POLEMIKA: Arcibiskup Brugés má pravdu. Postoy.sk má dôkazy

Pomaly sa končí volebná sezóna. Vhodne do tejto atmosféry prišiel text profesora Dudu, ktorý opísal sekularizáciu v Cirkvi, tak ako ju vníma sekretár Kongregácie pre katolícku výchovu arcibiskup Brugés. Zaujímavé je, že tieto tézy si vyskúšal v praxi aj portál Postoy.sk v diskusiách počas „volebného roka“.

Na Cirkvi je fascinujúce, že je jednotná a rozmanitá zároveň. A to už od počiatku. Napriek všetkým vnútorným diskusiám si spoločenstvo viery udržuje jasný a jednotný profil už dve tisícročia. Preto ani sekularizácia neohrozila a neohrozí vnútornú silu, ktorá v cirkvi stále je.

Sekularizácia je fenoménom, ktorý už dávnejšie poznačil aj slovenskú spoločnosť. Jej miera je však oproti niektorým iným krajinám oveľa menšia. I keď sa nájdu aj opačné javy, napríklad nedeľná odstávka obchodov v Rakúsku.

No akási vnútorná sekularizácia (alebo autosekularizácia, ako ju nazýva arcibiskup Brugés) je ukrytá pod povrchom. Nájdu sa však momenty, kedy je zjavné, kto za koho kope. Napríklad prezidentské voľby.

Do prvého kola volieb bol aj tu na Postoy.sk relatívne jednotný postup. Máme svojho kandidáta, preto v prvom kole netreba riešiť kompromisy. Keď do druhého kola postúpila Radičová a Gašparovič, nastala búrlivá diskusia. Dva tábory – jedna Cirkev. Podobne ako v mysli arcibiskupa Brugésa.

Je Daniel Lipšic príkladom "prvého prúdu"?

Brugés a Jaroš

Ján Duda vysvetľuje Brugésov pohľad na vzťah Cirkvi a sveta takto: „Prvý prúd smerovania Cirkvi sa snaží zdôrazňovať skutočnosť, že aj v sekularizovanej spoločnosti existujú hodnoty, ktoré sú vo svojej podstate kresťanské (rovnosť, sloboda, solidarita, zodpovednosť) a usiluje sa skôr poukazovať na to, čo Cirkev so svetom spája a nepripomínať, čo nás od sveta odlišuje.“

Presne o ignorácii vecí, ktoré nás od liberálov rozdeľujú, písal novinár Trendu Martin Jaroš, keď pred druhým kolom argumentoval, prečo by mali ísť konzervatívci voliť Radičovú. „Áno, máme iný pohľad na absolútny zákaz interrupcií a sobáše homosexuálov. Ale môžeme ďakovať Bohu, že nás rozdeľuje len toto. Oveľa väčšiu váhu má to, čo nás spája: napríklad názory na slušnosť v politike i slušnosť všeobecne a odpor voči totalitným praktikám.“

Veľmi zjednodušene: prvý prúd sú kresťania, ktorí volili Radičovú.

Brugés a Ziolkovský

Druhý prúd vníma arcibiskup Brugés ako „skôr opačný a usiluje sa akcentovať to vlastné a cirkevné, čo sa dosť dôrazne a niekedy až dramaticky prejavuje najmä v protestoch proti sekularizovanej spoločnosti v etických a bioetických otázkach,“ uvádza Duda.

Logicky, druhý smer tvoria kresťania, čo sa druhého kola nezúčastnili.

Ak sme si pri prvom prúde pomohli liberálnym týždenníkom, pri druhom zostaňme na Postoy.sk. Pred druhým kolom tu zarezonovali dva navzájom opozičné texty. Jeden bol od Marka Hrubča, ktorý sa rétorikou podobal skôr na článok M. Jaroša. Druhý prúd zastupoval Anton Ziolkovský, ktorý naplnil Burgésové slová o dramatických protestoch v boji za etické otázky.

Vladimír Palko. Jeden z "druhého prúdu"?

V kontexte skúseností, ktoré zažil tento mladý web, možno poukázať aj na rozhovor s Danielom Lipšicom, ktorý nás viacerých v redakcii utvrdil v tom, že v konzervativizme predsa len existuje aj akýsi umiernený prúd. Ten napríklad nežiada absolútny zákaz interrupcií, respektíve hovorí, že treba sa pokúsiť o to, čo je politicky priechodné. Nechce ani krvavé obrázky abortov, a tiež podporuje napríklad liberálnych kandidátov (Radičová).

Od septembra sa začne nová volebná sezóna. K jej záveru nás čakajú parlamentné voľby. A aby nám portál nevybuchol, pre istotu možno zavrieme diskusiu pod článkami. Ale teraz vážne. Chce to aj trochu odvahy byť si stále vedomý, že napriek dvom prúdom sa napokon oba zlievajú do jedného. Alebo nie?

Pavol Rábara
Foto: autor

Súvisiace články:
Autosekularizácia v Katolíckej cirkvi
Dialóg či identita? (Ad.: Arcibiskup Brugés má pravdu...)

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo