Obdivuhodná Angela Merkel

Otvorená náruč Angely Merkel voči utečencom vyvolala veľa protestných reakcií, zvlášť v tábore tvrdých odporcov kvót, ktorí považujú prichádzajúcich m...

Otvorená náruč Angely Merkel voči utečencom vyvolala veľa protestných reakcií, zvlášť v tábore tvrdých odporcov kvót, ktorí považujú prichádzajúcich m...

Utečenci z iného uhla pohľadu. Niektorí konvertujú na kresťanstvo

V porovnaní s prívalovými vlnami utečencov prichádzajúcimi zo Stredného východu a Afriky registruje agentúra Associated Press vlnu menšiu, nie však za...

V porovnaní s prívalovými vlnami utečencov prichádzajúcimi zo Stredného východu a Afriky registruje agentúra Associated Press vlnu menšiu, nie však za...

Nereformovateľná totalita

Výročie roku 1968 mi pripomenulo udalosti, ktoré zostanú aj po dlhých rokoch súčasťou našej histórie, súčasťou histórie spoločného štátu Čechov a Slov...

Výročie roku 1968 mi pripomenulo udalosti, ktoré zostanú aj po dlhých rokoch súčasťou našej histórie, súčasťou histórie spoločného štátu Čechov a Slov...

Čo nás spája so starovekým Rímom a čo porazí novopohanstvo dnes

Rím - večné mesto je známe množstvom pamiatok, ktoré mapujú historický vývoj celého ľudstva. Predovšetkým je však Rím nerozlučne spätý s kresťanstvom....

Rím - večné mesto je známe množstvom pamiatok, ktoré mapujú historický vývoj celého ľudstva. Predovšetkým je však Rím nerozlučne spätý s kresťanstvom....