Novší pohľad na cirkevného učiteľa

Dôležitosť Cyrila Jeruzalemského pre celú Katolícku cirkev oficiálne uznal pápež Lev XIII., keď ho v roku 1882 vyhlásil za „učiteľa Cirkvi“ a na 18. m...

Dôležitosť Cyrila Jeruzalemského pre celú Katolícku cirkev oficiálne uznal pápež Lev XIII., keď ho v roku 1882 vyhlásil za „učiteľa Cirkvi“ a na 18. marca stanovil jeho liturgickú spomienku.

Tvojmu krížu klaniame sa, Vládca!

Pravoslávni a gréckokatolíci považujú kríž za ústredný kresťanský symbol. Krížu preukazujú úctu, pred krížom sa modlia, krížu pripisujú zázračnú silu....

Pravoslávni a gréckokatolíci považujú kríž za ústredný kresťanský symbol. Krížu preukazujú úctu, pred krížom sa modlia, krížu pripisujú zázračnú silu.