Otvorenie akademického roka na Teologickej fakulte TU bolo súčasťou osláv trojvý

Trnavská univerzita v Trnave si tento rok pripomína 25. výročie obnovenia svojej činnosti.

Jezuitská fakulta je jednou z piatich fakúlt a sídli ako jediné pracovisko univerzity v Bratislave. Od októbra minulého roka do tohtoročného októbra fakulta oslavuje tri výročia. Oslavný rok začal 75. výročím založenia Inštitútu sv. Alojza, z ktorého bola v roku 1997 zriadená Teologická fakulta.

Práve jej dvadsiate výročie bude zavŕšené v októbri tohto roka. Medzitým v decembri fakulta oslavovala 15. výročie založenia svojho vedecko-výskumného pracoviska: Centrum spirituality Východ – Západ Michala Lacka so sídlom v Košiciach. Výročia sprevádzajú viaceré vzdelávacie aktivity a vydanie vedeckých publikácií.

Jedným zo slávnostných podujatí na Teologickej fakulte bolo otvorenie akademického roku, v pondelok 2. októbra. Na otvorenie prijal pozvanie prof. Konštanc Adam, sudca Rímskej roty. Prednášal na tému: Reforma procesov manželskej nulity: aktuálny stav a náčrt možného vývoja. Záznam z prednášky je možné nájsť na www.tftu.sk.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo