Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Spoločnosť
06. november 2019

Cirkev: Úmyselné neočkovanie je vážnym zanedbaním dobra

Kritici očkovania sa odvolávajú aj na náboženské presvedčenie. Cirkevné autority však namietajú, že milovať blížneho znamená aj chrániť sa pred nebezpečnými chorobami.
Cirkev: Úmyselné neočkovanie je vážnym zanedbaním dobra

Ilustračná foto TASR – Martin Palkovič

Zámer štátu prijímať do škôlok len zaočkované deti priniesol aj vášnivé diskusie medzi prívržencami a odporcami očkovania. Istá časť odporcov očkovania sa opiera aj o náboženské presvedčenie: argumentujú Božou vôľou či svetom, ktorý Boh stvoril bez očkovania.

„Ak má dieťa zomrieť na danú chorobu, je to v Božích rukách. Radšej to, ako z neho spraviť kripla po zvyšok života,“ zaznelo aj v reakciách na článok o povinnom očkovaní škôlkarov, ktorý sme uverejnili v Postoji. „Boh nás stvoril dokonalých aj bez očkovania. Základná norma je neočkovaný človek. Všetko ostatné, čo sa má dodatočne aplikovať, má podliehať prísnemu skúmaniu, či je naozaj lepšie ako základná norma. Tí, čo chcú očkovať, by mali dokázať, že je to naozaj lepšie pre človeka.“ „A nehovorí Božie slovo toto? Nahý som vyšiel zo života svojej matky a nahý sa ta navrátim. Hospodin život dal, Hospodin život vzal,“ tvrdia ďalší.

Niektorí odporcovia očkovania v radoch veriacich sú presvedčení, že očkovanie je proti Božiemu plánu s ľudstvom. Aký je však skutočný postoj niektorých náboženstiev k takej citlivej téme, akou je povinné očkovanie? Oslovili sme Katolícku cirkev, Evanjelickú cirkev augsburského vyznania a Židovskú náboženskú obec na Slovensku. Všetky sa zhodli v tom, že starostlivosť o svoje zdravie i zdravie ľudí okolo nás je našou morálnou povinnosťou.

Uznávajte autoritu lekára a riaďte sa jeho radami, zaznieva z cirkevných kruhov jednohlasne. Podľa náboženských predstaviteľov je nutné sa k svojmu zdraviu stavať aktívne a robiť všetko, čo je v súlade s medicínskymi znalosťami našej doby. Inými slovami, nečakať pasívne na Božiu vôľu, keďže z Božej vôle nám bol daný rozum a veda pochádza od Boha.

„Hoci viera presahuje rozum, medzi vierou a rozumom nikdy nemôže byť skutočný rozpor: lebo ten istý Boh, ktorý zjavuje tajomstvá a vlieva vieru, vložil do ľudského ducha svetlo rozumu. A Boh nemôže poprieť seba samého ani pravda nikdy nemôže protirečiť pravde. Preto ak metodický výskum v akomkoľvek vednom odbore postupuje naozaj vedecky a v súlade s morálnymi normami, nikdy nebude v skutočnom rozpore s vierou, lebo svetské skutočnosti i skutočnosti viery majú svoj pôvod v tom istom Bohu. Ba toho, kto sa pokorne a vytrvalo snaží preskúmať tajomstvá sveta, vedie akoby Božia ruka, hoci si to neuvedomuje. Boh totiž udržiava všetky veci a spôsobuje, že sú tým, čím sú,“ vysvetľuje Katechizmus katolíckej cirkvi.

Katolícka cirkev: Úmyselné neočkovanie je vážnym zanedbaním dobra

Rodičia z katolíckeho prostredia, ktorí odmietajú deti očkovať, majú obavy z nežiaducich reakcií po očkovaní či vážneho poškodenia zdravia detí. Za odmietavým postojom často býva aj mylné presvedčenie, že choroby, proti ktorým sa očkuje, sa už v súčasnosti nevyskytujú, alebo že tieto vážne ochorenia ustúpili vďaka lepšej hygiene a nie vďaka očkovaniu. Odmietajú aj tzv. „štátnu totalitu“, ktorá presadzuje povinné očkovanie pod hrozbou sankcií. Jednou z veľkých pochybností je aj neetický pôvod niektorých druhov vakcín.

