Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Spoločnosť
11. apríl 2018

Štát začal školiť učiteľov v oblasti LGBTI a rodovej rovnosti

Minulý týždeň bolo prvé školenie pre učiteľov v oblasti práv LGBTI. Na školstve tvrdia, že na základe požiadavky učiteľov.  
Štát začal školiť učiteľov v oblasti LGBTI a rodovej rovnosti

Ilustračné foto: TASR/Jakub Kotian

„Sme iní – hovorme o tom nahlas“ I. Pod týmto názvom sa konal minulý týždeň vo štvrtok (5. apríla) v Metodicko-pedagogickom centre v Prešove odborný seminár pre stredoškolských učiteľov. 

V pozvánke na seminár sa písalo, že cieľom je “aktualizovať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti ľudských práv LGBTI ľudí, sexuálnej orientácie a rodovej identity”. 

Seminár má podľa organizátorov ambíciu rozšíriť profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov v tejto oblasti tak, aby ich mohli úspešne aplikovať v školskej praxi.

Čo znamená spojenie „rozšíriť profesijné kompetencie v oblasti ľudských práv LGBTI ľudí“, sme sa pýtali Metodicko-pedagogického centra, ktoré nás odkázalo na ministerstvo školstva, pod ktoré centrum patrí. 

Na ministerstve pod spomínaným pojmom rozumejú toto: „Orientovať sa v organizáciách a dokumentoch, ktoré zabezpečujú ochranu ľudských práv na medzinárodnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni. Rešpektovať individuálne osobitosti žiaka.“

Ministerstvo: Chcú to učitelia

Seminár v Prešove bol zatiaľ prvý svojho druhu. 

Ministerstvo školstva tvrdí, že školenie zrealizovali „na základe požiadavky učiteľov, ako reagovať v školskom prostredí na problematiku týkajúcu sa ochrany ľudských práv, napríklad aj v oblasti rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí“.

Školenie viedol Tomáš Földes zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva. Program seminára zahŕňal podľa pozvánky témy ako situácia LGBTI osôb v Európe a na Slovensku, antidiskriminačný zákon, nerovnosť a diskriminácia na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity či homofóbia a transfóbia.

Na prešovský seminár prišlo 24 učiteľov. Kredity do systému vzdelávania zaň získať nemohli. „Išlo o odborný seminár, ktorý je neakreditovanou formou vzdelávania, poskytuje špecifické, aktuálne a odborné informácie na vybranú tému zo vzdelávacej oblasti,“ vysvetľuje ministerstvo.

Kedy a kde sa budú konať ďalšie podobné semináre, zatiaľ nie je známe. 

Pozvánka na seminár Sme iní

Oprieť sa o rezortné materiály

Ministerstva školstva sme sa pýtali aj to, na základe akých dokumentov či podkladov vlastného rezortu si majú pedagogickí zamestnanci rozšíriť profesijné kompetencie v spomínanej oblasti. 

Inzercia

Najprv má ísť o Pedagogicko-organizačné pokyny MŠVVaŠ SR na rok 2017/2018, časť 1.5.4. 

V tomto materiáli sa však téma rodovej identity alebo sexuálnej orientácie nespomína. Nájdeme v ňom iba zadanie „vytvoriť podmienky na zabezpečenie kontinuálneho vzdelávania na získanie multietnických a multikultúrnych kompetencií učiteľov“.

A ďalej v bode 2 čítame: „Do školského vyučovacieho procesu zapracovať povinné témy súvisiace s multikultúrnou výchovou, výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, práv osôb so zdravotným postihnutím, rovnosti muža a ženy, predchádzania všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie, extrémizmu a rasizmu a v oblasti problematiky migrácie.“

Ďalej sa ministerstvo odvoláva na Plán hlavných úloh MPC na rok 2018, kde sa pomerne všeobecne píše, že Metodicko-pedagogické centrá majú vytvoriť vzdelávacie programy zamerané na dodržiavanie ľudských práv (bod 3.1.16).

Rezort sa pri téme školení do tretice odvoláva na Analýzu súčasného stavu výchovy a vzdelávania k ľudským právam v regionálnom školstve zo septembra 2015. 

Tu už nájdeme zmienku o LGBTI, avšak len v časti, ktorá sa týka navrhovaných úloh do Akčného plánu výchovy a vzdelávania k ľudským právam na roky 2016 – 2020. V bode 2 sa navrhuje úloha: 

„Vytvoriť (zaktualizovať, zatraktívniť) programy kontinuálneho vzdelávania v oblasti ľudských práv vrátane zapracovania problematiky LGBTI a ďalších tém formou zážitkového vzdelávania vrátane prehlbovania právneho vedomia pedagogických a odborných zamestnancov. Využívať metódy aktívneho učenia a zisťovať ich efektivitu.“

Problémom však je, že Akčný plán výchovy a vzdelávania k ľudským právam na roky 2016 – 2020 nebol nikdy schválený. 

Ako potvrdilo Postoju aj ministerstvo školstva, úlohy vytvorenia Akčného plánu výchovy a vzdelávania k ľudským právam na roky 2016 – 2020 a vytvorenia Celoštátnej komisie pre výchovu a vzdelávania k ľudským právam boli v roku 2016 pre rezort školstva vládou zrušené.

Odbor komunikácie rezortu školstva následne odkazuje na rezort spravodlivosti, ktorý je gestorom agendy ľudských práv. Faktom však zostáva, že akčný plán, na ktorý sa pri organizovaní školení odvolávajú, zostal len na papieri ako návrh. 

Ministerstvo školstva teda podľa všetkého nemá v rukách žiadny vlastný dokument schválený vládou, ktorý by nariaďoval vzdelávať učiteľov v oblasti LGBTI či rodovej rovnosti.  



Keďže ste náš pravidelný čitateľ, tak už viete, že články na Postoji nie sú spoplatnené. Vznikajú len vďaka ľuďom, ktorí nás dobrovoľne podporujú. 

Budeme si veľmi vážiť, ak sa k nim pridáte. Aby sme sa my mohli naplno venovať tvorbe obsahu.

Ďakujeme!

 

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.