Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Spoločnosť
13. február 2020

Houston, máme problém! (3. časť)

O ľuďoch, na ktorých sa obraciame, a rozhovoroch, ktoré absolvujeme, keď nám vnútri svieti červená kontrolka: spoveď, duchovné vedenie, koučing, psychologické poradenstvo a terapia.
Houston, máme problém! (3. časť)
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
O ľuďoch, na ktorých sa obraciame, a rozhovoroch, ktoré absolvujeme, keď nám vnútri svieti červená kontrolka: spoveď, duchovné vedenie, koučing, psychologické poradenstvo a terapia.

Spoveď, duchovné sprevádzanie, koučing a psychologické poradenstvo či terapia. Rozhovory, ktoré nám môžu pomôcť. Kedy, ako, prečo? Svätá spoveď má silu zmieriť človeka s Bohom a venovali sme sa jej v prvej časti. V duchovnom sprevádzaní môžeme v blízkosti človeka, ktorý je duchovne starší, budovať svoj kresťanský život a počuť závany Ducha Svätého, ako sme hovorili v druhej časti.

Niekedy však potrebujeme zmapovať svoje myšlienky, urobiť konkrétne rozhodnutia a nájsť riešenia pre svoju budúcnosť. Keď nám vybuchne kyslíková nádrž ako posádke misie Apollo 13, potrebujeme s riadiacou vežou rozobrať situáciu do detailov. Chceme sa pozrieť na alternatívy a pripraviť plán postupu. Vtedy môže prísť na rad koučing.

Slovo „kouč“ poznáme zo športu či z práce. Zjednodušene môžeme povedať, že koučing je štruktúrovaný rozhovor s človekom, ktorý nám dobre položenými otázkami pomáha riešiť témy zamerané na budúcnosť.

Bolo by chybou myslieť si, že koučing je len pre ľudí v biznise alebo pre mladých lídrov. Azda každý zažil moment, keď mu pomohla jediná dobre položená otázka. Stretnutie zložené z hlbokých otázok a sprevádzané načúvajúcim odborníkom môže byť hodnotné pre človeka v akomkoľvek veku, postavení, zamestnaní či situácii.

Koučing je najmä o čare nadväzujúcej otvorenej otázky. Tú si môžete vyskúšať sami. Napríklad: Keď vám kolega povie, že sa nevie rozhodnúť medzi dvoma možnosťami, spýtajte sa, ktorá z nich najviac rozvíja dôležité vzťahy. Alebo: ak príde dcéra s dilemou, či má začať chodiť na balet, môžete sa spýtať, čo by tam chcela zažiť. Takúto otázku môžeme ponúknuť v akomkoľvek kontexte a neraz dokáže pomôcť viac ako „rada z prvej ruky“. Pomáha totiž, aby si človek uvedomil, že často má odpovede už v sebe.

Predný lalok, na magnetickej rezonancii mozgu naznačený červenou, zodpovedá za rozhodovanie aj plánovanie. Foto: Profimedia

Tento prístup je taký užitočný, že sa ho učia nielen profesionálni koučovia a mentori. Medzi svoje tréningy ho zaraďujú aj firmy, kňazi a zasvätené osoby či dokonca stredné školy. Aj stredoškoláci si vedia pri riešení svojich tém pomôcť ponúknutím dobrej otvorenej otázky.

Aj keď sa zdá táto zručnosť jednoduchá, vyžaduje si mnoho praxe. Skúste sa doma spýtať, či niekto rieši menej závažnú situáciu, na ktorú by si chcel posvietiť. Nasledujúcich 10 minút sa pýtajte len otvorené otázky, teda také, na ktoré sa nedá odpovedať áno-nie.

Otvorené však nestačí – zamerajte sa na to, aby každá otázka nadväzovala na to, čo práve druhý povedal. To si vyžaduje, aby ste aktívne počúvali a nepripravovali si v hlave zoznam ďalších otázok. Tak nám totiž ujde to, čo „náš klient“ hovorí.

Kresťan a koučing

Keď sa rozhodneme vyhľadať kouča, nemusíme chodiť ďaleko. Na Slovensku pôsobia desiatky koučov, ktorí využívajú rôzne prístupy. Na internete nájdeme mnoho kontaktov, využiť môžeme aj stránku Medzinárodnej federácie koučov či adresár Slovenskej asociácie koučov.

Od roku 2014 funguje na Slovensku komunita kresťanských koučov, ktorí ponúkajú koučing v kontexte kresťanskej viery. Pri hľadaní terapeuta či psychológa mnohí kresťania preferujú odborníka, ktorý s nimi zdieľa ich vieru a hodnotové nastavenie. Dôležitou otázkou pre kresťana môže byť, či je potrebné, aby bol kouč či terapeut kresťanský. 

Terapeut nemusí hneď zdieľať svetonázor klienta, ak prichádza s problémom, kde nie je nevyhnutné mať rovnaký postoj a hodnoty. Ale je pravda, že ak zdieľajú rovnaké postoje v hodnotových otázkach, môže to byť ľahšie.  Zdieľať

Všetci oslovení odborníci sa zhodujú na tom, že nie je nutné, aby si kresťan vybral iba kresťanského kouča či terapeuta. Kvalitný kouč a terapeut pristupuje k svojmu klientovi s rešpektom a porozumením. Ak rozpozná, že to nedokáže, ak je nesúlad vo svetonázore prekážkou alebo ak má pri riešení konkrétneho problému klienta vnútorný konflikt, odporučí mu spoluprácu s iným odborníkom.

Mário Schwarz, psychológ a odborný asistent na Trnavskej univerzite, vysvetľuje: „Ak terapeut dokáže akceptovať hodnoty klienta, tak je to v poriadku. Terapeut nemusí hneď zdieľať svetonázor klienta, ak prichádza s problémom, kde nie je nevyhnutné mať rovnaký postoj a hodnoty. Ale je pravda, že ak zdieľajú rovnaké postoje v hodnotových otázkach, môže to byť ľahšie. No nie je to nevyhnutne podmienka. Problém by nastal vtedy, ak by terapeut neakceptoval klientove hodnoty a svetonázor. Ak je psychológ kresťanský, tak viem asi, aké bude mať hodnoty, názory a postoje na niektoré otázky, týkajúce sa napríklad morálky.“

Výhybky. Foto: Flickr/jev55

Spolupráca s hodnotovo blízkym koučom či terapeutom teda nie je podmienkou, môže však byť výhodou. V prípade koučingu ju vysvetľuje saleziánska sestra a kresťanská koučka Eva Rušínová, FMA. „Kresťanský koučing pristupuje k človeku v optike toho, že je to Bohom bezpodmienečne milovaná osoba, v ktorej už pôsobí Boží Duch. Druhá skutočnosť je nemenej zásadná a to, že aj keď je daná otázka, ktorú klient rieši, navonok veľmi prozaická, úsilie kouča je pozrieť sa s klientom na túto vec aj z hľadiska kresťanského hodnotového nastavenia a z perspektívy večného života. Sám kouč sa usiluje dať sa viesť Duchom Svätým pri každom rozhovore, modliť sa za klienta a sám rásť v duchovnom živote.“

Princíp rešpektu a slobody funguje, samozrejme, aj naopak. „Kresťanský kouč rešpektuje, že Boh s každým z nás pracuje ináč. Preto nevnucuje svoj svetonázor v rozhovore, ale ho ani nezatajuje. Rešpektuje takú úroveň duchovného rastu, ktorú klient momentálne má.“

Kresťanský koučing

O koučingové metódy a kresťanský koučing je záujem nielen zo strany klientov, ale aj zo strany laikov a zasvätených osôb. Mnohí sa rozhodujú pre niekoľkomesačný tréning, ktorý organizuje poradenské centrum pre rodiny Family Garden.

Prečo by sa niekto, najmä však kňaz či duchovný sprievodca, chcel stať koučom, vysvetľuje Eva Rušínová: „Odo mňa ako zasvätenej osoby ľudia často očakávali správnu odpoveď na svoje problémy a na často veľmi zauzlené životné situácie. Tým, že koučovací rozhovor dôsledne skúma situáciu, pomáha vykresliť, ako by v tejto veci človek rád žil a posunul svoj život. Koučing skúma zdroje a možnosti. Prenáša ťarchu z hľadania odpovede na tvorivú snahu položiť správnu otázku, ktorá vyplýva z pozorného počúvania. To všetko sa deje v atmosfére otvorenosti voči Bohu. S rešpektom pracujeme aj s tichom, keď klient premýšľa a ja ho podporujem modlitbou a prosím si svetlo pre ďalší krok. To vedie k uvedomeniu a porozumeniu samému sebe. A aj k tomu, aby si klient nastavil často náročné, ale efektívne kroky, ako dosiahnuť cieľ.“

To, že koučovacie zručnosti sú skutočne užitočné a vyhľadávajú ich nielen laici, potvrdzujú aj čísla. Podľa informácií od Kataríny Baginovej z Family Garden prebehol prvý kurz „Kresťanský kouč“ na jar 2014. Odvtedy sa na ňom počas dvanástich výcvikov zúčastnilo viac ako 50 zasvätených osôb a viac ako 150 laikov rôznych profesií z celého Slovenska. Do jarného kurzu 2020 sú opäť prihlásení traja rehoľníci a jeden diecézny kňaz.

S rešpektom pracujeme aj s tichom, keď klient premýšľa a ja ho podporujem modlitbou a prosím si svetlo pre ďalší krok.  Zdieľať

Ako vyzerá koučing

Kým duchovné sprevádzanie je pravidelné a systematické, koučovací rozhovor môže byť jednorazový. Nebojme sa teda dať si len jedno koučovacie stretnutie. Môžeme ho vyhľadať občasne alebo sa s koučom stretávať dlhšie časové obdobie. Každé stretnutie smeruje k jasne zadefinovanému cieľu, ktorý si klient spolu s koučom na začiatku určia.

Je rozhodnutím kouča, v akej výške sa bude pohybovať honorár za stretnutie alebo či bude pracovať zadarmo. Mnohí vychádzajú v ústrety klientovi a jeho možnostiam. Kvalifikovaní koučovia však do svojho vzdelania investovali nemalé prostriedky a chcú touto profesiou živiť seba a svoje rodiny. Rozhovor s odborne vyškoleným koučom má svoju hodnotu, ktorú by sme mali vziať do úvahy pri nastavení svojich očakávaní.

Inzercia

Kým pri sprevádzaní je dôležitý skúsený duchovný sprievodca, pri koučingu je dôraz na klientovi. Ten hľadá vlastné odpovede a objavuje vlastné zdroje, aj keď s výdatnou podporou otázok, ktoré kladie kouč. „Kouč je teda ,mimo hry‘: nedáva rady, odporúčania, riešenia. Jeho hlavnou úlohou je dobre načúvať, čo klient hovorí, ale aj to, čomu sa vyhýba, čo nespomína. Je v postoji hlboko počúvajúcej osoby,“ hovorí Rušínová.

Bludisko. Foto: Flickr/Brett Davis

Témy, ktoré môžeme na koučing priniesť, sú takmer bez konca. Koučing pomáha riešiť „komplikované situácie osôb v dnešnej komplikovanej dobe“.

Kresťanský kouč Marián Kubeš vysvetľuje, že dnes už existujú stovky špecializovaných oblastí, v ktorých koučovia pracujú, a budú vznikať ďalšie, lebo ľudská činnosť je veľmi rozmanitá. „Biznis koučing pomáha riešiť otázky, ako úspešne podnikať či viesť tím. Životný koučing je ešte rozmanitejší. Existuje koučing vzťahový, posttraumatický alebo vo vzdelávaní. Koučing vie pomôcť odpovedať aj na otázky v duchovnej oblasti, či už sa týkajú rozhodnutia o povolaní, prehĺbenia duchovného života, alebo vedenia spoločenstva. Pokrýva teda stovky tém.”

Kresťanský koučing sa v zásade nevyhýba žiadnej téme či oblasti života človeka. Etický kódex kresťanských koučov však nedovoľuje, aby pomáhali v hriešnom alebo protiprávnom správaní.

Podobne ako dobrý kňaz, duchovný sprievodca či psychológ, kouč s klientom nerieši tie otázky, o ktorých nadobudne presvedčenie, že je na ne vhodnejší niekto iný, pokračuje Marián Kubeš. Môže tak klientovi odporučiť aj návštevu psychológa či psychoterapeuta.

Keď je na rade psychologické poradenstvo a terapia

V bežnej reči často nerozlišujeme medzi pojmami poradenstvo a terapia. Je však medzi nimi rozdiel. Podľa Mária Schwarza sa poradenstvo zameriava na prekonanie psychologických problémov človeka a rozvoj jeho osobnosti. Ide o kvalifikovanú pomoc v problémoch a konfliktoch, ktoré človek má.

Psychoterapia je liečba psychologickými prostriedkami. „Veľmi zjednodušene by sme mohli povedať, že poradenstvo vyhľadá človek, ktorý dokáže sám fungovať, ale potrebuje sa iba poradiť. Pri terapii je klientovo fungovanie značne problematické a potrebuje už liečbu.”

