Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Rozhovory Politika
20. máj 2021

Obžalovaná fínska politička

Svoj nastávajúci proces očakávam s pokojnou mysľou

Rozhovor s Päivi Räsänenovou, bývalou fínskou ministerkou vnútra, ktorá vo svojej krajine čelí obžalobe za citovanie Biblie.

Svoj nastávajúci proces očakávam s pokojnou mysľou

Fínska kresťanskodemokratická politička Päivi Räsänenová.

Fínska generálna prokurátorka na ňu podala obžalobu za údajné podnecovanie nenávisti proti homosexuálom. Mala sa ho dopustiť tweetom, v ktorom s použitím citátu z Nového zákona spochybňovala podporu helsinského Pridu zo strany fínskej evanjelickej cirkvi, taktiež výrokmi v televíznej talk show a brožúrkou o manželstve. O jej prípade sme písali TU.

Zo Slovenska vyjadrili podporu Päivi Räsänenovej všetci traja biskupi Evanjelickej cirkvi a. v., katolícky biskup Jozef Haľko, predseda KDH Milan Majerský či predsedníčka Kresťanskej únie Anna Záborská.

Päivi Räsänenová je lekárkou, v rokoch 2011 až 2015 pôsobila ako ministerka vnútra, bola tiež predsedníčkou kresťanských demokratov. S manželom Niilom žije v meste Riihimäki, majú päť dospelých detí a šesť vnúčat.

V rozhovore pre Postoj hovorí o svojom prípade, hroziacom treste aj o tom, ako reaguje fínska spoločnosť.
 

Poznáte už termín súdneho pojednávania s vami?

Proces sa bude konať koncom roka. Zatiaľ bola doručená okresnému súdu v Helsinkách žiadosť o moje predvolanie na súd. Budem musieť predložiť písomné a ústne dôkazy a argumenty.

Aký trest vám hrozí?

Podľa nášho trestného zákona môžem za trestný čin, z ktorého som obžalovaná, dostať pokutu alebo trest odňatia slobody najviac na dva roky.

Zrejme váš prípad nebude vybavený za jeden deň súdneho pojednávania.

Tento proces pravdepodobne potrvá niekoľko rokov. Očakávam dokonca, že tento prípad skončí na Európskom súde pre ľudské práva. Ja sama som pripravená brániť slobodu prejavu a vierovyznania, nech to zájde akokoľvek ďaleko. Na súd pôjdem s pokojnou a statočnou mysľou s dôverou, že Fínsko je ústavným štátom, ktorý rešpektuje slobodu prejavu i slobodu vierovyznania. Napokon, obe slobody sú garantované v medzinárodných dohovoroch a v našej ústave.

Jedna vec je byť stíhaný za citovanie Biblie, no ľudia vás kritizujú aj preto, že ste homosexualitu mali opísať ako dôsledok „genetickej degenerácie“. Ako ste to mysleli?

Jedno z troch obvinení sa týka mojich postojov, ktoré som prezentovala vo fínskej verejnoprávnej televízii, kde som bola hosťom talk show relácie Rubena Stillera. Diskutovali sme na tému „Čo by si Ježiš myslel o homosexuáloch?“ Generálna prokurátorka ma obviňuje, že som v tej talk show označila homosexualitu za genetickú degeneráciu.

Nie je to pravda a v žiadosti o predvolanie na súd sú aj iné vážne chyby. Presne opačne, než tvrdí prokurátorka, som odmietla myšlienkový experiment hostiteľa, že homosexualita je genetickou črtou, a povedala som, že podľa najnovšieho výskumu je genetický potenciál pre homosexualitu nízky.

Prečo išla generálna prokurátorka tak horlivo po vás, kým polícia vás pôvodne stíhať ani nechcela? Môže to byť pre nedávnu kritiku Fínska zo strany Európskej komisie, že vaša krajina nedostatočne stíha verbálne politické trestné činy?