Títo veriaci rodičia spochybňujú účinky očkovania napriek tomu, že ich cirkev nabáda, aby uznávali autoritu lekára.

„Nikto nemá právo zodpovedne prijatý a vedecky podložený odborný úsudok našich lekárov a iných zdravotníkov, odborníkov vo veci povinného očkovania, bezdôvodne či ľahkovážne spochybňovať alebo popierať,“ píše sa v stanovisku Subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska s tým, že by tak ohrozil zdravie či dokonca život nevinných, osobitne detí a zdravotne postihnutých alebo oslabených osôb.

„Problém je, že v oblasti očkovania sa mnohí cítia odborníkmi a publikujú na internete blogy a statusy na sociálnych sieťach a mamičkovských portáloch, hoci nikdy neštudovali ani medicínu, ani farmáciu, no požívajú medzi mamičkami väčšiu dôveru než ich pediatri a opakované stanoviská epidemiológov, vakcinológov, pediatrov či virológov alebo aj stanoviská a dokumenty Cirkvi,“ povedal pre Postoj hovorca Konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara.

„Úmyselné nezaočkovanie je určite vážnym zanedbaním dobra – osobného i spoločného – a zvyšovaním rizika, ktorým sú ohrozené najmä deti,“ zdôraznil Kramara s tým, že neočkujúci pochopia závažnosť situácie až vtedy, keď sa stávajú svedkami dramatického priebehu ochorenia ich detí.

Aj Vatikán odporúča očkovanie v boji proti chorobám. „Očkovanie je sociálnou povinnosťou,“ vyhlásil v roku 2017 riaditeľ Inštitútu pre bioetiku Katolíckej univerzity Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Miláne Antonio Spagnola. Varoval, že častá rezignácia môže byť fatálna pre ľudí, ktorí sa pre imunologické problémy očkovať nemôžu.

Morálny teológ: Očkovanie je príklad, ako silnejší chránia slabších

Má štát právo zasahovať do slobody jednotlivca tak, že nariadi rodičom očkovať povinne pod hrozbou sankcií? „Katolícka morálna teológia to zdôvodňuje tým, že život a telesné zdravie sú vzácne dary od Boha, o ktoré sa máme rozumne starať a brať pritom do úvahy potreby iných a spoločné dobro. A práve plošné očkovanie, ktoré je schopné dosiahnuť kolektívnu imunitu, je tým spoločným dobrom, ktoré chráni aj tých, čo zaočkovaní byť nemôžu, a sú preto tou najzraniteľnejšou časťou spoločnosti,“ doplnil pohľad katolíckej cirkvi na očkovanie morálny teológ Ján Viglaš.

Upozorňuje, že v prípade epidémií štát musí zasahovať do slobody jednotlivca oveľa radikálnejším spôsobom. Očkovanie, ktorým sa zabezpečuje kolektívna imunita a chráni verejné zdravie, spadá pod morálnu povinnosť každého jednotlivca. „Je to zároveň aj prejav solidarity s tými, ktorí majú kontraindikácie a nemôžu byť zaočkovaní. Veľmi pekný a účinný príklad, ako silnejší chránia slabších,“ uzavrel Ján Viglaš.

Katolícka cirkev sa dlhodobo zaoberá aj morálnym pôvodom očkovacích látok. V minulosti sa totiž pri výrobe vakcín použili tkanivá z umelo potratených plodov. Ich pôvod je morálne problematický, podľa záverov medicínskeho a morálneho skúmania by však radikálne odmietnutie vakcín predstavovalo ešte väčšie zlo. A to v podobe reálneho ohrozenia zdravia i života veľkého množstva detí či tlakom na eugenické potraty detí, ktorých matky by počas tehotenstva mohli ochorieť napríklad na rubeolu.

Cirkev však apeluje na výskumníkov a farmafirmy, aby pripravili eticky prijateľné alternatívy a aby v ďalšom výskume odmietali morálne problematický biologický materiál. Zároveň si však uvedomuje, že príprava nových vakcín a klinické skúšania môžu trvať celé roky, ba aj desaťročia.

Evanjelická cirkev: Neočkovanie môže byť pokúšaním Boha

Starostlivosť o svoje zdravie či zdravie ľudí vo svojom okolí je najmä morálna povinnosť, pridáva sa k podpore očkovania aj Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku. Cirkev svojim veriacim, ktorí o účinnosti očkovania pochybujú, odporúča, aby dôverovali lekárom.

„Povinné očkovanie je tiež odporúčaním lekárskej komory, a preto ho ako cirkev prijímame ako najlepšie riešenie,“ povedala pre Postoj tlačová tajomníčka Jana Nunvářová. Evanjelici odmietajú predstavy o pasívnom prijímaní Božej vôle. „V Biblii je napísané: Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha! Neočkovanie môže byť práve takýmto pokúšaním a hazardovaním rodičov so zdravím svojich detí,“ dodala Nunvářová.

Rabín Myers: Neočkujúci musí niesť následky vlastného presvedčenia

Postoj sa zaujímal aj o názor židovského náboženstva na povinné očkovanie. V Spojených štátoch sa totiž vyskytli prípady, keď židovskí rodičia odmietali očkovať deti a odvolávali sa práve na náboženské dôvody. Napríklad primátor mesta New York Bill de Blasio vyhlásil v apríli tohto roku zdravotnú pohotovosť v niektorých častiach Brooklynu a v rámci boja proti epidémii osýpok nariadil celoplošné očkovanie všetkých ľudí, ktorí s vírusom môžu prísť do kontaktu. Vysoký počet prípadov osýpok zaznamenali najmä v radoch členov tamojšej ultraortodoxnej židovskej komunity.

„Tí ľudia síce mali právo odmietnuť očkovanie, ale nespájajte si to so židovským náboženským presvedčením,“ povedal pre Postoj bratislavský rabín Baruch Myers. „Náš náboženský princíp je taký, že nemôžem ohroziť vlastný život ani život iných. Naše náboženstvo hovorí, že človek je povinný sa liečiť podľa najlepšieho svedomia a vedomia lekárov v jeho dobe,“ dodal.

Rabín Myers je presvedčený, že neočkujúci človek musí niesť následky vlastného presvedčenia. Napríklad aj to, že jeho dieťa nebude prijaté do škôlky.

Pasivitu človeka židovské náboženstvo odmieta. „Dám príklad. Boh chce, aby som jedol raňajky. Tak si nepôjdem nič kúpiť. Boh dá, aby raňajky spadli na môj dom. Nemusím chodiť do práce. Boh síce mohol takto stvoriť svet, ale mal inú predstavu. Väčšia výzva v živote je pracovať či podnikať a pritom veriť, že dostávame živobytie od Boha, ako dostať sa do depresie, čo Boh dopustí. Boh chcel, aby sme sa angažovali vo svete. To platí aj o liečbe. Treba hľadať prirodzený spôsob riešenia problémov a pritom veriť, že je to v rukách Boha,“ poznamenal. Aj on odporúča dôverovať autorite lekára. „My sme laici, my nikdy neprídeme na to, či je očkovanie dokonalé. Sú rôzne konšpirácie, ktoré sa ťažko vyvracajú. Ale keď stretnem desiatich lekárov a povedia, že treba očkovať, budem očkovať a budem dúfať, že sa desiati lekári nemýlia,“ uzavrel rabín.

 

Inzercia

Inzercia

Inzercia

Odporúčame