Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Spoločnosť
16. september 2014

Odborníčka na výchovu: Rodičovstvo vnímam ako cestu

Táto cesta so sebou prináša pocity veľkej radosti a naplnenia, ale aj frustrácie a vyčerpania. Martina Vagačová preto ponúka pomocnú ruku. Venuje sa vzdelávaniu a poradenstvu vo výchove. Pracuje predovšetkým s rodičmi, ale aj inými ľuďmi, ktorým ležia na srdci vzťahy dospelých a detí. Vytvára priest...

Odborníčka na výchovu: Rodičovstvo vnímam ako cestu

Táto cesta so sebou prináša pocity veľkej radosti a naplnenia, ale aj frustrácie a vyčerpania. Martina Vagačová preto ponúka pomocnú ruku. Venuje sa vzdelávaniu a poradenstvu vo výchove. Pracuje predovšetkým s rodičmi, ale aj inými ľuďmi, ktorým ležia na srdci vzťahy dospelých a detí. Vytvára priestor a príležitosti pre učenie, zdieľanie a praktický rozvoj postojov a zručností potrebných pre harmonický vzťah dospelého a dieťaťa. Ponúka program Efektívne rodičovstvo. 

Už od roku 2010 sa venuješ práci s deťmi a ich rodičmi ako lektorka efektívneho rodičovstva. Čo si pod efektívnym rodičovstvom môžeme predstaviť?

Ide o rokmi overený, ucelený systém výchovy, ktorý sa zaoberá budovaním pozitívneho vzťahu medzi rodičom a dieťaťom, ako aj rozvíjaním dôvery dieťaťa v seba samého, teda jeho sebaúcty. Tento koncept podporuje atmosféru rodinnej harmónie, kde sú rodičia láskavými, ale pevnými sprievodcami  detí na ceste k samostatnosti a zodpovednosti. U dieťaťa  dochádza k rozvíjaniu pocitu spolupatričnosti voči rodine a ostatným ľuďom.  Podpora  pocitu spolupatričnosti je v efektívnom rodičovstve kľúčom pre porozumenie a hľadanie riešenia akéhokoľvek nevhodného správania dieťaťa.

Aké sú princípy efektívneho rodičovstva?

Efektívne rodičovstvo je postavené na princípoch individuálnej psychológie Alfréda Adlera. Predovšetkým ide o pochopenie základnej túžby každého človeka, a tou je podľa individuálnej psychológie potreba niekam patriť. Táto je konkrétne vyjadrená pocitom, že ma v istom spoločenstve ľudia prijímajú takého, aký som. Oceňujú moje určité vlastnosti a zručnosti, takže sa cítim schopný a dôležitý. Prirodzene sa potom snažím spolupracovať a dávať. Napĺňanie tejto základnej túžby po spolupatričnosti v praktickej rodičovskej rovine znamená vychovávať dieťa s úctou a rešpektom, s možnosťou slobodne sa rozhodovať a zároveň dovoliť niesť zodpovednosť.

Znie to zaujímavo. Aj keď si viem predstaviť, že to môže v rodičoch vyvolať dojem, že si dieťa môže robiť čo chce.

Aby sme predišli nedorozumeniu spresním, že z predošlého nevyplýva, že dieťa má právo rozhodovať sa o všetkom samostatne. Jeho rozhodovanie je vymedzené práve schopnosťou niesť za danú voľbu zodpovednosť. Potom je jasné, že malému dieťaťu nenecháme rozhodovať o tom, či bude prechádzať cez cestu samostatne, alebo v sprievode rodiča. Uvediem konkrétny príklad, kedy necháme voľbu na dieťa - potrebujete ísť niečo vybaviť na úrad.  Viete, že dieťa tam nebude mať čo robiť a vy ho nemáte kde nechať na stráženie. Preto môžete k nemu prísť a povedať: „Mirka, musíme ísť na úrad niečo vybaviť a môže to trvať dlho. Hračky tam nemajú. Čo myslíš, čím by si sa pri čakaní na chodbe mohla zabaviť? Vyber si, niečo zo svojich vecí a zober toľko, čo sa ti zmestí do tvojho ružového ruksačiku.“

Je u nás dostupná literatúra k tejto téme?

Základná kniha prezentujúca princípy individuálnej psychológie v praktickom prevedení pre rodičovskú výchovu je Deti ako výzva. Napísal ju priamo kolega a nasledovník Alfréda Adlera, Rudolf Dreikurs, spolu so svojou spolupracovníčkou Vickie Soltz. Kniha sa venuje základným princípom efektívnej výchovy.  Je hodnotná tým, že dôležitú teóriu spája s praktickými príkladmi rodinného života. To je niečo, čo rodičia i vychovávatelia vysoko oceňujú.

Ako si sa dostala k efektívnemu rodičovstvu ty?

Mala som možnosť stretnúť sa s rodinou, kde mama svojim založením a životným postojom bola “efektívnym rodičom”.  Jej prístup k deťom bol veľmi odlišný od vtedajšieho štandardu. Išlo o rešpekt a úctu, ktorú deťom s úplnou samozrejmosťou preukazovala. Za to bola očividne odmeňovaná ich dôverou. V roku 2010 začalo byť jasné, že ak chcem v tejto oblasti niečo komplexné rodičom ponúknuť, je potrebné ísť do toho naplno. Rokmi sa potvrdzuje, že to bola správna voľba. (úsmev)

V čom vidíš výhody efektívneho rodičovstva oproti autoritárskemu štýlu výchovy zaužívanému v minulosti u nás?

"Dnes už autorita moci a sily nie je veľmi účinná a v konečnom dôsledku rodičia za ňu platia drahú daň. Deti sa im zväčša odcudzia alebo čím skôr od nich odídu."

Zdieľať

Hlavná “výhoda” z môjho pohľadu je to, že ide o výchovný prístup, ktorý vytvára dlhodobý a hlboký vzťah s dieťaťom, kde každej strane záleží na tom, aby to medzi nimi fungovalo. Čiže presne tak isto, ako vo vzťahu medzi dospelými. Nejde o nijaké špeciálne triky na to, ako dieťa ovládnuť či do niečoho donútiť. Učíme ho rozmýšľať, rozhodovať sa a niesť následky. Je to oproti mocenskému rozhodovaniu rodiča prístup náročnejší a postupný. Rodič musí predovšetkým ísť jasným príkladom, čo nie je vždy najjednoduchšie. Vyžaduje si to prácu na sebe, vlastnom sebapoznaní a mnohokrát ochotu meniť svoje postoje či prístupy. Ale ak to s deťmi myslíme vážne, kto iný než rodič im má ukázať, že to, čo hlásame je skutočne platné a prináša uspokojenie a radosť do života? Dnes už autorita moci a sily nie je veľmi účinná a v konečnom dôsledku rodičia za ňu platia drahú daň. Deti sa im zväčša odcudzia alebo čím skôr od nich odídu.

Skúsme si to ukázať na príklade z praxe. Typická pre rodičov veľmi nepríjemná situácia, keď sa dieťa na verejnosti s veľkým krikom hodí o zem a dožaduje sa napríklad autíčka. Ako môže rodič v takejto situácii efektívne reagovať?

Tu je treba, aby rodič v pokoji prehovoril a dokázal počkať na opadnutie emócie dieťaťa. „Tak toto je ozaj vážne. Zdá sa, že ti naozaj veľmi záleží na tomto autíčku.“ Ak si k nemu čupneme a začneme už spomenutými vetami, je väčšia šanca, že dieťa pocíti náš reálny záujem o neho. Ak sa dostane dieťa do stavu, že vás vníma, môžete hovoriť ďalej: „Hračky kupujeme pri špeciálnych príležitostiach ako darčeky. Kedy dostávaš darčeky?“ „Myslíš Vianoce alebo narodeniny?“ odpovie dieťa. „Áno presne. Čo keby sme si doma urobili špeciálny papier, kde si ich budeš maľovať (zapisovať)? Potom, keď ti budeme chcieť kúpiť darček, hneď budeme vedieť, čo ťa poteší.“ Dieťa: „A to si tam môžem nakresliť veľa vecí?“ „Všetko, po čom túžiš,“ odpovie rodič a pokračuje: „Tak poď, teraz zaplatíme, čo sme nakúpili a rýchlo domov, nech sa do toho tvojho papiera želaní pustíme!“

Takýto prístup pomáha dieťaťu ukázať, že rozoznávame jeho túžby, sú pre nás dôležité, a preto sa snažíme v rámci možností mu pomôcť ich uskutočniť. Upevňujeme tým vzájomnú dôveru a vyhýbame sa zbytočným zápasom.

Majú rodičia o túto metódu výchovy záujem?

Záujem stále narastá. Odvtedy, čo sa práci s rodičmi a vychovávateľmi venujem, stretávam sa s vysoko pozitívnou odozvou. Informácie sa šíria cez kladnú skúsenosť jednotlivcov. Keďže ich počet neustále narastá, priamo úmerne rastie aj záujem. Mám pocit, že je veľa ľudí, ktorí na takúto ponuku čakajú. Ide naozaj len o to, nájsť ich a osloviť.

Inzercia

Komu je vlastne kurz určený?

Kurz je určený všetkým rodičom či vychovávateľom, ktorým nie je vzťah k deťom ľahostajný. A preto môžu prichádzať rodičia, ktorí majú deti v rôznom veku. Samozrejme, že je najlepšie začať okamžite, pretože sa rodič vyhne mnohým chybám a bolestným nedorozumeniam vo vzťahoch.

Ponuka kurzov je rozdelená na dve skupiny rodičov: tých, čo majú deti približne do 10 rokov a potom tých s deťmi od 11 rokov a vyššie, teda už adolescentov. Skupiny sú takto delené na základe potrieb jednotlivých vývinových štádií, ktoré sú odlišné. Tento fakt prináša rozdiely a špecifiká v praktickej aplikácii princípov, ktoré je potrebné si osvojiť, aby rodičia mali z toho potrebný úžitok.

Má teda zmysel ísť na kurz, aj ak sú deti už väčšie a doteraz sa pri výchove nepoužívali princípy efektívneho rodičovstva?

Áno. Každý, kto pociťuje chuť meniť svoj vzťah s deťmi, má to najdôležitejšie, a to je skutočný záujem o ne a ochotu meniť sa. Potom má všetky predpoklady stať sa „efektívnym rodičom“.

Ako prebiehajú samotné kurzy?

Kurzy efektívneho rodičovstva vytvárajú priestor, kde sa rodičia počas pravidelných  stretnutí, pod vedením vyškoleného lektora oboznamujú so základnými princípmi a zručnosťami pozitívnej výchovy. Každé stretnutie je zamerané na konkrétnu tému a tieto postupne na seba logicky nadväzujú. Jednotlivá  problematika je priblížená lektorom na modelovej situácii, či vlastnom zážitku. Potom sa prechádza k praktickému precvičeniu cez pripravené príklady alebo konkrétne situácie účastníkov. Stretnutie, ktoré trvá 120 minút, je ukončené zadaním domácej práce, ktorá nabáda účastníkov na praktizovanie novo prezentovanej zručnosti doma, v období medzi jednotlivými stretnutiami. Ďalšie stretnutie začína zdieľaním praktických skúseností  účastníkov s prebranou problematikou.

Čo ponúkaš po skončení kurzu?

Rodičia sa môžu naďalej pravidelne stretávať v Kluboch efektívneho rodičovstva. Sú určené k ďalšiemu zdieľaniu sa, vzájomnej inšpirácii a prehlbovaniu vedomostí na rodičovskej ceste. Raz do mesiaca rodičia odo mňa dostávajú pozvánku na stretnutie na vybranú tému. Pre absolventov kurzu mám v ponuke okrem Klubu efektívneho rodičovstva aj pokračovací kurz pod názvom Praktické cvičenia efektívneho rodičovstva. Cieľom je systematické zhrnutie kľúčových výchovných princípov a precvičenie zručností, ktoré sa na základnom kurze prebrali. Ide o získanie a prehĺbenie praxe v schopnosti správne prečítať konkrétnu výchovnú situáciu. Znamená to vedieť rozoznať potrebu dieťaťa i svoju a nájsť spoločne riešenie, ktorým rodičia podporia deti na ceste k samostatnosti a zodpovednosti.

Si mamou dvoch dospievajúcich detí. Vychovávala si ich od začiatku podľa princípov, ktoré dnes odovzdávaš iným rodičom?

Pochopiteľne vždy v hraniciach svojich momentálnych možností poznania a chápania. Ako som už spomínala, stretla som veľmi inšpiratívnu mamu, pri ktorej som sa všeličomu priučila. Vzťahy sa neustále vyvíjajú, a tak aj tie moje s deťmi. Keď boli naše deti malé, nemala som žiaľ možnosť absolvovať rodičovský kurz napríklad taký, aký dnes ponúkam. Určite by bol pre mňa veľkým povzbudením a inšpiráciou, ale najmä by mi pomohol vyvarovať sa mnohých zbytočných chýb z nevedomosti. Ja som teda siahla po tom, čo bolo momentálne dostupné, študovala som literatúru a postupne aplikovala v živote s deťmi.

Aké výsledky používania efektívneho rodičovstva vidíš ty osobne v praxi?

Rodičia sa cítia vo svojej roli komfortnejšie a kompetentnejšie. Jedným slovom získajú väčšiu istotu. Vedia, odkiaľ kam kráčajú a nemusia ísť metódou pokus - omyl, ktorá je pre deti i rodičov niekedy veľmi zraňujúca, ale aj nekonštruktívna. Získaná rovnováha rodiča je pre dieťa jedným z najdôležitejších faktorov pre rozvoj jeho vlastnej sebadôvery. Okrem toho vidím ako mnohí rodičia prostredníctvom svojich detí získavajú odvahu prehodnotiť niektoré oblasti svojho života, niekedy aj základné ako napríklad práca. Niektorí sa rozhodli spojiť v nej okrem potrebného existenčného profitu aj svoje túžby a zmysluplnosť. To považujem za úžasný posun!

S akými reakciami rodičov sa stretáš?

Vyjadrujú vďaku za možnosť bezpečného priestoru pre zdieľanie problémov a nachádzanie riešení pre kolízne situácie každodenného života s deťmi. Rodičia prinášajú a riešia svoje vlastné problémy pomocou lektora a skupiny, čím získavajú neoceniteľné podnety a riešenia do svojho konkrétneho života s dieťaťom. Veľmi oceňujú, že ich nikto nehodnotí a nepoučuje, ale ponúka nové pohľady na vzťah s deťmi, ako aj principiálne riešenia.

Zdôraznila by som ešte fakt, že kurz poskytuje účastníkom neoceniteľnú možnosť stretnúť sa a inšpirovať sa s ľuďmi, ktorí prežívajú podobné stavy, radostné i ťažké v úlohe rodiča. Ukážu im, že v tom nie sú sami a že aj ostatní potrebujú čas, nácvik a trpezlivosť.

Ak by mal niekto záujem zúčastniť  sa kurzu, čo treba spraviť?

Stačí ísť na stránku www.efektivne-rodicovstvo.sk , kde si vyberie pre seba vhodné miesto a termín konania. V prípade otázok či konzultácie je možné kontaktovať nás mailom alebo telefonicky.

Ak si niekto nie je istý, či je to preňho tá správna voľba, môže sa zúčastniť informačnej prednášky. 

Helena Sochnová
Autorka je spolupracovníčka Postoy.sk

foto: autorka

Odporúčame

František Mikloško: Kolakovičovci

František Mikloško: Kolakovičovci

13. septembra 1943 prišiel na Slovensko chorvátsky jezuita Tomislav Kolakovič. Mal vtedy 37 rokov. Slovensko si vybral jednak pre osobné bezpečie, v Chorvátsku mu zo stany nacistov hrozilo zatknutie, jednak, pri očakávanom prechode frontu sa odtiaľto chcel dostať do Sovietskeho zväzu. ko...

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.