Rozhodnutie generálnej prokurátorky je nielen prekvapujúce, ale priamo šokujúce. Generálna prokurátorka mala viac ako pol roka času, aby preskúmala moje výpovede a správu z vyšetrovania. Celý čas tú vec zvažovala a argumentuje, že si zaslúžim odsúdenie, pretože som sa vraj vyhrážala homosexuálom, urážala a očierňovala ich. Kategoricky s tým nesúhlasím. Ani mi na um nezišlo, že by môj tweet alebo moje názory založené na kresťanstve mohli byť hanlivé alebo akýmkoľvek spôsobom urážlivé.

Aký bol názor polície?

Pokiaľ ide o brožúrku a televíznu show, polícia skonštatovala, že na podozrenie z trestného činu nebol dôvod. Predsúdne vyšetrovanie sa podľa ich rozhodnutia ani nemalo začať. Vo svojom rozhodnutí polícia uviedla: Ak by sa niektoré z biblických názorov pokladali samy osebe za napĺňajúce skutkovú podstatu trestného činu podnecovania nenávisti, potom by principiálne už len rozširovanie alebo sprístupňovanie Biblie bolo trestateľné ako prečin podnecovania nenávisti.

Generálna prokurátorka rozhodla inak a nariadila trestné stíhanie. Z toho v troch prípadoch viedli k trestnej obžalobe.

Ako na váš prípad reaguje fínska spoločnosť?

Počas vyšetrovania som dostala tisíce povzbudzujúcich správ od ľudí. Pohľad médií je však veľmi zaujatý. Majú sústavnú tendenciu dávať viac priestoru liberálnym pohľadom. Ľudia vo Fínsku sú rozdelení, pokiaľ ide o témy, ktoré majú v hĺbke dočinenia s hodnotami, a väčšina otvorene vyznáva liberálne myšlienky. Problém je, že konzervatívne zmýšľajúci ľudia o týchto témach mlčia. Zjavne žijeme v časoch, keď je spochybňované jadro kresťanstva.

A ako reaguje fínska luteránska cirkev, či už ústami laikov, farárov alebo biskupov?

Niekoľko vedúcich osobností z rôznych kresťanských organizácií a tiež skupina kňazov a pastorov sa ma silno zastali. Je poľutovaniahodné, že cirkev o týchto témach tak mlčí, hoci fínsky parlament jednohlasne schválil cirkevný zákon, podľa ktorého naša národná cirkev, teda Evanjelická luteránska cirkev Fínska, vyznáva kresťanskú vieru na biblickom základe.

Boli aj negatívne reakcie v cirkvi voči vám?

Jeden z našich liberálnych biskupov dokonca reagoval, že moje názory sú „hriech a hanba“.

Inzercia

Pýtam sa, lebo vaše stíhanie trochu súvisí práve s postojmi vašej cirkvi.

Jedným z dôvodov mojej obžaloby je to, že som bola šokovaná, keď som počula, že Evanjelická luteránska cirkev Fínska, ktorej som členkou, ohlásila svoje oficiálne pripojenie sa k helsinskému LGBT Pridu v roku 2019. Vtedy som sa rozhodla napísať tweet, v ktorom som položila otázku, ako môže byť doktrinálny základ cirkvi v podobe Biblie zlučiteľný s vyzdvihovaním niečoho, čo Biblia označuje za hriešne.

Cieľom môjho tweetu nebolo urážať príslušníkov sexuálnych menšín. Moja kritika mierila na vedenie cirkvi, ktoré v primnohých témach už svoje rozhodnutia nezakladá na Biblii.

Čiže ide primárne o váš problém s cirkvou?

Je poľutovaniahodné, ako nekriticky si ideológiu LGBT aktivizmu osvojili dokonca aj cirkvi. Cieľom týchto aktivistov je umlčať tie hlasy, ktoré obhajujú systém dvoch biologických pohlaví a manželstvo ako zväzok muža a ženy.

Úsilie rozložiť rodový systém založený na dvoch odlišných rodoch ubližuje zvlášť deťom. Neustále som hovorila, že rešpektujem a obhajujem ľudskú dôstojnosť a ľudské práva homosexuálov a iných menšinových skupín. Ale biblické učenie veľmi jasne hovorí, že manželstvo je zväzkom medzi mužom a ženou a že praktizovanie homosexuality je v rozpore s Božou vôľou.

Ako sa k prípadu stavia politická strana, za ktorú sedíte vo fínskom parlamente?

Patrím ku kresťanskodemokratickému poslaneckému klubu a mám jeho podporu.

Prekvapilo nás, že v krajine ako Fínsko stále ešte existuje kresťanskodemokratická politička, ktorá sa nevzdala tém ako ochrana nenarodeného života či manželstva ako zväzku muža a ženy, keďže veľká časť západoeurópskych konzervatívnych strán na tieto témy rezignovala. Prečo nie vy?

Kresťanská viera a Biblia sú jadrom celého môjho života i práce. Ako lekárka a ako kresťanka verím, že každá ľudská bytosť je stvorená na Boží obraz, a preto hodnota človeka je vždy absolútna. Počas celej svojej parlamentnej kariéry som bola veľmi otvorená, pokiaľ išlo o moju vieru a názory zakorenené v biblickej náuke.

Je veľmi prekvapujúce, že som v tejto chvíli obžalovaná. Kresťanský pohľad na človeka je založený na neodmysliteľnej a rovnej dôstojnosti všetkých ľudí. Biblické učenie o manželstve a sexualite vyviera z lásky, nie z nenávisti.

Spomenuli ste, že ste občianskym povolaním lekárka. Súvisí nejako lekárska perspektíva s vaším angažovaním sa v politike?

Ešte v 90. rokoch, keď som pôsobila ako lekárka, vzbudili môj záujem o politiku etické otázky, s ktorými som sa stretávala. Dôležitými témami pre mňa sú ochrana života od počiatku do konca, dobro rodín a vysoká kvalita zdravotníckych služieb. Mojou prioritou ako poslankyne parlamentu bolo dať pracovníkom v zdravotníctve zákonné právo odmietnuť vykonávať potraty s ohľadom na osobné presvedčenie.

Ak váš proces dopadne zle, v najhoršom prípade by ste mohli skončiť až vo väzení. Ako to vnútorne prežívate?

Som presvedčená, že tento proces je súčasťou môjho povolania bojovať za kresťanské hodnoty. Uprostred tohto všetkého si zachovávam pokojnú myseľ, hoci som veľmi znepokojená tým, že v budúcnosti budú mať kresťania väčšie zábrany citovať z Biblie alebo prezentovať na nej založené učenia.

Myslíte, že by váš prípad mohol slúžiť v prípade vášho odsúdenia ako nebezpečný precedens?

Samej mi ani na um neprišlo, že by môj tweet alebo moje v kresťanstve zakorenené názory mohli byť akokoľvek hanlivé alebo urážlivé. Jedna vec je hrozba maximálne dvojročného trestu odňatia slobody, druhou oveľa väčšia hrozba cenzúry v podobe požiadavky na odstránenie mojich postov na sociálnych sieťach a zákaz publikácie mojej brožúrky.

Takýto rozsudok by otvoril doširoka dvere požiadavkám na zákaz ďalších podobných textov – bolo by to také moderné pálenie kníh. Preto neodvolám svoje slová a budem čeliť čomukoľvek, čo príde.

Slovensko je stále spoločensky relatívne konzervatívnou krajinou. Čo by si Slováci a zvlášť slovenskí kresťania mali vziať z vášho prípadu?

Sloboda prejavu a sloboda vierovyznania sú fundamentálnymi právami zakotvenými aj vo fínskej ústave. Navyše, ide o ľudské práva definované Všeobecnou deklaráciou ľudských práv. Chcem povzbudiť zvlášť kresťanov, aby využívali svoje medzinárodne zaručené práva a ozývali sa v súlade so svojou vierou.

Demokracia vytvára inkluzívny politický systém, na ktorom sa smú podieľať všetky skupiny a všetky hlasy zaznieť. Nech tento prípad dopadne akokoľvek, ja svoje práva mienim využívať. Viera, že Biblia je Božím slovom, je pevným základom, aby evanjelium prinášalo nový život a získavalo si srdcia.

Na Slovensku si váš prípad všimli mnohí kresťania, zaznamenali ste to?

Som vďačná, že toľkí sa modlia za mňa a za tento prípad a tiež za Fínsko. Verím, že náš Pán má napokon dobré plány s našou krajinou.

Inzercia

Inzercia

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva