Čo sa deje v Europarlamente: anonymná petícia proti Barrosovi

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čo sa deje v Europarlamente: anonymná petícia proti Barrosovi

Foto: Kyle Tylor/flickr.com

Z tohto textu na vás dýchne duch Európskeho parlamentu.

Text  petície nám poslal náš priateľ a čitateľ, keď si ho prečítate, dozviete sa o fungovaní a spôsoboch Európskeho parlamentu viac ako z oficiálnych brožúr. Čitateľa musí prekvapiť už to, že celá petícia je formálne anonymná. Text prinášame v plnom znení.

 

Za tvrdé a exemplárne opatrenia proti JM Barrsovi za to, že sa pridal ku Goldman Sachs

Petícia za tvrdé a exemplárne opatrenia proti José Manuel Barrosovi, ktorý poškodil európsku verejnú službu a Európsku úniu ako celok

Nie v našom mene!

Sme kolektív zamestnancov európskych inštitúcií, viazaní povinnosťou mlčanlivosti, ktorý vznikol preto, že sme stále viac znepokojení poškodzovaním obrazu európskeho projektu v rámci našich rodín, priateľov, susedov a u všetkých občanov, s ktorými sa stretávame všade v Európe.

V piatok 8. júla 2016, niekoľko dní po hlasovaní za Brexit v Spojenom kráľovstve, sme sa dozvedeli, že bývalý predseda Európskej komisie José Manuel Durao Barroso sa čoskoro pripojí k londýnskej kancelárii investičnej banky Goldman Sachs «ako nevýkonný prezident a poradca» s cieľom prispieť k zníženiu negatívnych účinkov «Brexitu».

Toto rozhodnutie pracovať pre jednu z bánk, ktoré sa najviac podieľajú na kríze podpôr, ktorá viedla k finančnej kríze 2007-2008, najhoršej od krízy v roku 1929, ale tiež banky veľmi zapletenej do gréckej krízy, kde pomáhala zakryť deficit predtým, ako v rokoch 2009-2010 špekulovala o gréckom dlhu, ktorého neudržateľnosť evidentne poznala, je ďalším príkladom nezodpovednej «pantouflage» (termín, ktorým sa familiárnym spôsobom označuje skutočnosť, keď štátny funkcionár odchádza pracovať do súkromného sektora, čiže konflikt záujmov, pozn. prekl.). Toto je veľmi škodlivé pre orgány spoločenstva, a hoci to nie je nelegálne, je to morálne nečestné.

Je to nezodpovedné, pretože to živí kontext, ktorý je nielen euroskeptický, ale odteraz aj eurofóbny. Dnes skutočne niektorí politici napriek tomu, že pochádzajú z väčšiny v Európskom parlamente, prichádzajú so spochybňovaním samotnej existencie Európskej komisie a komunitárneho postupu práce spoločenstva, ktorý v krízových situáciách a napriek nim umožňoval od Rímskej zmluvy budovanie Európskej únie.

Je to škodlivé pre orgány spoločenstva v citlivom kontexte zvládania niekoľkých navzájom sa prekrývajúcich kríz: migračná kríza, kríza vyvolaná hlasovaním v referende o Brexite, pretrvávajúca hospodárska kríza, kríza nami chcenej vízie Európy. Je to pre Úniu katastrofálny symbol v najnepríhodnejšej chvíli a voda na mlyn pre eurofóbov, že sa bývalý predseda Komisie pridal k bezuzdnej finančnej inštitúcii bez morálnych hodnôt, čo Goldman Sachs stelesňuje.

Je morálne nečestné v tom, že je to v rozpore so cťou a poctivosťou európskej verejnej služby, ktorá predpokladá obranu všeobecných európskych záujmov. Všetci bývalí členovia musia rešpektovať svoju povinnosť poctivosti a diskrétnosti v súlade s článkom 245 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), a to aj po uplynutí osemnástich mesiacov odo dňa odovzdania funkcií. Zvlášť pán Barroso, bývalý predseda, ktorý bol dvakrát navrhnutý šéfmi štátov a vlád, ako aj potvrdený Európskym parlamentom.

Z týchto dôvodov vyzývame všetkých európskych občanov, aby sa touto petíciou obrátili na najvyššie úrady Európskeho spoločenstva, presnejšie na Radu Európskej únie a Kolégium Európskej komisie, na dve inštitúcie oprávnené obrátiť sa na Európsky súdny dvor podľa článku 245 Zmluvy o fungovaní EÚ:

- aby sa neobmedzili len na konštatovanie, že pán Barroso odstúpil zo svojich funkcii pred viac než 18 mesiacmi;

- aby podrobne a transparentným spôsobom preskúmali, či pán Barroso rešpektoval svoju povinnosť poctivosti a diskrétnosti voči Európskej únii;

- aby prijali tvrdé silné a exemplárne sankcie proti José Manuel Barrosovi, ako napríklad:

1. pozastavenie platieb dôchodku ako bývalého predsedu Európskej komisie v čase jeho zamestnania u Goldman Sachs a mimo neho,
2. pozastavenie všetkých možných vyznamenaní v súvislosti s európskymi inštitúciami;

- aby posilnili etické pravidlá a pravidlá boja proti «pantouflage» aplikovateľné na bývalých členov Komisie vo vzťahu ku škodám, ktoré ich budúce správanie môže predstavovať pre európsku verejnú službu a Európsku úniu, čiže prísnejšie pravidlá pre bývalých predsedov alebo podpredsedov ako pre bývalých komisárov.

Táto petícia bude predložená predsedom troch európskych inštitúcií: Európskej komisii, Európskemu parlamentu a Rade Európskej únie, ako aj zástupcom zamestnancov európskych inštitúcií.

Ako vyzývame všetkých európskych občanov, aby podpísali a zdieľali túto petíciu, vyzývame tiež všetkých zamestnancov európskych inštitúcií, ktorí pociťujú naše obavy, bez ohľadu na ich status, aby nám dali vedieť, že podporujú túto petíciu (identita zamestnancov zostane prísne anonymná), a prípadne sa pripojili k nášmu kolektívu, ktorého členov identita zostane tiež striktne anonymná, tak, že nás budú kontaktovať na EUemployees@gmail.com, aby sme mohli spustiť nové akcie s cieľom uľahčiť zosúladenie medzi Európskou úniou a jej občanmi.

Spontánny kolektív zamestnancov európskych inštitúcií

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo