Rakúsko-uhorské vyrovnanie prinieslo Maďarom šancu a Slovákom dilemu

Pred 150 rokmi, vo februári 1867, sa podunajská monarchia rozdelila na dve časti duálneho štátu. Maďarom sa otvorila cesta k obnoveniu historického Uh...

Pred 150 rokmi, vo februári 1867, sa podunajská monarchia rozdelila na dve časti duálneho štátu. Maďarom sa otvorila cesta k obnoveniu historického Uhorska, pre Slovákov nastali ťažké roky maďarizácie.

Vianočná dohoda priniesla nástup vplyvných povojnových politikov

Dohoda podpísaná pred 73 rokmi katapultovala do budúcich mocenských pozícií nových politikov, ktorí výrazne ovplyvňovali vývoj na Slovensku v povojno...

Dohoda podpísaná pred 73 rokmi katapultovala do budúcich mocenských pozícií nových politikov, ktorí výrazne ovplyvňovali vývoj na Slovensku v povojnovom období. Vtedy sa napríklad začala politická dráha Gustáva Husáka.

Odpor Maďarov proti Habsburskej monarchii sa skončil rozpadom Uhorska

Habsburská monarchia stála celú svoju 400-ročnú existenciu na vratkých nohách národnostnej pestrosti. Tá ju napokon dobehla, zánik na začiatku 20. sto...

Habsburská monarchia stála celú svoju 500-ročnú existenciu na vratkých nohách národnostnej pestrosti. Tá ju napokon dobehla, zánik na začiatku 20. storočia bol neodvratný. Sen Maďarov o samostatnom Uhorsku však nahradila realita menších národných štátov.

Vznik Československa bol kostrbatý, Slovensko malo rovnakú šancu zotrvať v Uhorsku

Za vznik Československa pred 98 rokmi možno vďačiť hlavne priaznivým medzinárodným podmienkam. Úvahy o zotrvaní v Uhorsku boli na Slovensku živé aj po...

Za vznik Československa pred 98 rokmi možno vďačiť hlavne priaznivým medzinárodným podmienkam. Úvahy o zotrvaní v Uhorsku boli na Slovensku živé aj po 28. októbri 1918.