Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Voľby 2023 Politika
24. september 2023

Progresívny Ondrej Prostredník

Kresťania musia prehodnotiť učenie o človeku. Podľa kandidáta PS je neudržateľné

Evanjelický teológ Prostredník kritizoval katolícku cirkev za stanoviská, ktoré pritom zastáva aj samotná evanjelická cirkev.

Kresťania musia prehodnotiť učenie o človeku. Podľa kandidáta PS je neudržateľné

Ondrej Prostredník. Foto: facebook.com/ondrej.prostrednik

V relácii Ráno Nahlas Branislava Dobšinského bol hosťom Ondrej Prostredník, evanjelický teológ a kandidát na poslanca za Progresívne Slovensko.

Rozprávali sa o tom, že je potrebné prehodnotiť kresťanské učenie o človeku, že príbeh Sodomy a Gomory hovorí o hriechu xenofóbie, či o tom, že umelý potrat nie je vraždou ani smrteľným hriechom.

A hoci je Ondrej Prostredník evanjelik, diskusia sa do značnej miery týkala najmä katolíckej cirkvi, respektíve jej kritiky. Hneď prvou témou bolo vyhlásenie Konferencie biskupov Slovenska k parlamentným voľbám, v ktorom sa písalo, že kresťan nemá voliť tých, ktorí „podporujú ,ideologickú kolonizáciu‘, čiže súhlasia s potratmi, registrovanými partnerstvami, eutanáziou či genderovou ideológiou, alebo šíria dezinformácie, nenávisť a rozdelenie“.

Evanjelik o katolíckych biskupoch

„Rešpektujem toto vyjadrenie, je to dobré právo predstaviteľov cirkvi vyjadriť svoj názor. Poznamenám však, že týmto biskupi vstupujú do politického zápasu, a myslím si, že férovejšie by bolo, keby takéto vyjadrenia prichádzali z prostredia politických strán,“ konštatoval Prostredník a dodal, že vidí určitú zhodu medzi niektorými politickými konkurentmi PS a cirkvou.

Obdobnú predvolebnú výzvu, ako priniesli katolícki biskupi, svojim veriacim však napísali aj evanjelickí biskupi

Tí tiež vo svojom liste zdôraznili, že hodnotou je aj názor na manželstvo ako zväzok muža a ženy, úcta k ľudskej bytosti od počatia po prirodzenú smrť, no hovorili aj o odmietnutí „konceptu tzv. menšinových práv, ktorý je novou ideologickou diktatúrou meniacou podobu spoločnosti“.

„Odmietnutie ideológie genderizmu ako nebezpečnej idey, ktorá stiera rozdiely medzi mužmi a ženami či zužuje politiku na otázku práv sexuálnych menšín. Odmietnutie nátlaku na spoločnosť v otázke registrovaných partnerstiev a zároveň odmietnutie inštitútu registrovaných partnerstiev ako tichej cesty k dosiahnutiu legalizácie manželstiev osôb rovnakého pohlavia a adopcie detí nimi,“ písalo sa vo výzve biskupov ECAV.

O tej však v Dobšinského relácii nebola reč.

Moderátor sa svojho hosťa pýtal, ako vníma pojem ideologická kolonizácia, ktorý katolícki biskupi vo vyhlásení použili. „Vnímam to ako pejoratívne označenie, kolonizátori si podmaňovali územia nie vždy čistými spôsobmi,“ povedal Prostredník a spomenul „obrovský dlh“ európskej spoločnosti voči kolonizovaným územiam.

„Nedá sa to vnímať aj tak, že majú obavy, že im vykrádate košiarik, a že sa boja konkurencie?“ nahral otázkou svojmu hosťovi Dobšinský, na čo Prostredník pritakal, že daný pojem naznačuje túto obavu.

Kresťania musia prehodnotiť učenie o človeku

„U nás sa cirkev strašne fokusuje na sexualitu,“ skonštatoval moderátor Dobšinský. „Na to, čo sa deje v spálni alebo v oblasti niže pása. Prečo podľa vás?“

„Náboženská viera v spoločnosti má slúžiť na to, aby ľudí robila ľuďmi, aby sme nikoho nevytesňovali na okraj spoločnosti. Žiaľ, sme svedkami takýchto vyjadrení, [v ktorých] je obava, z toho, že cirkev stratí identitu, ak nebude trvať na hodnotách, ktoré už spoločnosť dávno opustila,“ vysvetlil Prostredník a dodal, že v evanjelických cirkvách na celom svete je dnes téma sexuality vyriešená.

Na otázku, ako sa moderná teologická exegéza vyrovnáva s listami svätého Pavla, v ktorých je homosexuálne správanie odsúdené, Prostredník odpovedal, že sa radí medzi „teológov, ktorí kriticky čítajú teologické texty a zároveň berú do úvahy aktuálne vedecké poznanie“.

Ako argument uviedol, že biblické texty jednoznačne hovoria aj o postavení žien v spoločnosti, hoci dnes nikto nespochybňuje, že ženy v nich môžu mať vedúcu úlohu, alebo že ak by sme sa riadili Bibliou aj v otázke veku vesmíru, tak ten by musel mať päť- až šesťtisíc rokov.

„Musíme prehodnotiť učenie o človeku a pripustiť, že dnes máme iné poznanie o ľudskej sexualite, než aké mali ľudia, ktorí sú autormi týchto biblických textov. V otázke ľudskej sexuality sme na tejto križovatke a viaceré cirkvi to už pochopili, že tie pasáže, ktoré hovoria o ľudskej sexualite v Biblii, sú neudržateľné vo svetle súčasného poznania, a k tomu skôr alebo neskôr dospeje aj kresťanské prostredie na Slovensku,“ vyhlásil Prostredník.

Sodoma a Gomora hovorí o hriechu xenofóbie

Prostredník nesúhlasil ani s protiotázkou, či sa takýto výklad neprieči princípu Sola scriptura, odkazujúci na autoritu Svätého písma. „Sola scriptura neznamená biblický fundamentalizmus. Tento princíp hovorí, že potrebné je hľadať ducha Písma,“ vysvetlil.

„Samozrejme, že tam hrozí aj heréza, ale preto beží v cirkvi teologická a vedecká diskusia, aby sme hľadali pravdu za textami, ktoré máme. Som presvedčený, že pokiaľ ide o biblické výpovede o ľudskej sexualite, tie dnes teológia už prehodnotila a na Slovensku ju to čaká,“ dodal Prostredník.

Dobšinský sa následne spýtal na príbeh Sodomy a Gomory, vraj či to nie je doklad o tom, že homosexualita je v Biblii znázornená ako hriešna. Prostredník vníma tento príbeh inak. „To, čo sa udialo v Sodome a Gomore, ten hriech, ktorý bol potrestaný, je hriech xenofóbie. Išlo o to, že títo ľudia neboli prijatí a odmietli pohostinnosť prichádzajúcim,“ vysvetlil.

Podľa Prostredníka sa síce v tomto príbehu vraj spomínal styk mužov s mužmi, no „to len hovorí, že chceli prejaviť sexuálne násilie“.

„Sexuálne násilie je zavrhnutiahodné a je potrebné ho odsúdiť a o tom je tento príbeh. Nie o sexuálnej orientácii,“ dodal.

Ondrej Prostredník na Dúhovom pochode v Košiciach s tromi spolukandidátkami za Progresívne Slovensko (zľava Zuzana Mesterová, Lucia Plaváková, Zora Jaurová). Foto: facebook.com/ondrej.prostrednik

Dráždivá preambula aj Te Deum

Na otázku Dobšinského, či je Slovensko kresťanskou krajinou, Prostredník odpovedal, že Slovensko je pluralitnou krajinou. „Možnože tesná väčšina sa ešte hlási ku kresťanstvu, ale zároveň je tu množstvo ľudí, ktorí sa identifikujú ako bez vyznania,“ odpovedal Prostredník.

Podľa výsledkov sčítania obyvateľstva z roku 2021 sa pritom k piatim najväčším kresťanským cirkvám prihlásili dve tretiny obyvateľov.

Inzercia

„Dokonca posledné sčítanie ľudu nám ukázalo, že rastie počet ľudí, ktorí sa hlásia k iným náboženským tradíciám, a toto je niečo, čo musíme brať do úvahy,“ pokračoval Prostredník, hoci nešpecifikoval, o aké tradície má ísť.

Dobšinský sa vzápätí spýtal na to, či by mala v slovenskej ústave „ostať preambula“ hlásiaca sa k cyrilo-metodským tradíciám. „Ktoré sú vlastne dosť virtuálne, lebo o nich nič nevieme,“ dodal si Dobšinský.

Podľa Prostredníka to závisí od definície cyrilo-metodskej tradície a netreba podľa neho hýbať s preambulou, ale dbať na to, čo je v právne záväznom texte, teda že Slovensko sa neviaže na žiadne náboženstvo a je teda podľa neho sekulárnou krajinou.

Reč došla aj na inauguráciu prezidenta Slovenskej republiky, ktorej súčasťou podľa tradície býva aj bohoslužba Te Deum. „Urobila to naposledy Zuzana Čaputová, ale robili to aj prezidenti pred ňou, že v rámci inaugurácie išla na Te Deum. Nie je to trošku prekračovanie hraníc medzi sekulárnym štátom a tým štátom, ktorý tak trošku líha s náboženstvom v jednej posteli?“ spýtal sa Dobšinský.

„Je to jej osobné rozhodnutie. Ja ako protestant si kladiem tú otázku, že čo keď bude prezidentom niekto, kto sa hlási k inej ako katolíckej tradícii? Čo urobíme potom? Porušíme tú tradíciu?“ zamýšľal sa Prostredník, no dodal, že preňho je v tom isté napätie.

Te Deum, ktoré býva súčasťou inaugurácie slovenského prezidenta, je pritom ekumenická pobožnosť, ktorú slávia predstavitelia viacerých kresťanských cirkví aj s reprezentantom židovských náboženských obcí.

Interrupcia nie je vražda ani smrteľný hriech

Dobšinský sa pýtal aj na tému potratov, keďže Progresívne Slovensko, za ktoré Prostredník kandiduje, ich chce značne zliberalizovať. „Čo by ste povedali, keby vám niekto povedal, že je to vražda?“ položil otázku moderátor.

„Pre mňa interrupcia má byť posledným riešením a je dobré, ak sú k dispozícii iné riešenia,“ odpovedal Prostredník. „Interrupcie majú byť legálne a dostupné a tým sa predchádza mnohým rizikám, ktoré poznáme v právnych systémoch zakazujúcich interrupcie.“

„To je napokon aj pozícia evanjelických cirkví vo svete,“ pokračoval Prostredník. „Viem, že na Slovensku evanjelická cirkev skôr tenduje ku katolíckym pozíciám, teda nekomunikuje tak jednoznačne to, čo je medzi evanjelikmi aj na Slovensku tak veľmi rozšírené. Teda interrupcia sa nevníma ako nejaký smrteľný hriech. Je to čosi, čo by sa nemalo stať, ale ak stojím pred konfliktom dvoch práv na život, tak je potrebné urobiť rozhodnutie, a ak sa niekto rozhodne v prospech interrupcie, tak ju má mať dostupnú ako legálnu a bezpečnú.“

Na otázku, či možno vôbec pri potrate hovoriť o vražde, Prostredník povedal, že nie, keďže plod nie je osobou, a dodal, že ako protestantský teológ sa prikláňa k starej teórii o tom, že plod postupne nadobúda črty ľudskej bytosti.

Ježiš by o pliage nehovoril

„V programe PS je aj dostupná sexuálna a vzťahová výchova,“ otvoril ďalšiu tému Dobšinský. „Prečo by sa mal štát starať a poskytovať deťom vzťahovú a sexuálnu výchovu?“

„Pretože rodičia zlyhávajú v tejto výchove,“ odpovedal Prostredník. „To je, žiaľ, stav, ktorý nám ukazujú dáta v spoločnosti. Mladí ľudia sexuálne dozrievajú bez toho, aby boli pripravení na sexuálny život, a získavajú informácie o sexualite z prameňov, ktoré im podávajú skreslený obraz, pornografia a tak ďalej.“

„Toto je vec, za ktorou naplno stojím,“ vyhlásil. „Pomôže to aj predchádzať neželaným tehotenstvám a znížiť počet interrupcií, preto je pre mňa paradox, ak tí istí ľudia, ktorí broja proti včasnej sexuálnej výchove, broja aj proti interrupciám.“

„Myslím, že každý rozumný človek, ktorý vychováva deti, vie, že niečo také je potrebné, a keď sa to nedeje v rodine, tak je potrebné, aby sa to dialo v škole,“ uzatvoril Prostredník. Navrhovaná sexuálna a vzťahová výchova by sa však netýkala tých detí, ktoré túto výchovu nedostávajú od rodičov, ale všetkých detí vrátane tých, ktorých rodičia v tejto téme vzdelávajú a neželajú si, aby to robila škola.

Dobšinský sa ešte Prostredníka pýtal na to, ako vníma pojmy ako genderizmus či LGBT ideológia. „Ten pojem genderizmus je vytvorený ľuďmi, ktorí žijú v strachu pred akousi kolonizáciou, ako to oni nazývajú,“ vyjadril sa Prostredník.

„Za pojmom rod stoja sociologické a antropologické výskumy, ktoré hovoria, že máme vnímať oddelene pohlavie a to, ako sa človek správa. To osočovanie, že tu existuje nejakých 72 pohlaví, to je hrubé zneužitie a sploštenie celej tejto zložitej problematiky ľudskej sexuality,“ dodal.

„Ježiš by podľa vás slovo pliaga v takejto súvislosti nepoužil?“ opýtal sa na záver ešte moderátor Dobšinský.

„Určite nie na ľudí, ktorí sú zraňovaní spoločnosťou,“ odpovedal teológ Prostredník. „Spoločenské triedy, ktoré bývali v tej dobe vnímané ako problém, on vyzdvihoval a dával im Bohom darovanú dôstojnosť. Toto je podľa mňa úloha, pred ktorou dnes ako ľudia, ktorí chceme budovať slušnú a spravodlivú spoločnosť, stojíme.“

ECAV: Prostredníkove názory nie sú názormi cirkvi

Ondrej Prostredník je so svojimi progresívnymi názormi na teologické otázky známy a v Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku patrí k menšinovému, respektíve okrajovému prúdu. Predsedníctvo ECAV na Slovensku ešte v septembri roku 2017 vydalo vyhlásenie, podľa ktorého Prostredník „prezentuje vlastné názory týkajúce sa údajného potláčania práv LGBTI komunity na Slovensku“.

„Tieto názory, ktoré sú v rozpore so stanoviskom cirkvi, vyvolávajú u veriacich ECAV na Slovensku, ale aj u veriacich iných cirkví rad otázok, z ktorých najčastejšia je tá, či ešte zostala naša cirkev verná Písmu svätému, na ktoré sa ako na jediný zdroj pravdy odvolávame už 500 rokov. Preto chce predsedníctvo aj takto verejne konštatovať, že názory doc. Prostredníka nie sú názormi Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku,“ píše sa vo vyhlásení.

V tom istom roku evanjelickí biskupi Ondrejovi Prostredníkovi odňali kánonickú misiu, čo znamená, že stratil možnosť vyučovať na bohosloveckej fakulte. V roku 2018 Generálny súd ECAV zamietol žalobu Prostredníka proti tomuto rozhodnutiu a odňatie kánonickej misie potvrdil.

Čítajte tiež

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, ktorí prispievajú od 5,- € mesačne alebo 60,- € ročne. Pridajte sa k nim teraz, prosím.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.