Mária Raučinová: Referendum je odvahou postaviť sa politickej korektnosti

Kampaň sa už začala. Prostriedky sú však neporovnateľné. Na jednej strane politická moc, mnohé dobre platené štátne funkcie, medzinárodná podpora vo f...

Kampaň sa už začala. Prostriedky sú však neporovnateľné. Na jednej strane politická moc, mnohé dobre platené štátne funkcie, medzinárodná podpora vo f...

Mária Raučinová: Kto sú tí tolerantní, keď väčšina je fundamentalistická

Slovo „fundamentalista“ je dnes nebezpečným výrazom. Pre niekoho znamená už len niekoľko krokov k terorizmu, teda prinajmenšom terorizmus môže vyrásť...

Slovo „fundamentalista“ je dnes nebezpečným výrazom. Pre niekoho znamená už len niekoľko krokov k terorizmu, teda prinajmenšom terorizmus môže vyrásť...

NÁZOR: Národný akčný plán na donútenie ku genderovej rovnosti

Genderová rovnosť sa na nás tlačí silou mocou. A to aj napriek nesúhlasu zo strany bežných ľudí, rozporom vo Výbore pre rodovú rovnosť, ale aj medzi...

Genderová rovnosť sa na nás tlačí silou mocou. A to aj napriek nesúhlasu zo strany bežných ľudí, rozporom vo Výbore pre rodovú rovnosť, ale aj medzi...

NÁZOR: Biskupi nám pripomenuli, že advent je aj časom na obnovu

list-pero-text.jpg Nemôžem si pomôcť, milí bratia a sestry, veriaci aj neveriaci, ale nech obraciam pastiersky list slovenských biskupov z ktorejkoľvek strany, nachádzam v ňom nielen samotný dobrý cieľ na všeobecný prospech spoločnosti, ale aj správne použitie prostrie...

list-pero-text.jpg Nemôžem si pomôcť, milí bratia a sestry, veriaci aj neveriaci, ale nech obraciam pastiersky list slovenských biskupov z ktorejkoľvek strany, nachádzam v ňom nielen samotný dobrý cieľ na všeobecný prospech spoločnosti, ale aj správne použitie prostrie...

NÁZOR: Veda sa dnes sklonila pred mocou a politickou korektnosťou

science-wordle-text2.jpg Ak sa v minulosti vyčítalo Cirkvi a kresťanstvu, že má strach pred vedou a ľudským rozumom, zdá sa, že dnes sa situácia obrátila. Kým v minulosti sa v mene kritiky voči Cirkvi používal bič „rozumu“, dnes sa zase ako palica na veriacich používa...

science-wordle-text2.jpg Ak sa v minulosti vyčítalo Cirkvi a kresťanstvu, že má strach pred vedou a ľudským rozumom, zdá sa, že dnes sa situácia obrátila. Kým v minulosti sa v mene kritiky voči Cirkvi používal bič „rozumu“, dnes sa zase ako palica na veriacich používa...

NÁZOR: Čo si predstavujete pod pojmom „rodová rovnosť“?

Feminspire-text2.jpg Skúste si v duchu odpovedať na túto otázku skôr ako prejdete na ďalšie riadky. Ja som si po dlhé roky pod pojmom „rodová rovnosť“ predstavovala rovnoprávnosť medzi mužmi a ženami. Bola som presvedčená, že obom pohlaviam patria rovnaké práva a možn...

Feminspire-text2.jpg Skúste si v duchu odpovedať na túto otázku skôr ako prejdete na ďalšie riadky. Ja som si po dlhé roky pod pojmom „rodová rovnosť“ predstavovala rovnoprávnosť medzi mužmi a ženami. Bola som presvedčená, že obom pohlaviam patria rovnaké práva a možn...