Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Rodina
28. november 2018

Správanie matiek ovplyvňuje partnerské šťastie ich detí

Za stabilitu v budúcich partnerských vzťahoch môže aj naša matka. Tá má podľa štúdie najväčší vplyv na výdrž vzťahu svojich detí.
Správanie matiek ovplyvňuje partnerské šťastie ich detí

Foto: Flickr

Čerstvo zverejnený výskum, ktorý sa robil počas 40 rokov, zisťoval, prečo sa deti rozvedených rodičov takisto rozvádzajú častejšie.

Výskumníkov z tímu okolo profesorky a sociologičky Claire Kamp Dushovej zaujímalo, ako sa vysoká rozvodovosť generácie rodičov prejavuje na partnerskom živote ich detí.

Už dávnejšie štúdie potvrdili, že ľudia, ktorí zažili rozvod svojich rodičov, majú v priemere väčší problém zotrvať v manželstve než tí, ktorí vyrastali v stabilných rodinných pomeroch.

Americkí výskumníci, ktorí svoje zistenia publikovali vo vedeckom časopise PlosOne, si kládli otázku, aké sú skutočné dôvody toho, že deti z rozvedených rodín vo svojom neskoršom živote čelia zvýšenému riziku, že ich partnerský vzťah stroskotá. Skúmali pritom nielen vzťahy, ktoré boli spečatené manželstvom, ale keďže pribúdajú páry žijúce mimo manželstva, zamerali sa aj na tieto zväzky bez sobášneho listu.

Vedci si stanovili tri hypotézy: po prvé, deti rozídených rodičov sa neskôr samy rozvádzajú častejšie z dôvodu, že po rozpade spoločnej domácnosti žijú v horších ekonomických životných podmienkach a táto sociálna nestabilita má za následok aj nestabilnejšie vzťahy. Druhou hypotézou bolo, že pre deti, ktoré zažili rozpad vzťahu medzi mamou a otcom, už stabilita nie je takou hodnotou, a preto je pre nich neskôr ľahšie vymeniť manžela či partnera. Treťou výskumnou otázkou bolo, či v skutočnosti nevplývajú na správanie detí najviac akési charakterové deficity rodičov, ktoré sa týkajú správania v rámci vzťahov.

V rámci štúdie boli k dispozícii dlhodobo zbierané dáta, jedna vzorka sa od roku 1979 týkala 13-tisíc mladých ľudí, v rámci druhej vzorky sa od roku 1986 skúmalo správanie ich detí.

Inzercia

Napokon sa nepotvrdila prvá ani druhá hypotéza, podľa ktorej skúsenosť s rozvodom rodičov znižuje v očiach postihnutých detí hodnotu stability. Vedci zistili, že v správaní medzi deťmi, ktoré zažili rozvod či rozchod svojej mamy, a deťmi, ktoré sa narodili do druhého manželstva či partnerstva tej istej mamy, nie je rozdiel.

Výskumníci dospeli k záveru, že sú to charakterové vlastnosti a vzorce správania u rodiča, ktoré majú najväčší vplyv na to, ako sa neskôr v partnerskom vzťahu bude správať ich dieťa. Podľa amerických vedcov si deti zvnútorňujú tieto vlastnosti aj vzorce a integrujú ich do vlastného správania vo vzťahoch. Podľa toho, čo zažijú doma, si vedia neskôr budovať dôveru a riešiť problémy.  

Za stabilitu v budúcich partnerských vzťahoch môže aj naša matka. Tá má podľa štúdie najväčší vplyv na výdrž vzťahu svojich detí. Akoby matka odovzdávala svojim potomkom akési vzťahové schopnosti a zručnosti. Podľa výskumu ak matka mala sklon k častej výmene partnerov, tak jej deti si časom tento vzorec správania osvoja, a tým s veľkou pravdepodobnosťou skončia v podobných vzťahoch.

Toto dokázalo práve porovnanie nevlastných súrodencov tej istej matky. Jeden súrodenec zažil rozchod matky, druhý nie. Aj tak mali obaja súrodenci v dospelosti podobný počet partnerov ako matka. Bez ohľadu na to, koľko rozchodov matky zažili. Určujúce je teda podľa štúdie to, aké vzorce správania ukazuje matka svojim deťom, v dobrom aj v zlom.

Inzercia

Inzercia

Odporúčame