TÉMA: Manželstvá s dátumom spotreby

Po októbrových rokovaniach mexických mestských zákonodarcov z Mexico City hrozí, že sa v spoločnosti nebude hovoriť len o obnoviteľných zdrojoch energie. Do úvahy prichádzajú aj obnoviteľné manželské zväzky, alebo inak – manželstvá na skúšku.

Niektorí tvrdia, že ide o predvolebnú kampaň ľavicového starostu mesta Marcela Ebrarda, ktorý vyhlásil, že sa v najbližších voľbách bude uchádzať o post prezidenta krajiny. Faktom však ostáva, že ľavicoví poslanci sa v reforme občianskeho zákonníka snažia presadiť kontroverzný návrh, ktorý degraduje manželstvo na úroveň spotrebného tovaru. Ide o obnoviteľné manželstvo, respektíve manželstvo na skúšku.

Vyskúšaj, uvidíš

O podmienkach manželstva sa snúbenci pred sobášom dohodnú v manželskej zmluve. Tá definuje najmä to, ako dlho bude zväzok trvať. Minimálna doba na uzavretie manželstva je dva roky. Okrem toho zmluva bude obsahovať ustanovenia o majetku a deťoch v prípade uplynutia „expiračnej doby“. „Ak vzťah nebude stabilný alebo harmonický, dohoda sa jednoducho skončí,“ hovorí Lionel Luna, spoluautor návrhu. Ak sa však manželia rozhodnú naďalej pokračovať v spolužití, zmluvu predĺžia.

Návrh reformy vychádza zo skutočnosti, že polovica mexických manželstiev končí rozvodom. Zavedenie obnoviteľných manželstiev by však mohlo vylepšiť štatistiky. Lizbeth Rosas Montero, autorka návrhu, verí, že takéto zväzky budú viesť k harmonickým vzťahom a zredukuje sa práca rozvodových súdov.

Cirkev: manželstvo na skúšku nie je manželstvom

Hovorca mexickej arcidiecézy Hugo Valdemar považuje návrh za absurdný. „Toto je návrh ľudí, ktorí nerozumejú prirodzenosti manželstva. Nie je to obchodná dohoda, je to zväzok medzi dvoma ľuďmi na celý život, za účelom vytvorenia rodiny." Jeho názor podporuje aj cirkevné právo: „Kánonické právo definuje manželstvo v kán. 1055 Kódexu kánonického práva a táto definícia sa usiluje čo najvernejšie vyjadriť učenie Katolíckej cirkvi o manželstve ako o prirodzenej ustanovizni. Až v závere § 1 sa hovorí, že Kristus manželstvo medzi pokrstenými povýšil na sviatosť. To znamená, že Katolícka cirkev túto definíciu vzťahuje na každé manželstvo uzavreté medzi mužom a ženou, ak je raz platne uzavreté a nie iba na manželstvo medzi pokrstenými,“ hovorí pre Postoy.sk cirkevný právnik Ján Duda a dodáva: „Avšak o manželstve na skúšku výslovne nehovorí nič, no je už na prvý pohľad isté, že tzv. manželstvo na skúšku je v rozpore so spomínanou definíciou manželstva. Z pohľadu Katolíckej cirkvi takéto manželstvo naozaj nie je manželstvom.“

Rozchod bez sankcií

Mexickí poslanci návrh zákona odôvodňujú tým, že ide o snahu znížiť počet rozvedených manželstiev, odbremeniť súdy a uchrániť ľudí od traumy spôsobenej neľahkým rozvodom. Na otázku, či manželstvá na skúšku nespôsobia nové negatívne následky na jednotlivca a spoločnosť, však neodpovedajú. Manželstvo je bytostný vzťah dvoch ľudí, kde si odovzdajú nielen telá, ale aj svoje bytostné vnútorné tajomstvá a dary. Je pozoruhodné, že právny systém má inštitút na právne ošetrenie, stabilizáciu vzťahu, a tým je manželstvo. Načo sa ešte vymýšľa právne riešenie vzťahu na skúšku. Je zrejmé, že cieľom nie je trvalý vzťah, ale pokus právne odobriť, umožniť tú  „netrvalosť“. Čosi ako "právo na rozchod bez sankcií". Avšak vzniká tu morálna ujma, má to etický dopad na obidve strany a spoločnosť okráda o rešpektovanie životne dôležitého právneho inštitútu,“ uvádza pre Postoy.sk Terézia Lenczová zo Slovenskej spoločnosti pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo.

Dieťa – produkt na skúšku?

Otázka dieťaťa z takéhoto zväzku zostáva nezodpovedaná. Návrh zákona ju rieši len v medziach manželskej zmluvy, ktorá je rozhodnutím dvoch strán. Dieťa – tretia strana sa tak môže stať iba produktom manželstva na skúšku. „Bezpečnosť v istom a trvalom vzťahu spôsobuje súhru, ktorá sa v interakcii matky, otca a ostatných členov rodiny rozvíja, vzbudzuje v dieťati istotu. Z pevnej a stálej rodiny vyrastie osobnosť, ktorá neskôr s istotou vrastie do iných spoločenstiev a bude schopná založiť si vlastnú fungujúcu rodinu. Ak dieťa vyrastá v stabilnej rodine so zázemím istoty, a neskôr v hľadaní partnera, alebo spoločenstva  zažije i negatívnu skúsenosť, bude jej vedieť odolať a napokon samé bude mať schopnosť posúdiť čo je morálne dobré a čo je zlé pre jeho život, jeho komunitu a spoločnosť, a bude schopné túto nenahraditeľnú pravdu života odovzdávať ďalej,“ hovorí Monika Gibalová, poslankyňa NR SR a členka Výboru pre sociálne veci NR SR.

Investícia v podobe predmanželských príprav

Hoci na Slovensku rozvodovosť v poslednom období klesla, stále dosahuje asi 40 percent. Najvyššia miera rozvodovosti je vo veku 35 – 39 rokov. Najčastejším dôvodom na podanie žiadosti o rozvod v roku 2009 bolo neuvážené uzavretie manželstva, tvrdia údaje Štatistického úradu SR. Anna, ktorá je vydatá už takmer 30 rokov, si myslí, že spoločnosť by mala viac ako do reforiem už existujúcich zákonov vraziť energiu do kvalitnej predmanželskej prípravy. „Mladí ľudia sa mnohokrát nemajú kde dozvedieť o tom, čo ich v spoločnom živote čaká a ako sa na to pripraviť. Predmanželské prípravy by však nemuseli byť iba vecou Cirkvi, ale aj školstva či predmet pôsobenia nejakých organizácii. Nanešťastie sa často predmanželská príprava zužuje len na sexuálnu výchovu,“ uviedla pre Postoy.sk.

Hlasovanie o reforme by sa malo uskutočniť ešte do konca tohto roka. Keďže Mexico City bolo prvé miesto v Južnej Amerike, kde legalizovali manželstvá homosexuálov, je predpoklad, že návrh bude prijatý.

V otázke manželstiev na skúšku sa pre Postoy.sk vyjadrili aj ďalší odborníci venujúci sa téme rodiny.

Lýdia Ondrejkovová, psychologička
Manželstvo na skúšku stavia partnerov do pozície vyjednávačov, ktorí ostávajú spolu, kým to obom vyhovuje. Takýto vzťah sa nezakladá na láske a vzájomnej dôvere. Namiesto lásky – moje šťastie je v šťastí toho druhého – je sebectvo – sledujem len to, aby mne bolo dobre. Namiesto dôvery – som si istý, že ten druhy ma má rád, preto kým som – partneri živia postoj neistoty – ten druhy ma má rád pre nejaké moje vlastnosti a keď sa zmenia, už ma nebude mať rád a lásku druhého si musím zaslúžiť. Lenže človek sa mení fyzicky aj psychicky a neznamená to, že ho môžem vymeniť za lepší exemplár. Manželstvo na skúšku je snahou o oddialenie zodpovednosti. Partneri nechcú na seba prebrať dôsledky za svoje konanie.

Simona Predáčová, Liga pár páru v Slovenskej republike
Manželstvo je miesto bezpečia, kde sa nikto nemusí obávať, či bude šéf spokojný alebo sa rozhodne dať výpoveď. Je to miesto, kde sa človek môže rozvíjať a umožňuje rozvoj milovanému človekovi. Miesto kde sa vychovávajú deti, ktoré sa nemusia báť odchodu jedného alebo druhého z rodičov, po uplynutí „skúšobnej doby“. Miesto kde človek znova a znova hľadá spôsob ako obnoviť stratené porozumenie, ako sa pochopiť, ako si odpustiť. Je istotou, že na ťažké situácie, ktoré život prinesie budú vždy dvaja a tiež sa budú tešiť spoločne z úspechov jedného či druhého z manželov, a z mnohých krásnych vecí, ktoré spoločný život pripraví. Preto je ťažké si predstaviť, kde nájsť silu a odhodlanie investovať energiu, čas, schopnosti, lásku, peniaze do vzťahu, z ktorého môže ten druhý kedykoľvek odísť.

Marek Iskra, riaditeľ a duchovný správca Diecézneho pastoračného centra pre rodinu Banskobystrickej diecézy
V nerozlučiteľnom manželstve si pri manželskom zjednotení muž a žena vyjadrujú v úplnosti a slobode vlastné sebadarovanie, t.j. celej svojej osoby. Manželský akt je teda reč osôb v ich úplnosti, totalite. Toto je rozhodujúce pre „reč tela“. Sexuálne spolužitie mimo manželstva, alebo „manželstva na skúšku“ síce vyjadruje schopnosť pohlavne reagovať na hodnotu osoby druhého pohlavia, avšak bez pravdy o úplnosti - totalite daru jednej osoby druhej osobe, t.j. bez sebadarovania.

Zuzana Schaleková
Foto: Flickr.ocm

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo