Mních, ktorý žil v jaskyni mágov

Teodózovi životopisci chvália jeho prísnu askézu, premyslenú obranu viery, nezištnú dobročinnosť voči cudzincom a chudobným a takmer nepretržitú modli...

Teodózovi životopisci chvália jeho prísnu askézu, premyslenú obranu viery, nezištnú dobročinnosť voči cudzincom a chudobným a takmer nepretržitú modlitbu.