Hermasov Pastier

Z literárneho hľadiska a svojím obsahom je tento spis v starovekej kresťanskej literatúre jedinečný a odráža svet svojho autora a jeho adresátov.

Z literárneho hľadiska a svojím obsahom je tento spis v starovekej kresťanskej literatúre jedinečný a odráža svet svojho autora a jeho adresátov.

Barnabášov list

Ranokresťanský teologický traktát, ktorý odráža dobový stav napätia medzi kresťanskou komunitou a židovstvom.

Ranokresťanský teologický traktát, ktorý odráža dobový stav napätia medzi kresťanskou komunitou a židovstvom.