Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Komentáre a názory
24. október 2019

Progresívci by radi odobrali cirkvi práva. 30 rokov po Novembri

(Texty roka.) Ondrej Prostredník spochybnil právo cirkvi tvoriť učebnice náboženstva.
Progresívci by radi odobrali cirkvi práva. 30 rokov po Novembri

Foto: facebook.com/prostrednik2019

O pár mesiacov budú u nás parlamentné voľby a hlavná kultúrne-ľavicová politická strana Progresívne Slovensko má stále vysokú popularitu. Ako svoj text roka vyberám článok o zámere Ondreja Prostredníka, popredného člena tejto strany a bývalého kandidáta na europoslanca, aby štát otvoril Zmluvy so Svätou stolicou a zasahoval do tvorby učebníc náboženstva. Sloboda cirkví a náboženských spoločností na Slovensku je jedným zo základných výdobytkov Novembra '89 a naplnením žiadosti o „odluku cirkvi od štátu“. Ak sa k moci dostane kultúrne-ľavicová strana, môžeme očakávať, že táto sloboda bude napádaná nielen takto slovne, hlavne ak ju nebudú vedieť ubrániť konzervatívnejšie strany.

Ondrej Prostredník z Progresívneho Slovenska nazval text učebnice náboženstva vychádzajúci z katolíckej náuky „fundamentalistickou teológiou“, ktorá „nepatrí do škôl“. V texte na svojom facebookovom profile kritizuje súčasný právny stav, ktorý podľa Zmluvy so Svätou stolicou umožňuje katolíckej cirkvi tvoriť učebnice náboženstva. Podporovateľov tohto stavu súčasne nazval populistami a extrémistami.

Uvedená učebnica (ide o Pracovný zošit k učebnici katolíckeho náboženstva pre 8. ročník základných škôl) v spomínanom texte hovorí o rozlíšení „kultúry života“ a „kultúry smrti“, pričom do tej druhej zaraďuje potraty či podporu antikoncepčných praktík a eutanázie. Podľa Prostredníka cirkev takouto učebnicou zneužíva svoje postavenie na šírenie fundamentalizmu. 

„Toto je nezdravý vzťah štátu a cirkvi, ktorý umožňuje, aby cirkvi zneužívali právo výučby na verejných školách na šírenie fundamentalistickej teológie a démonizovali existujúce ľudskoprávne štandardy v našej spoločnosti,“ napísal Prostredník.

Podľa neho ide o „neprípustné kastovanie ľudí na tých ,za život‘ a ,za smrť‘“, kritizuje, že sa tlač učebnice hradila zo štátnych peňazí a že ak by štát aj chcel z učebnice vypustiť časť o „kultúre smrti“, podľa súčasného právneho stavu to ani nemôže urobiť. Vyzýva: „Zmeňme to spoločne! Nedovoľme populistickým a extrémistickým politikom, aby vytvárali takýto priestor na obmedzovanie ľudských práv. Podporme politikov, ktorí rozhodným spôsobom chránia reprodukčné práva žien a celou svojou váhou stoja za rovnosťou mužov a žien.“

Štyri poznámky. 

1. Výrazy „kultúra života“ a „kultúra smrti“ pochádzajú z náuky pápeža Jána Pavla II., z jeho encykliky Evangelium vitae (celý text tu), jeden z jeho citátov: „(...) kultúra smrti ako taká je vyjadrením totálne individualistického pojmu slobody, ktorá sa napokon stáva slobodou ,silnejších‘, namierenou proti slabším, odsúdeným na záhubu.“

Podľa Prostredníka, popredného člena Progresívneho Slovenska, vedúcej strany slovenskej opozície, je „extrémistom a fundamentalistom“ očividne aj Ján Pavol II. Zdieľať

Ide o obrazné pomenovanie na rozlíšenie rôznych prístupov k etike a k chápaniu života. Vychádza z komplexného katolíckeho učenia, ktoré napríklad umelé potraty a eutanáziu chápe ako porušovanie základných ľudských práv slabších a ktoré je pre katolíkov záväzné.

Ak dovedieme slová z facebookového vyhlásenia do konca, podľa Prostredníka, popredného člena Progresívneho Slovenska, vedúcej strany slovenskej opozície, je „extrémistom a fundamentalistom“ očividne aj Ján Pavol II. Rovno tým najväčším.

2. Hodiny náboženstva patria na slovenských verejných školách medzi nepovinné predmety, žiaci (respektíve ich rodičia) si majú možnosť vybrať medzi nimi a hodinami etiky. Pre nekatolíkov záväzné, logicky, nie sú a slobodu vierovyznania nikto zo strany cirkvi nespochybňuje. (A nakoniec, samozrejme, ani katolíkovi, ktorý sa touto náukou neriadi, nehrozí žiadny občianskoprávny postih, „iba“ vážne výčitky svedomia.)

Takisto platí, že právo tvoriť vlastné učebnice patrí v každej civilizovanej krajine medzi základné práva cirkví a náboženských spoločností. Podľa slovenskej ústavy, článku 24, odseku 3: „Cirkvi a náboženské spoločnosti spravujú svoje záležitosti samy, (...) zabezpečujú vyučovanie náboženstva.“ Nasledujúci odsek 4 potom hovorí, že toto právo možno obmedziť, ak ide „o opatrenie nevyhnutné v demokratickej spoločnosti na ochranu verejného poriadku, zdravia a mravnosti alebo práv a slobôd iných“.

Prostredník v podstate tvrdí, že časť katolíckej náuky je potrebné postaviť mimo zákon, kriminalizovať ju, aby sa o nej deti nesmeli učiť na školách.  Zdieľať

Prostredníkov apel na zasiahnutie štátu proti náuke niektorej z náboženských spoločností by mohol byť hodný pozornosti, ak by sa na Slovensku napríklad zaregistroval islam a vyučoval by niektoré prvky z islamského práva šaría (napríklad potrebu kameňovania žien či trestu smrti za konverziu na inú vieru), ktoré by boli v rozpore so základnými ľudskými právami, ako sa chápu v našom právnom systéme.

Inzercia

Prostredník si však berie na mušku kresťanskú náuku, ktorá jednoducho vyformovala tradičné chápanie morálky v tomto kultúrnom prostredí aj jeho právny systém. V súlade s krajne ľavicovou ideológiou, ktorá si vždy protirečila s kresťanstvom, Prostredník v podstate tvrdí, že časť katolíckej náuky je potrebné postaviť mimo zákon, kriminalizovať ju, aby sa o nej deti nesmeli učiť na školách. 

Ak sa začítate do následnej diskusie, ktorá sa spustila pod Prostredníkovým textom, uvidíte presne tú ideologickú vášeň ľavicového progresivizmu, ktorá sa pod pláštikom práv a slobôd usiluje zvrátiť zaužívané chápanie morálky a diktovať, čo si ľudia môžu a nemôžu myslieť, čo cirkev môže a nemôže učiť. Keďže sa Prostredník hájil ľudskými právami, dostal logickú otázku, či cirkev niekoho núti, aby dával svoje deti na náboženstvo (pretože o tom je celý spor).

Prostredník odpovedal: „Nenúti. To ale cirkev neoprávňuje na to, aby viedla ľudí, ktorí sa dobrovoľne podrobia jej výchove a vzdelávaniu, k porušovaniu ľudských práv iných občanov štátu. Vzdelávanie veriacich k tomu, aby považovali ľudí využívajúcich antikoncepciu, umelé oplodnenie, interrupciu či zastávajúcich rodovú rovnosť za uctievačov smrti, je jednoducho cez čiaru a je to podnecovanie k nenávisti.“ 

Prostredník nielen spochybnil jedno zo základných práv cirkví a náboženských spoločností, ale aj svojich potenciálnych koaličných partnerov z KDH v podstate nazval „extrémistami a populistami“. Zdieľať

Čiže antikoncepciu, potraty, eutanáziu či umelé oplodnenie treba postaviť na úroveň základných ľudských práv, okolo ktorých treba vystavať všetok ostatný právny poriadok, aby aj ich spochybnenie bolo trestné.

A potom logicky vychádza Prostredníkov záver, že kresťanská cirkev nemôže vyučovať svoju náuku týkajúcu sa napríklad nenarodených detí a eutanázie a jej učenie treba kriminalizovať.

Progresívne Slovensko si, samozrejme, takýto bod nedalo do svojho volebného programu. Prostredník ani nepatrí do predsedníctva strany. Ale patrí medzi jeho prominentných členov a kto pozná prostredie slovenských ľavičiarov, vie, že jeho facebookový status odhaľuje myšlienkové podhubie hnutia, ktoré sa tvári ako hlavná pokroková sila.

Robert Fico si November '89 nevšimol. Je neveselé, keď hlavná opozičná sila stojaca proti nemu by 30 rokov po páde komunizmu rada zrušila slobody, ktoré November zaviedol. 

4. Progresívne Slovensko 11. júla tohto roku uzavrelo s KDH takzvanú dohodu o neútočení. Keďže môžeme rozumne predpokladať, že politici KDH (respektíve väčšina z nich) sa hlásia ku katolíckej náuke a že podporujú súčasný právny stav umožňujúci cirkvi tvoriť učebnice náboženstva, dá sa tomu rozumieť aj tak, že Prostredník nielen spochybnil jedno zo základných práv cirkví a náboženských spoločností na Slovensku, ale aj svojich potenciálnych koaličných partnerov v podstate nazval „extrémistami a populistami“. Na to by už KDH naozaj mohlo rázne odpovedať.

 

Doplnenie 27. 10.: Predseda KDH Alojz Hlina na svojom facebookovom konte kritizoval vyhlásenia Ondreja Prostredníka a poslanca SaS Branislava Gröhlinga, ktorý text učebnice napadol ešte pred Prostredníkom, hoci miernejšie. Podobne tak urobili aj niektorí ďalší predstavitelia KDH.

Hnutie vydalo stanovisko, v ktorom slobodu náboženského vyučovania považuje za „jeden z najdôležitejších výdobytkov Nežnej revolúcie. Hlasy, ktoré hovoria, že by sa vyučovanie náboženstva malo vrátiť späť pod dozor štátu, nielenže nerešpektujú existujúci právny stav, ale chcú spoločnosť vrátiť o 30 rokov späť, kedy štát zasahoval do všetkého.​ (...) Odsudzujeme podobné prejavy etatizmu a pokusov o neprimerané zasahovanie štátu do výchovy a záležitosti rodiny“.

K samotnej „dohode o neútočení“ s koalícou PS/Spolu, respektíve k jej porušovaniu, sa KDH ani jeho predstavitelia nevyjadrili.

Inzercia

Inzercia

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva