RODINNÉ POSTOJE: Deň, ktorý mení všednosť

Nedeľu ako sviatok, počas ktorého sú ľudia oslobodení od práce a povinností, pozná spoločnosť od 4. storočia. Vtedy ju rímsky panovník Konštantín Veľký ustanovil zákonom za deň odpočinku. Viedlo ho k tomu jeho kresťanské presvedčenie, ktoré prikazovalo svätiť siedmy deň ako deň Pánov. Túto tradíciu zachováva európska kultúra až podnes.

V súčasnosti je však pozícia nedele ohrozená. Snahy o čo najvyšší zisk mnohých obchodníkov a väčších či menších podnikateľov zatláčajú do úzadia zmysel a význam siedmeho dňa. V západných kultúrach sa v posledných desaťročiach rozdiel medzi nedeľou a inými dňami v týždni postupne zmenšuje. V Európe sa však kultúra voľnej nedele, ktorá je zakorenená v histórii mnohých národov, snaží nezapadnúť prachom. Dôkazom toho je aj Európska Aliancia za nedeľu (European Sunday Alliance), združujúca menšie – národné Aliancie za nedeľu. Jej snahou je „zvýšiť povedomie o jedinečnej hodnote spoločného voľného času pre európske spoločnosti“.

Deň Pánov je pánom dní

Zatiaľ čo Európska Aliancia za nedeľu kladie dôraz na tri hlavné rozmery siedmeho dňa – ochranu zdravia, čas pre rodinu a sociálnu súdržnosť, Cirkev zdôrazňuje rozmer nedele ako slávenia Vykupiteľského diela a zmŕtvychvstania. „Cirkev tým, že si deň Kristovho vzkriesenia pripomína nielen raz v roku, ale každú nedeľu, chce ukázať každej generácii, čo tvorí základ dejín, s ktorým súvisí tajomstvo počiatku i tajomstvo konečného osudu sveta. Právom sa môže povedať, ako to naznačuje homília istého autora zo IV. storočia, že "deň Pána" je "pánom dní". Tí, ktorí prijali milosť viery vo vzkrieseného Pána, musia postrehnúť význam tohto dňa v týždni s chvejivým dojatím, ktoré pohlo svätého Hieronyma povedať: „Nedeľa je deň vzkriesenia, deň kresťanov, je to náš deň." V skutočnosti je to pre kresťanov "prvotný sviatok", ustanovený nielen na členenie následnosti času, ale aj na vyjadrenie jeho hlbokého zmyslu,“ píše Ján Pavol II. vo svojom Apoštolskom liste Dies Domini z roku 1998. Nedeľa teda v kresťanskej tradícií nadobúda mimoriadny zmysel. V tento deň by sa mal veriaci oslobodiť od pracovných povinností. No jej slávenie by sa takisto nemalo zúžiť na len na oddych a relax. „Nedeľa ako týždenná ozvena prvého zážitku Vzkrieseného, musí niesť znak radosti, s ktorou učeníci prijali Učiteľa,“ nabáda poľský pápež.

Čas pre spoločenstvo i rodinu

Katechizmus katolíckej cirkvi zaväzuje v prvom rade veriacich zísť sa v kostoloch, aby spoločne oslávili tento deň. „Nedeľa je nevšedným dňom, kde mám vytvoriť sebe i iným podmienky preto, aby som mohol všedné dni, vzťahy, prácu oprieť o lásku, na ktorej stojí môj život. V prvom rade ide o lásku Boha. Tá sa nenahraditeľným spôsobom sprítomňuje v slávení sv. omše, obeti mojej spásy, obeti smrti a zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Stretnutie s Kristom v eucharistii pomáha kresťanovi stretať ho v bratoch a sestrách. Slávenie svätej omše sa preto predlžuje do stretnutí i činnosti celého dňa,“ hovorí pre Postoy.sk kňaz Ján Maturkanič. Zároveň je čas posledného dňa v týždni časom, kedy sa môžu spolu zísť rodiny či blízki. Ján Pavol ll. odporúča neostať len pri svätení nedele účasťou na omši, ale dať všetkým momentom osobitný štýl – rodičom odporúča nájsť si čas na deti a na vzájomné rozhovory a aktivity. Takisto sú vhodné aj osobitné modlitbové iniciatívy – vešpery, modlitba ruženca a pod.

Nedeľa má ostať nedeľou

Iniciatívu na podporu nedele rozbehlo vo februári tohto roku aj Fórum kresťanských inštitúcií. V rovnakom čase bola zverejnená výzva na podporu tejto akcie. Pridať svoj podpis možno ešte aj dnes. „Uvedomovali sme si na jednej strane úžasný význam nedele pre život každého jedného z nás a na druhej strane, ako sa výnimočnosť nedele vytráca a krása prežívania nedele bledne," hovorí pre Postoy.sk Pavol Kossey, podpredseda Fóra kresťanských inštitúcií a ďalej uvádza: „Cieľom iniciatívy je vrátiť nedeli jej pravý zmysel. Chceme prispieť k tomu, aby nedeľa bola pre čím viacerých dňom príjemného odpočinku, dňom pre utuženie rodinných a priateľských väzieb, dotyku s prírodou a samozrejme pre veriacich na prvom mieste dňom modlitby - dňom Pána.“ Akcia je podľa neho zameraná na všetkých ľudí dobrej vôle, osobitne však na veriacich kresťanov. Iniciatíva nezahŕňa len oslobodenie sa od pracovných povinností, ale aj také konanie, ktoré by bez vážnych dôvodov nepriamo nútilo iných pracovať. „Aj medzi veriacimi sa rozdiel medzi nedeľou a ostatnými dňami týždňa postupne – aj keď iba cez rôzne maličkosti – vytráca. Zvykáme si aj v nedeľu chodiť nakupovať, robiť hlučné práce v záhrade, dokonca niektorí idú na nejaký čas aj do práce. 7-dňový týždenný rytmus má pre životnú rovnováhu človeka veľký význam. Človek nie je ani stroj, ani zviera. Potrebujem odpočinok a potrebuje vidieť aj horizonty,“ dodáva Kossey. V súčasnosti petičnú akciu Nedeľa nedeľou podporilo približne 1600 signatárov.

Ako uvádza stránka s petíciou, na problematiku nedele v minulosti poukazovali viaceré organizácie - napríklad Nezávislé kresťanské odbory Slovenska či Hnutie kresťanských rodín. V súčasnosti sa jej venujú najmä Aliancia za nedeľu – Slovensko, o. z., Slovenská sieť proti chudobe, Odborový zväz pracovníkov obchodu a cestovného ruchu i Klub mnohodetných rodín.

Zuzana Schaleková
Foto: Pavol Rábara, Flickr.com

RODINNÉ POSTOJE je názov novej rubriky, v ktorej vám bude Postoy.sk prinášať každý druhý týždeň témy z oblasti rodiny, výchovy, zdravia a životného štýlu.  

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo