Tomáš Komrska

Tomáš Komrska

Tomáš Komrska je milovaný piaty syn a milujúci manžel i otec troch synov. Keď zistil, že pravidlá radšej dodržiava, ako ich robí, zanechal stavebnú firmu a stal sa šoférom bratislavskej hromadnej dopravy. Odkedy vozí ľudí, objavila sa v ňom túžba tvoriť Zápisky z trolejbusu.

    Strana 1

    Strana 1
    Denník Svet kresťanstva