Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Spoločnosť
21. november 2019

Veriaci lekárnici zakladajú odbory, chcú riešiť výhradu vo svedomí

Uplatňovanie výhrady vo svedomí sa prejaví na pracovnej atmosfére, hovorí farmaceutka.
Veriaci lekárnici zakladajú odbory, chcú riešiť výhradu vo svedomí

Ilustračné foto: TASR – Pavel Neubauer

Keď Monika Šimorová začala pracovať v lekárni, zaskočilo ju, keď si niekto vypýtal tabletku po. 

Spočiatku iba pacientku rýchlo poslala ku kolegyni, no pre mladú magistru sa začalo náročné obdobie.  

„Rozmýšľala som, ako poviem našej zodpovednej farmaceutke, že tento produkt nechcem predávať, a každé ráno som chodila do práce so zovretým žalúdkom, že si to znovu niekto vypýta,“ spomína si Monika. 

Vedúca akceptovala, aby pacientov, ktorí si pýtajú voľnopredajnú antikoncepciu, posielala do vedľajšieho okienka s tým, že tú na recept by mala vydávať. „Keď sa však o tom dozvedel majiteľ lekárne, zavolal mi a snažil sa ma presvedčiť, aby som predsa len tieto produkty predávala a keď som mu povedala, že nie, zavesil telefón,“ pokračuje Monika. „Pár dní sa nič nedialo, ale deň pred koncom skúšobnej lehoty mi zavolala ekonómka, že už do roboty chodiť nemusím,“ dodáva. 

Aj tento prípad motivoval k aktivite združenie Lekárnici za život, ktoré stojí za vznikom Prvých lekárnických odborov. Tie chcú riešiť priaznivé podmienky pre zamestnancov lekární, ktorí si chcú uplatňovať výhradu vo svedomí. 

Okrem toho sa chcú nové odbory zamerať aj na ďalšie zamestnanecké záujmy ako kolektívne zmluvy, pracovné podmienky na pracovisku či nezrovnalosti v platovom režime. 

„Na Slovensku momentálne absentuje odborové zastúpenie lekárnikov, ktoré by bránilo ich morálne, ale i materiálne záujmy voči zamestnávateľom, keďže lekárne boli transformované na komerčné eseročky,“ hovorí pre Postoj Veronika Kormanová z občianskeho združenia Lekárnici za život. 

Vznik odborov oceňuje aj Slovenská lekárnická komora. „Aktuálne v lekárenstve nepracuje žiadna odborová organizácia, preto vznik odborov považujem za potrebný aj vzhľadom na skutočnosť, že podiel lekárnikov, ktorí povolanie vykonávajú ako zamestnanci, stúpa a často sú vystavení nevhodnému tlaku laických zamestnávateľov,“ uviedol pre Postoj prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ. 

Vizitky aj register

Odbory sú len jednou z aktivít združenia Lekárnici za život. 

„Zastávame názor, ktorý vyjadrili aj biskupi Slovenska, a to, že lekárnik predstavuje dôležitý odborný článok vo vzťahoch medzi lekárom, liekom a pacientom. Preto je v záujme združenia rozvíjať osobný prístup lekárnika k pacientovi,“ vysvetľuje ďalej Veronika Kormanová. 

Pri uplatňovaní si výhrady vo svedomí chcú poradiť každému pacientovi možné alternatívy a zabrániť tak možnosti potratu pri užití „tabletky po“ či potratovej tabletky, ale taktiež konzultovať aj užívanie rôznych foriem antikoncepcie.  

Ako upozorňuje Kormanová, z hľadiska katolíckej morálnej teológie sa však výhrada vo svedomí týka aj prípravkov vyvinutých neetickým spôsobom, ide napríklad o niektoré druhy vakcín, ktoré sa vyvinuli na ľudských embryonálnych líniách a kultúrach, a taktiež o prípravky, ktoré pomáhajú pri metódach umelého oplodnenia. 

Združenie tiež začalo pracovať na vytvorení takzvaného Registra svedomiu repugnantných liečiv (RSR liečiv). Ide o liečivá, ktoré pozostávajú z farmaceutických prípravkov, ktoré by z hľadiska katolíckej viery mali byť predmetom uplatnenia si výhrady vo svedomí. „Takto sa vytvorí systém a najmä zjednotenie, ktoré pomôže lekárnikom a aj ich zamestnávateľom zorientovať sa v problematike uplatňovania si výhrady vo svedomí,“ dodáva Kormanová.  

„Nehovorila by som o šikane, ale na atmosfére sa to prejavilo, prosto to dajú pocítiť,“ farmaceutka Radka.  Zdieľať

Ďalšou z aktivít združenia je projekt Nezabijem.sk, v rámci ktorého registrovaní členovia združenia získavajú vizitky s menom a fotografiou lekárnika za život. 

Inzercia

„V prípade záujmu môže pacient na základe tejto vizitky buď navštíviť osobnú stránku lekárnika za život, kde sa dozvie osobné dôvody lekárnika na uplatnenie si výhrady vo svedomí a kde tiež narazí na odkazy už existujúcich projektov, ako napríklad poradňa Alexis alebo gynekologické poradne, či núdzové centrá. Alebo môže vďaka tejto vizitke daného lekárnika kontaktovať aktívne cez náš anonymizovaný elektronický systém a konzultovať s ním užívanie niektorých liekov,“ hovorí Kormanová s tým, že chcú tiež zhromažďovať dáta o tom, kto, kedy a aké prípravky na ovplyvnenie reprodukcie či iné eticky chybné prípravky si v lekárňach na Slovensku žiada, a tak pomôcť lepšie cieliť pro-life kampane a reálnu pomoc pre pacientov.

Farmaceutka: Výhrada vo svedomí sa prejaví na atmosfére 

Radka Kašáková, ktorá je dnes na materskej dovolenke, si prešla prácou vo viacerých lekárňach. Okrem jednej musela tému uplatňovania výhrady vo svedomí riešiť u každého zamestnávateľa. Pokiaľ išlo o antikoncepciu na predpis, vydala ju. Problém vo svedomí mala predovšetkým s predajom takzvaných „tabletiek po“. 

Nepríjemné situácie nastali podľa jej slov vtedy, ak bola v lekárni sama a antikoncepciu teda nemohla vydať kolegyňa. 

„Raz sa stalo, že sme boli v lekárni dve, čo si uplatňujeme výhradu vo svedomí,“ hovorí Kašáková. Produkt odmietli predať, čo následne riešila šéfka. Hoci z toho nebol pracovný postih, ako sama hovorí, uplatňovanie výhrady vo svedomí sa vždy prejavilo na atmosfére v pracovnom kolektíve. „Nehovorila by som o šikane, ale na atmosfére sa to prejavilo, prosto to dajú pocítiť. Niekedy som aj premýšľala, či nezmením lekáreň,“ priznala.  

V praxi malo uplatňovanie si výhrady ešte jeden konkrétny dôsledok – komplikácie pri manažovaní zmien, keďže služby v lekárni si museli nastaviť tak, aby tam neboli len farmaceuti s výhradou vo svedomí. S veľkým pochopením sa nestretla ani u kolegov. „Zákazníkovi nemôžeme povedať, že máme výhradu, taký bol úzus,“ vysvetľuje. Kolegovia a kolegyne tento postoj síce rešpektovali, ale podľa nej nikdy nechápali. 

Horšiu skúsenosť má už spomínaná Monika Šimorová, ktorá pre výhradu vo svedomí nedostala prácu. Dnes pracuje v lekárni, ktorá výhradu vo svedomí akceptovala. „Takýchto lekární je však len veľmi málo,“ tvrdí členka združenia Lekárnici za život.

V združení hovoria, že farmaceuti by na Slovensku získali právne istejšiu ochranu pri uplatňovaní si výhrady vo svedomí v súlade s katolíckou vieroukou, ak by cirkev schválila spomínaný register problematických liečiv. 

„Pre tento register sa chceme uchádzať o Nihil obstat prideleného cenzora a následne o Imprimatur predsedu Subkomisie pre bioetiku, aby mal daný register relevanciu pre kresťanských farmaceutov,“ ozrejmila Veronika Kormanová. 

Ak by sa tak stalo, podľa združenia by sa dala výhrada vo svedomí právne istejšie uplatňovať podľa zmluvy s Vatikánom. 

Témou výhrady vo svedomí u farmaceutov sa zaoberá aj Slovenská lekárenská komora. Podľa vyjadrenia pre Postoj sa komora podieľala na výskumných projektoch, ktoré túto problematiku mapovali. Prezident komory mal tiež viaceré prednášky k tejto téme pre študentov farmácie a komora zorganizovala tento rok štvrtý ročník konferencie Etické a morálne aspekty povolania farmaceuta. Tu sa konajú pravidelné prednášky a diskusia aj na tému výhrady vo svedomí, ako aj spôsobu jej uplatnenia či súvisiacich pracovnoprávnych otázok. 

Na otázku, či je výhrada vo svedomí farmaceutov na Slovensku zabezpečená dostatočne, šéf komory priamo neodpovedal. Odkázal na Etický kódex, ktorý je súčasťou zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. „Od zdravotníckeho pracovníka nemožno vyžadovať taký výkon alebo spoluúčasť na ňom, ktorý odporuje jeho svedomiu, okrem prípadov bezprostredného ohrozenia života alebo zdravia osôb.“Právne uchopenie výhrady vo svedomí: 


V roku 2004 bol vytvorený Etický kódex zdravotníckeho pracovníka, ktorý tvorí prílohu č. 4 zákona 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ten definuje na úrovni vnútroštátneho zákona niektoré podmienky uplatnenia si výhrady vo svedomí zdravotníckymi pracovníkmi vo všeobecnosti.

Uvádza sa v ňom: „Od zdravotníckeho pracovníka nemožno vyžadovať taký výkon alebo spoluúčasť na ňom, ktorý odporuje jeho svedomiu okrem prípadov bezprostredného ohrozenia života alebo zdravia osôb. Ak zdravotnícky pracovník uplatní výhradu svedomia, je povinný o tejto skutočnosti informovať svojho zamestnávateľa a pri uplatnení výhrady svedomia pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti aj svojich pacientov.“

Z hľadiska druhej línie sa o výhrade vo svedomí na Slovensku hovorí v rámci legislatívneho poriadku už od roku 2001, keď bola uzavretá Základná zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou, kde sa v článku 7 uvádza:

„Slovenská republika uznáva každému právo uplatňovať výhrady vo svedomí podľa vieroučných a mravoučných zásad Katolíckej cirkvi. Rozsah a podmienky uplatnenia tohto práva ustanoví osobitná medzinárodná zmluva uzavretá medzi zmluvnými stranami.“

Spomenutý rozsah a podmienky sa nikdy ďalej nekonkretizovali pre nedostatok politickej vôle.

Okrem toho bola podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami, ktorá bola publikovaná v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 250/2002 Z. z (ďalej len „zmluva s registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami“).

V jej článku 7 sa uvádza:

„Slovenská republika uznáva právo každého uplatňovať výhrady vo svedomí podľa vieroučných a mravoučných zásad svojej registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti. Rozsah a podmienky uplatnenia tohto práva ustanovia osobitné dohody uzatvorené medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami.“

Zdroj: o. z. LzZ, Ilustračné foto: TASR – Henrich Mišovič

 

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.