Tu sa nachádza aj hranica, ktorá terapiu oddeľuje od domén, o ktorých sme hovorili doteraz. „Koučing, ale aj duchovné vedenie je skôr o sprevádzaní. Koučing sa poskytuje psychicky zdravému človeku, ktorý nepotrebuje psychologickú intervenciu. Pri psychoterapii hovoríme už o liečbe, na ktorú je potrebný odborník, ktorý prešiel psychoterapeutickým výcvikom a ktorý vie liečiť psychologickými prostriedkami,“ dopĺňa mozaiku Mário Schwarz.

Dvere. Foto: Flickr/Nick Vidal-Hall

Do rúk psychológa či terapeuta teda patria všetky situácie, kde ide o vážnejší psychologický problém. Situácie, keď už nestačí získať len nadhľad, ale kde je potrebná aj psychologická intervencia. To, že by nám mohlo pomôcť poradenstvo či psychoterapia, si môžeme často uvedomiť aj sami, ako sme hovorili v prvej časti seriálu.

Psychológ Schwarz ponúka jednoduchý návod, ako si terapeuta vybrať, keď sa pre terapiu už rozhodneme. Na začiatku terapie odporúča dohodnúť si pár stretnutí, kde si vyjasníme, či chceme s týmto terapeutom pracovať. Spoznáme, ako pracuje, v akom smere má urobený výcvik a či nám táto škola vyhovuje. Zároveň aj to, či nám sedí osobnostne. Vzájomnú dohodu, či chceme spolupracovať, totiž „uzatvára“ klient, ale aj terapeut. „Ak zvážim, že tadiaľto ísť nechcem, je úplne v poriadku, že sa rozlúčime a hľadáme iného.“

Nie je zlé, ak človek hľadá a nevie hneď nájsť tú správnu pomoc. Chybou však je, ak má jeden človek sprevádzanie u mnohých odborníkov naraz.  Zdieľať

Prepojený svet človeka a rozhovorov

V tomto trojdielnom seriáli sme sa pozreli na niekoľko typov rozhovorov, ktoré nám môžu pomôcť v našom hľadaní: spoveď, duchovné vedenie, koučing a psychologické poradenstvo či terapia.

Podľa Evy Rušínovej by mal každý odborník, za ktorým prichádzame ako klient či sprevádzaný, vedieť vymedziť, čo patrí do rámca jeho právomoci a kompetencie. To vie niekedy zistiť po pár stretnutiach, no niekedy sa skutočné korene vecí odhalia po dlhšom čase.

Je preto v poriadku, keď hľadáme. Nehľadajme však všade naraz. „Nie je zlé, ak človek hľadá a nevie hneď nájsť tú správnu pomoc. Chybou však je, ak má jeden človek sprevádzanie u mnohých odborníkov naraz. Vtedy je predpoklad, že namiesto integrity sa stane ,roztrúsenou‘ osobnosťou,“ upozorňuje Eva Rušínová.

Po tom, čo sme tieto typy rozhovorov analyzovali, na konci nášho pátrania je namieste syntéza. Náš duchovný život, emočné prežívanie aj psychické zdravie sú navzájom prepojené. Preto by bolo na škodu jednotlivé typy rozhovorov striktne oddeľovať, ako uvádza dlhoročný mentor pre kresťanské organizácie a jednotlivcov a spoluzakladateľ občianskeho združenia D3, ktoré pomáha objaviť a napĺňať životné poslanie, Milan Číčel.

Svätá spoveď môže mať a má terapeutické účinky, ako napríklad pokoj v duši a jasno vo svedomí. Okrem toho, že je sviatosťou, ktorá dokáže očistiť naše hriechy, vie mať aj hlboko motivačný účinok. Je novým začiatkom. Môžeme v nej nadobudnúť nové poznanie a má aj emocionálny náboj. Všetky domény a typy rozhovorov, o ktorých sme hovorili, sú integrované a navzájom previazané.

Dôležité je vidieť náš krok smerom k rozhovorom v správnom svetle. „Naša snaha o rozvoj, teda hľadanie odpovedí a riešení, nie je iba zapĺňanie prázdna alebo uzdravenie zranení. Je takisto rozlišovaním a nachádzaním nášho poslania a účasti na obnove sveta. A to sa nemôže diať v izolácii, ale v spoluúčasti s inými a najmä s Bohom.“ 

V neposlednom rade tak, ako sa cesta posádky Apolla 13 na ceste domov nezaobišla bez straty a ťažkostí, ani naša cesta za svetlom sa nemôže udiať bez snahy, námahy a aj bolesti.

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva