Iva Mrvová

Iva Mrvová

Redaktor

Reportérka. Navštívila viaceré krajiny Blízkeho východu. Na univerzite v Brne a vo Viedni sa venuje výskumu radikalizácie. Zaujíma ju medzináboženský, no predovšetkým medziľudský dialóg. Viac na ivapise.sk.

    Strana 1

    Strana 1
    Denník Svet kresťanstva