Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Komentáre a názory
20. september 2013

NÁZOR: Veda sa dnes sklonila pred mocou a politickou korektnosťou

science-wordle-text2.jpg Ak sa v minulosti vyčítalo Cirkvi a kresťanstvu, že má strach pred vedou a ľudským rozumom, zdá sa, že dnes sa situácia obrátila. Kým v minulosti sa v mene kritiky voči Cirkvi používal bič „rozumu“, dnes sa zase ako palica na veriacich používa...

Ak sa v minulosti vyčítalo Cirkvi a kresťanstvu, že má strach pred vedou a ľudským rozumom, zdá sa, že dnes sa situácia obrátila.

Kým v minulosti sa v mene kritiky voči Cirkvi používal bič „rozumu“, dnes sa zase ako palica na veriacich používa cit. Aj preto učenie Cirkvi tak geniálne zdôrazňuje pre život nevyhnutnú vyváženosť oboch: rozumu aj citu. Dve krídla potrebné pre fungovanie človeka samého i celej civilizácie sú rozum a viera (myslenie a cit k Bohu a blížnemu). Pod citom sa myslí hlbšia náklonnosť ducha.

V poslednom čase v Európe i u nás na Slovensku vtáčatko s krídelkami však výrazne pokrivkáva. Keď nevychádza taktika boja rozumu proti viere, lebo sa ukázalo, že viera a rozum sa vynikajúco dopĺňajú a podporujú, začalo sa vyčítať Cirkvi a kresťanom, že majú nedostatok „citu“. Nie však toho – k Bohu, ale k blížnemu. Kresťanstvo vraj nedopraje spoločnosti „rovnosť medzi mužmi a ženami“, nie je dosť citlivé na „násilie na ženách“, šíri strach pred „homosexualitou“ a nemá dostatok porozumenia pre takýto „životný štýl“. Ale aj ďalšie výčitky: „vnucuje ochranu života nenarodených“, pričom nerešpektuje „právo ženy na voľbu“, podobne vnucuje život, keď trpiaci „chce radšej zomrieť“, apeluje na slobodu pacienta „odmietnuť osvedčenú terapiu“, a najnovšie vydiera deťmi, ktoré nesmú byť „týrané“ a majú právo na výber svojej „sexuálnej orientácie“ – teda odmieta hranice potrebné na výchovu k zodpovednosti.

"Kým v niektorých krajinách zomierajú tisíce ľudí (osobitne kresťania), my v Európe bojujeme proti rodovej diskriminácii. Tečú tu milióny eur, ktoré by inde mohli zachraňovať životy."

Zdieľať

Kritici argumentujú vždy na rovine ochrany pred násilím, hrajú na city. Tentoraz však nejde o násilie skutočné, teda jasne dokázateľné, ktoré zákon postihuje trestom, ale nedefinované „rodovo podmienené násilie“, zapríčinené vžitými stereotypmi spoločnosti. Medzi ne sa, pochopiteľne, zaraďujú „dobré mravy“, morálne hodnoty overené zdravým rozumom a dlhoročnou ľudskou skúsenosťou. Zásady stavané na prirodzenosti. A vôbec , pojem „prirodzenosť“ je pre niekoho ako červené súkno.

Inzercia

A keďže zdravý rozum ľudí len tak ľahko nejde proti prirodzenému poriadku, potrebné je k útoku vybičovať city. Zahrať divadlo o obeti, lebo vtedy ľudské ratio podľahne návalu citu spravodlivosti. Toho sme svedkami už niekoľko desaťročí, keď sa v politickej agende Európy manipuluje s pojmom obete a diskriminácie. Kým v niektorých krajinách naozaj krvácajú a fyzicky zomierajú stovky a tisíce ľudí (osobitne kresťanov), až sa k tomu stávame apatickí, my v Európe bojujeme proti rodovej diskriminácii v jazyku. Na túto agendu tečú milióny eur, ktoré by mohli na vhodnom mieste inak využité zachraňovať životy. Zdravé ratio sa zo spoločnosti vytráca, ale pestuje sa úzkostlivo chorý cit. Cit pre LGBTI, ale necitlivosť k nenarodenému dieťaťu. Cit k týranej žene, ale necitlivosť k materstvu, cit pre slobodu voľby, ale necitlivosť k opačnému názoru. Vyžaduje sa rešpekt k inakosti, ale nedodržiava sa ani základná úcta k rovnakému. V mene nediskriminácie diskriminujeme to najhlavnejšie v človeku – vyvážené ľudské myslenie.

"Pravda nestojí proti rozumu. Oprime sa v kultúre života a pri obrane rodiny spokojne o osvedčené ľudské ratio."

Zdieľať

Veda ustupuje a vedecké argumenty sú dnes nezaujímavé - embryológovia, genetici, filozofi, antropológovia, psychológovia, psychiatri, pedagógovia, sociológovia, kde ste? Podľahli ste politickej korektnosti? Vaše odborné kolokviá nahrádzajú arény blogových gladiátorov. Veda sa sklonila pred mocou a peniazmi. Skúsenosti bezprávia z minulosti zahadzujeme za hlavu a dvíhame prápor nových práv. A pritom sme nestačili obhájiť ani tie doterajšie základné.

Vraj predchádzanie násiliu. Obeť prestáva byť presvedčivou v okamihu, keď sa sama uchýli k násiliu. Prečo sa ratio tak rýchlo stráca v záplave antidiskriminačných obranných rečí? Dochádzajú argumenty? Nedajme sa vydierať súcitom. Pravda nestojí proti rozumu. Oprime sa tentoraz v kultúre života a pri obrane rodiny spokojne o osvedčené ľudské ratio.

Mária Raučinová
Autorka je publicistka a členka Medzinárodnej aliancie katolíckych ženských organizácií.

Ilustračné foto: flickr.com

Odporúčame

K VECI: Potrebujeme svetlo viery, aby nás zachránilo pred našimi modlami

K VECI: Potrebujeme svetlo viery, aby nás zachránilo pred našimi modlami

Encyklika Lumen Fidei bola veľmi kladne hodnotená za to, čo hovorí o náboženskej viere. Má však aj výslovne sociálny rozmer, prítomný vo štvrtej kapitole s názvom „Boh im pripravil mesto.” (Hebr 11,16) Pápež František sa tu venuje štyrom témam: „Viera a spoločné dobro,“ „Viera a rodina,“ „Svetlo pr...