Mária Raučinová: Referendum je odvahou postaviť sa politickej korektnosti

Kampaň sa už začala. Prostriedky sú však neporovnateľné. Na jednej strane politická moc, mnohé dobre platené štátne funkcie, medzinárodná podpora vo f...

Kampaň sa už začala. Prostriedky sú však neporovnateľné. Na jednej strane politická moc, mnohé dobre platené štátne funkcie, medzinárodná podpora vo f...

Mária Raučinová 05. 12. 2014
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Mária Raučinová: Prečo mi prekáža Stratégia rodovej rovnosti na ďalšiu päťročnicu

Preto, že nedoprajem ženám spravodlivé a rovnocenné postavenie s mužmi? gender_equality1.jpg Preto, lebo neviem pocho...

Preto, že nedoprajem ženám spravodlivé a rovnocenné postavenie s mužmi? gender_equality1.jpg Preto, lebo neviem pocho...

Mária Raučinová 24. 11. 2014
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Mária Raučinová: Vraj rímsky katolík

Zdá sa, že dnes už neletí byť „neveriacim“. To nie je tá najlepšia vizitka. Naopak, inteligencia sa meria podľa názoru, či má svet, vesmír, človek zm...

Zdá sa, že dnes už neletí byť „neveriacim“. To nie je tá najlepšia vizitka. Naopak, inteligencia sa meria podľa názoru, či má svet, vesmír, človek zm...

Mária Raučinová 23. 07. 2014
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Mária Raučinová: Kto sú tí tolerantní, keď väčšina je fundamentalistická

Slovo „fundamentalista“ je dnes nebezpečným výrazom. Pre niekoho znamená už len niekoľko krokov k terorizmu, teda prinajmenšom terorizmus môže vyrásť...

Slovo „fundamentalista“ je dnes nebezpečným výrazom. Pre niekoho znamená už len niekoľko krokov k terorizmu, teda prinajmenšom terorizmus môže vyrásť...

Mária Raučinová 10. 04. 2014
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Kto nás polarizuje na homofriendly a homophobic?

Najľahšie sa tlačí politická agenda v depolarizovanej spoločnosti. Tam, kde končia rozumné argumenty a stupňujú sa city na maximálnu možnú mieru. Ni...

Najľahšie sa tlačí politická agenda v depolarizovanej spoločnosti. Tam, kde končia rozumné argumenty a stupňujú sa city na maximálnu možnú mieru. Ni...

Mária Raučinová 05. 02. 2014
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

NÁZOR: Národný akčný plán na donútenie ku genderovej rovnosti

Genderová rovnosť sa na nás tlačí silou mocou. A to aj napriek nesúhlasu zo strany bežných ľudí, rozporom vo Výbore pre rodovú rovnosť, ale aj medzi...

Genderová rovnosť sa na nás tlačí silou mocou. A to aj napriek nesúhlasu zo strany bežných ľudí, rozporom vo Výbore pre rodovú rovnosť, ale aj medzi...

Mária Raučinová 10. 01. 2014
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

NÁZOR: Biskupi nám pripomenuli, že advent je aj časom na obnovu

list-pero-text.jpg Nemôžem si pomôcť, milí bratia a sestry, veriaci aj neveriaci, ale nech obraciam pastiersky list slovenských biskupov z ktorejkoľvek strany, nachádzam v ňom nielen samotný dobrý cieľ na všeobecný prospech spoločnosti, ale aj správne použitie prostrie...

list-pero-text.jpg Nemôžem si pomôcť, milí bratia a sestry, veriaci aj neveriaci, ale nech obraciam pastiersky list slovenských biskupov z ktorejkoľvek strany, nachádzam v ňom nielen samotný dobrý cieľ na všeobecný prospech spoločnosti, ale aj správne použitie prostrie...

Mária Raučinová 10. 12. 2013
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

NÁZOR: Veda sa dnes sklonila pred mocou a politickou korektnosťou

science-wordle-text2.jpg Ak sa v minulosti vyčítalo Cirkvi a kresťanstvu, že má strach pred vedou a ľudským rozumom, zdá sa, že dnes sa situácia obrátila. Kým v minulosti sa v mene kritiky voči Cirkvi používal bič „rozumu“, dnes sa zase ako palica na veriacich používa...

science-wordle-text2.jpg Ak sa v minulosti vyčítalo Cirkvi a kresťanstvu, že má strach pred vedou a ľudským rozumom, zdá sa, že dnes sa situácia obrátila. Kým v minulosti sa v mene kritiky voči Cirkvi používal bič „rozumu“, dnes sa zase ako palica na veriacich používa...

Mária Raučinová 20. 09. 2013
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

NÁZOR: Čo si predstavujete pod pojmom „rodová rovnosť“?

Feminspire-text2.jpg Skúste si v duchu odpovedať na túto otázku skôr ako prejdete na ďalšie riadky. Ja som si po dlhé roky pod pojmom „rodová rovnosť“ predstavovala rovnoprávnosť medzi mužmi a ženami. Bola som presvedčená, že obom pohlaviam patria rovnaké práva a možn...

Feminspire-text2.jpg Skúste si v duchu odpovedať na túto otázku skôr ako prejdete na ďalšie riadky. Ja som si po dlhé roky pod pojmom „rodová rovnosť“ predstavovala rovnoprávnosť medzi mužmi a ženami. Bola som presvedčená, že obom pohlaviam patria rovnaké práva a možn...

Mária Raučinová 30. 07. 2013
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.