Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Naše školy Dnes treba vedieť
02. december 2021, 14:14

Bratislavskí hygienici sa bránia

Školy nie sú uzavretý svet. Kritiku nášho rozhodnutia považujeme za cynickú

Školy nie sú uzavretý svet. Kritiku nášho rozhodnutia považujeme za cynickú

Ilustračné foto – TASR

Proti rozhodnutiu bratislavských hygienikov sa postavil minister školstva Branislav Gröhling, za nešťastné ho považuje aj matematik Richard Kollár.

Bratislavský regionálny úrad v stredu rozhodol o plošnom zatvorení druhého stupňa základných škôl a stredných škôl od pondelka 6. decembra v celom Bratislavskom kraji. 

Jeho rozhodnutie kritizoval minister školstva Branislav Gröhling, podľa ktorého nie je situácia v Bratislave a okolí taká zlá, aby museli nechať deti doma. Okresy Bratislava, Senec a Pezinok patria podľa neho k najzaočkovanejším na Slovensku a v Bratislave je vysoká miera zaočkovanosti učiteľov aj mladých ľudí.

„Nič z toho odrazu nezaváži. Školy za zatvorili ,na neurčito‘ bez akéhokoľvek odôvodnenia,“ napísal dnes ráno Gröhling v statuse na facebooku. „Sú tu rodičia, ktorí spravili všetko pre bezpečnosť seba aj detí (a Bratislavskému kraju to reálne pomohlo) a toto je ich odmena.“

Minister sa včera verejne posťažoval, že niektorí regionálni hygienici zatvárajú aj tie školy, v ktorých je dobrá situácia. Dnes pribudli ďalšie štyri okresy, ktoré pre starších žiakov od pondelka školy zatvárajú. Ide o Kysucké Nové Mesto, Bardejov, Gelnicu, Spišskú Novú Ves a Starú Ľubovňu.

Hygienikov obhajoval včera hlavný hygienik Ján Mikas. Pri súčasnej miere incidencie podľa neho de facto neexistujú triedy, kde „nie je problém s nákazou“.

Mikas uviedol, že regionálni hygienici nerobia svoje rozhodnutia „len tak od boku“. „Akékoľvek spochybňovanie odborných názorov a rozhodnutí jednotlivých RÚVZ naprieč politickým spektrom len znižuje vážnosť a autoritu orgánov verejného zdravotníctva v očiach verejnosti a v konečnom dôsledku znižuje aj účinnosť a rešpektovanie opatrení.“

Hygienikov sa zastalo aj Konzílium odborníkov. „Regionálni hygienici poznajú situáciu na lokálnej úrovni a je ich povinnosťou a poslaním prijímať všetky opatrenia potrebné na záchranu ľudských životov, vrátane krátkodobého preventívneho prerušovania prezenčnej výučby,“ uviedli v stanovisku.

Kollár podporil Gröhlingov názor

Odborníci sa v názoroch na to, či a ako zatvárať školy v momentálnej situácii, nezhodujú. Kým niektorí odporúčajú, aby sa prešlo na dištančné vyučovanie plošne, iní si myslia, že treba zohľadňovať situáciu v danom okrese či škole.

Prístup ministra Gröhlinga podporil v statuse na facebooku matematik Richard Kollár.

„V mnohých krajinách zostali otvorené školy aj počas tvrdých lockdownov. Ako som čítal v jednej z diskusií, Slovensko je asi jediná krajina na svete, kde nemôže ísť do školy úplne alebo takmer úplne zaočkovaná trieda, ale do práce môžu chodiť nezaočkovaní ľudia bez prekonaného ochorenia s týždňovým antigénovým testom akéhokoľvek typu. Priority first! Pritom deti sú počas pandémie najmenej ohrozené ťažkým priebehom ochorenia a majú menej kontaktov mimo školy/pracoviska ako dospelí.“

Hygienici: Spochybňovanie odborníkov je nehorázne

Na kritiku zo strany ministerstva aj časti verejnosti dnes reagujú bratislavskí hygienici. Podľa ich slov sa obmedzenie prezenčnej výučby nemôže chápať izolovane od aktuálnej 7-dňovej incidencie všetkých vekových kategórií (nielen detí) v Bratislavskom kraji. Tá je podľa nich momentálne tretia najhoršia na Slovensku (1175 pozitívnych prípadov na 100-tisíc obyvateľov za 7 dní). Okresy Pezinok a Senec patria v tejto štatistike aktuálne medzi najhoršie v krajine.

Inzercia

Zatvorenie škôl má byť podľa hygienikov jeden z efektívnych prostriedkov na zníženie miery šírenia infekcie medzi deťmi navzájom i medzi deťmi a dospelými v ich okolí. 

„Školy nepredstavujú izolovaný svet detí a ich učiteľov, sú prostredím úzko spätým s prostredím rodín detí a ľuďmi, s ktorými nevyhnutne počas dňa (napr. v dopravných prostriedkoch, obchodoch a pod.) prichádzajú do kontaktu. Pritom vieme, že práve deti sú momentálne tie, ktoré vykazujú nízku mieru zaočkovanosti – pri súčasne vysokom potenciáli môžu ochorenie COVID-19 (prevažne asymptomaticky) prenášať,“ tvrdí v stanovisku bratislavský regionálny úrad. „V kontexte s uvedeným akúkoľvek kritiku a spochybňovanie tohto opatrenia považujeme za nenáležité, tendenčné až cynické.“

Podľa hygienikov nie je dostatočným argumentom ani miera zaočkovanosti. Tá je síce v Bratislavskom kraji vysoká (64 percent), no stále je tu takmer 160-tisíc obyvateľov, ktorí nie sú zaočkovaní ani vírus neprekonali. 

Rozhodnutie podľa nich vychádzalo z komplexného posúdenia aktuálnej epidemickej situácie v Bratislavskom kraji, pri ktorej celková zaočkovanosť obyvateľstva (50+) predstavuje iba jeden z parametrov, ktorý však sám osebe nie je rozhodujúci.

„Pri rozhodovaní vo veci sledujeme aj dynamiku výskytu/šírenia koronavírusu v populácii, preplnenosť nemocníc, vyššie uvádzané incidencie za jednotlivé okresy/celý kraj (vrátane susediacich okresov s takisto nepriaznivou epidemickou situáciou), a to v kontexte aj so situáciou na celom Slovensku vrátane incidencie podľa vekových kategórií (podľa IZA je najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na Slovensku v kategórii 10 – 19-ročných).“

Bratislavskí hygienici v stanovisku dodávajú, že považujú za nehorázne spochybňovanie postupov, opatrení a odporúčaní epidemiológov, infektológov, imunológov či vakcinológov, ktorí sa snažia pribrzdiť šírenie nákazy.

„Sú to lekári s rovnako vysokou mierou vzdelania vo svojom odbore ako napr. onkológovia či kardiológovia, ktorým v prípade nádorových a srdcovocievnych ochorení pacienti a ich príbuzní bezvýhradne dôverujú a ku ktorým sa utiekajú v prípade závažného priebehu týchto druhov chorôb (vrátane dôvery a dožadovania sa experimentálnej liečby v danej oblasti a pod.).“

Celé stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava k zatvoreniu škôl pre druhý stupeň ZŠ a stredné školy:
Obmedzenie prezenčnej výuky na školách nemožno chápať izolovane od aktuálnej 7-dňovej incidencie ochorenia COVID-19 obyvateľstva všetkých vekových kategórií (nielen detí) v Bratislavskom kraji – ktorá momentálne je tretia najhoršia na Slovensku (1175 pozitívnych prípadov na 100 000 obyvateľov za 7 dní) – nehovoriac už o okresoch Pezinok a Senec, ktoré v tomto epidemiologickom ukazovateli t. č. patria medzi najhoršie na Slovensku (Senec s hodnotou 1722 je najhorší na Slovensku vôbec, Pezinok vykazuje hodnotu 1326). Uvedené NÁSOBNE (!!) prekračuje limit pre vyhlásenie 3. stupňa ohrozenia v okrese (250 prípadov na 100 000 obyv. za 7 dní) podľa pravidiel COVID automatu.
Prerušenie prezenčnej výuky na školách v rozsahu vydanej vyhlášky je potrebné považovať za jeden z efektívnych prostriedkov na zníženie miery šírenia infekcie medzi deťmi navzájom i medzi deťmi a dospelými v ich okolí. Školy nepredstavujú izolovaný svet detí a ich učiteľov, sú prostredím úzko spätým s prostredím rodín detí a ľuďmi, s ktorými nevyhnutne počas dňa (napr. v dopravných prostriedkoch, obchodoch a pod.) prichádzajú do kontaktu. Pritom vieme, že práve deti sú momentálne tie, ktoré vykazujú nízku mieru zaočkovanosti – pri súčasne vysokom potenciáli ochorenie COVID-19 (prevažne asymptomaticky) prenášať.
V kontexte s uvedeným akúkoľvek kritiku a spochybňovanie tohto opatrenia považujeme za nenáležité, tendenčné až cynické. V tejto súvislosti je potrebné poukázať tiež na to, že ak aj miera plnej zaočkovanosti obyvateľstva Bratislavského kraja je v porovnaní s ostatnými krajmi na Slovensku vyššia (aktuálne 64 %, zdroj IZA) – pri celkovom počte obyvateľov kraja (cca 660 000 obyv.), stále zostáva očkovaním + prekonaním ochorenia nechránených cca 158 000 obyvateľov kraja, ktorých treba pred šírením nákazy chrániť všetkými dostupnými prostriedkami.
Nehovoriac ďalej aj o tom, že medzi tými, čo boli dávnejšie plne zaočkovaní alebo po prekonaní ochorenia, postvakcinačná/pochorobná protilátková imunita pozvoľne vyprcháva - a to v situácii vyššej nákazlivosti a ťažšieho priebehu ochorenia spôsobeného delta/delta plus variantom vírusu oproti jeho variantu alfa + v prostredí veľkého počtu, vysokej koncentrácie a pohybu/mobility obyvateľstva v hlavnom meste a s ním úzko funkčne spätých satelitných okresoch (Malacky, Pezinok a Senec).
Takže v kontexte s klesajúcou imunitou voči nákaze po uplynutí cca 6 mesiacov od očkovania/prekonania ochorenia je namieste oprávnene sa domnievať, že podiel voči nákaze citlivej populácie je v Bratislavskom kraji značne vyšší, ako vyššie uvádzaný počet 158 000 obyvateľov.
Tiež považujeme za nehorázne spochybňovanie postupov, opatrení a odporúčaní epidemiológov, infektológov, imunológov či vakcinológov, snažiacich sa pribrzdiť šírenie nákazy spôsobenej novým koronavírusom a jeho mutácií v populácii - ktorí sú lekári s rovnako vysokou mierou vzdelania vo svojom odbore, ako napr. onkológovia či kardiológovia, ktorým v prípade nádorových a srdcovocievnych ochorení pacienti a ich príbuzní bezvýhradne dôverujú a ku ktorým sa utiekajú v prípade závažného priebehu týchto druhov chorôb (vrátane dôvery a dožadovania sa experimentálnej liečby v danej oblasti a pod.).
Ďalej uvádzame, že nemocnice v Bratislavskom kraji sú v situácii, kedy v dôsledku reprofilizácie lôžkových kapacít v prospech COVID-19 chorých pacientov museli výrazne obmedziť poskytovanie tzv. „bielej“ medicíny, ktorá sa týmto pre obyvateľov Bratislavského kraja stáva výrazne menej dostupnou. Vydanie vyhlášky č.276/2021 obmedzujúcej prezenčnú výučbu (vo vyhláške uvedených školách) v Bratislavskom kraji vychádzalo z komplexného posúdenia aktuálnej epidemickej situácie v Bratislavskom kraji, pri ktorej celková zaočkovanosť obyvateľstva (nad 50+) predstavuje iba jeden z parametrov, ktorý však sám osebe nie je rozhodujúci.
Pri rozhodovaní vo veci sledujeme aj dynamiku výskytu/šírenia ochorenia COVID-19 v populácií, preplnenosť nemocníc, vyššie uvádzané incidencie za jednotlivé okresy/celý kraj (vrátane susediacich okresov s takisto nepriaznivou epidemickou situáciou) a to v kontexte aj so situáciou na celom Slovensku vrátane incidencie podľa vekových kategórií (podľa IZA je najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na Slovensku v kategórií 10-19 ročných).
Platnosť tejto vyhlášky o obmedzení prezenčnej výučby v určených školách nie je z časového hľadiska možné presne odhadnúť, nakoľko uvedené bude závisieť od ďalšieho vývoja epidemiologickej situácie v Bratislavskom kraji. Situácia v oblasti ochorenia COVID-19 je zo strany RÚVZ Bratislava hlavné mesto priebežne (na denno-dennej báze) starostlivo sledovaná a vyhodnocovaná. Záverom nám nezostáva iné, ako dúfať, že v Bratislavskom kraji sa epidemiologická situácia vďaka už prijatým opatreniam a disciplinovanosti/zodpovednosti jeho obyvateľov postupne zlepší.

 

 

Dnes treba vedieť

pred 2 hodinami

Miera pôrodnosti v Japonsku klesla vlani už siedmy rok po sebe a dosiahla nové minimum. Priemerný počet detí narodených na jednu ženu bol vlani 1,2565. Demografickú krízu prehĺbila pandémia koronavírusu a k nízkej miere pôrodnosti prispieva aj menší počet uzatváraných manželstiev. (tasr)

pred 3 hodinami

Exminister školstva Branislav Gröhling (SaS) vyzval ministra financií Michala Horvátha, aby vyčlenil dodatočné peniaze na učebnice. Rezort podľa neho prispel výrazne menšiu sumu ako v predchádzajúcich rokoch. Šéf rezortu školstva Daniel Bútora uviedol, že suma sa ešte môže zmeniť, no garantovať to zatiaľ nevie. Pripustil, že v minulosti išlo na učebnice viac peňazí. (tasr)

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.