Jozef Hajko

Jozef Hajko

Pôsobí ako analytik a publicista. Žije v Bratislave. Pracoval v médiách ako ekonomický redaktor, naposledy v týždenníku Trend vo funkcii šéfredaktora. Je autorom viacerých kníh zameraných na ekonomické, spoločenské témy a históriu. Aktuálne pôsobí v denníku Štandard.

    Strana 1

    Strana 1