ideológie podstatné moje pohlavie, ale moje subjektívne prianie, som teda transžena, transgenderová žena.

Ak som biologická žena, ale myslím si, že som, či mala by som byť mužom, potom som transgenderový muž. Samozrejme, transgenderový muž môže mať menštruáciu, byť tehotný a rodiť. Ale spoločnosť ju/ho má vnímať ako muža, je to jej/jeho právo. Rovnako tak transgenderová žena je žena – čo by v praxi znamenalo zánik ženských športov, pretože by v nich víťazili biologickí muži vnímaní ako (trans)ženy.

Skratka LGBT obsahuje vnútornú kontradikciu a písmeno T predstavuje hrozbu pre písmená L, G, B. Lesbičky, gayovia a bisexuáli sú konzervatívni v tom, že uznávajú objektivitu pohlavia rovnako ako heterosexuáli.

Heterosexuál chce mať vzťah s osobou opačného pohlavia, na pohlaví mu (či jej) veľmi záleží. Lesbička i gay chcú mať vzťah s osobami rovnakého pohlavia, na pohlaví im taktiež veľmi záleží. Bisexuáli sú schopní i ochotní mať vzťah s osobami rovnakého i opačného pohlavia, ale sú si plne vedomí toho, aké pohlavie tie osoby majú; obe pohlavia sa im nezlievajú do jedného, to by potom neboli bisexuáli, ale monosexuáli.

Uznanie práv homosexuálov na spoločensky akceptované súžitie s osobami rovnakého pohlavia bolo založené na presvedčení, že homosexuálna orientácia je im vrodená, nie je svojvoľným rozmarom. Je teda objektívna.

A teraz príde transgenderové hnutie, ktoré tvrdí, že pohlavie samotné nie je objektívne, ale je subjektívne, je otázkou voľby a rozhodnutia. Ale ak pohlavie (anglicky sex) je subjektívne, ako potom niečo menej než pohlavie, teda pohlavná (sexuálna) orientácia, môže byť objektívne? To nie je možné, to nejde spolu dokopy.

Ak je pohlavie objektívne, potom aj orientácie na to či ono pohlavie môže byť objektívna, ale ak je pohlavie subjektívne, potom orientácia na to či ono subjektívne pohlavie musí byť taktiež nutne a logicky len a len subjektívna. T je útokom proti L, G a B.

Bolo by to komické, keby to nebolo tragické. Mladý človek môže trpieť genderovou dysfóriou, môže byť zmätený. S dospievaním sa dá do poriadku, je to len otázka času. Ak mu však je vštepovaná ideológia, že pohlavie je otázka voľby a má na pohlavie podľa svojho výberu „právo“, v mnohých krajinách mu vo veku 12 – 13 rokov dajú blokátory puberty, aby sa nevyvinul v muža či ženu, a potom mu chirurgicky zmenia pohlavie na to opačné a dávajú hormóny opačného pohlavia.

Tento človek je potom často aj naďalej nespokojný a podstúpi reverznú tranzíciu. A v nemálo prípadoch po takomto zmrzačení spácha samovraždu.

Sú to zločiny páchané na deťoch – a ako také budú už o pár desaťročí aj vnímané. Transgenderová ideológia je dobovo a miestne podmienené šialenstvo, ktoré časom pominie. Vyžiada si však ešte mnoho detských obetí – v krajinách, ktoré mu prepadli či mu ustupujú.

 

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.