Otvorený list Radimovi Hrehovi

Vážený pán generálny riaditeľ Radim Hreha,

pozorne sledujeme situáciu okolo STV a sme znepokojení informáciami, ktoré boli v poslednej dobe zverejnené v mienkotvorných denníkoch. Po analýze a porovnávaní jednotlivých informácií a vyhlásení sme sa rozhodli napísať tento otvorený list a pripomenúť vám niekoľko skutočností:

Keď z redakcie odíde jeden novinár, môže byť za tým niekoľko príčin, okrem iného aj jeho slabá odbornosť. Ak však odíde veľká skupina novinárov, tak príčinou ich odchodu nie je nedostatok profesionality, ale vedenie redakcie. Tento fakt dokazuje aj skutočnosť, že redaktori STV odchádzajú z vlastnej vôle.

Väčšina redaktorov, ktorí opúšťajú STV, pracovala pre túto inštitúciu ešte pred Vaším príchodom. Nie sme však svedkami toho, že by im niekto za prácu poďakoval, ale miesto toho sa ich kredit a profesionalita nepriamo spochybňujú.

Vo vyhláseniach zo strany STV sa ako najväčší problém označujú „nedostatky vo vnútornej komunikácii“. Ak však novinár bol vyslaný urobiť reportáž, s ktorou sa rátalo do večerného spravodajstva, a z akcie bol stiahnutý, ide o nedostatky v komunikácií zo strany vedenia redakcie a nie zo strany novinára...

Médiá tiež priniesli informáciu o „povinných jazdách“ redaktorov. K pravidlám seriózneho média by však mala patriť garancia slobody, teda dobrovoľný výber tém a ich spracovanie bez zasahovania do podstaty. O dôležitosti informácie má rozhodovať význam a prínos pre spoločnosť a nie záujmy politikov.

Ďalšou znepokojujúcou informáciou je snaha o „cenzúru“. Cenzúru zakazuje Ústava SR, je tiež v rozpore s novinárskym poslaním a ohrozuje princípy demokratickej spoločnosti. Plnenie novinárskeho povolania vyžaduje zabezpečovať pluralitu informácií a názorov, o čom sa píše aj v Európskej charte (Kódex správania v oblasti komunikácie).

Podobné znepokojenie vyvolávajú aj náznaky o „politických tlakoch“. Právo na objektívne a spoľahlivé informácie je však základné občianske a ľudské právo. Vedenie redakcie má povinnosť chrániť svojich redaktorov pred takýmito tlakmi.

Viaceré vyhlásenia naznačujú, že niektoré reportáže boli zastavené z neštandardných dôvodov. Úlohou médií je prinášať informácie, ktoré sú aktuálne, vo verejnom záujme. To znamená, že novinári majú dohliadať, či niekto nezneužíva verejnú moc a zdravo súťažiť v tom, kto prinesie dôležitú informáciu, ktorá ešte v médiách nezarezonovala. Dôvody, pre ktoré boli reportáže zastavené, sú v rozpore s týmito princípmi.

Myslíme si, že za súčasný stav nesie plnú zodpovednosť šéfredaktor spravodajstva STV Ján Šmihula. Navyše rozhovor, ktorý poskytol denníku SME o situácii v STV, vyvoláva pochybnosti o jeho schopnosti viesť redakciu, preto by ste mali zvážiť jeho odvolanie.

S rozčarovaním však sledujeme aj vašu snahu predložiť rade STV na schválenie kódex s inštitútom výhrady svedomia. Podľa nás STV takýto kódex nepotrebuje. Stačí, ak vedenie STV bude vo vzťahu k občanom dodržiavať právo na informácie, ktoré občanom garantuje Ústava SR, a svojim novinárom zaručí práva, ktoré im vyplývajú z vykonávania novinárskeho povolania, okrem iného právo na slobodu a nezávislosť. Tieto práva sú obsiahnuté v zákonoch, ktoré už dávno platia. Stačí ich dodržiavať.

Na záver by sme Vám chceli pripomenúť, že ohrozením pre spoločnosť nie je novinár, ktorý má svoj názor a hodnoty, ale novinár, ktorý ich nemá a je poplatný tomu, kto je pri moci. Akými novinármi sa chcete obklopiť Vy?

Zvážte to, prosím, a na základe svojej odpovede samému sebe zvážte zároveň svoje zotrvanie vo funkcii generálneho riaditeľa našej verejnoprávnej televízie. Ďakujeme.

Za Network Slovakia
predsedníčka Oľga Horváthová-Novanská

7. 8. 2007

• Ak sa Vám článok páčil, podporte ho navybrali.sme.sk

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo