Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Spoločnosť
13. november 2018

Vaše dieťa zvýši dôchodok iným a zníži váš

Údaje zo Sociálnej poisťovne potvrdzujú, že čím viac majú slovenské matky detí, tým nižší majú dôchodok. Smer to v návrhu zákona nijako nerieši.
Vaše dieťa zvýši dôchodok iným a zníži váš

Matka s dcérou. Ilustračné foto: flickr.com (Aaron Jacobs)

Podľa informácií Štatistického úradu SR sa v druhom štvrťroku 2018 narodilo na Slovensku 14 034 detí. Znamená to, že stále pretrváva fenomén nízkej pôrodnosti, ktorý zodpovedá úhrnnej miere plodnosti okolo 1,4 dieťaťa na ženu.

V zákone o zastropovaní chýbalo to podstatné

Návrh Smeru nijako nerieši príčinu zvyšovania veku odchodu do dôchodku. Vieme, čo tou príčinou je. Dlhodobo nízka pôrodnosť, ktorá ohrozuje udržateľnosť systémov dôchodkového a zdravotného zabezpečenia. Zdieľať

V politike prebehla diskusia o „zastropovaní“ veku odchodu do dôchodku z dielne Smeru. Všetci vieme, o čo ide. O voľbu medzi vyšším dôchodkom poberaným kratšie obdobie a nižším dôchodkom poberaným dlhšie obdobie. Nuž, v takej voľbe sa vyberá nie ľahko. Slabinou návrhu je skôr to, čo návrh neobsahuje, ako to, čo obsahuje. Návrh nijako nerieši príčinu zvyšovania veku odchodu do dôchodku. Vieme, čo tou príčinou je. Dlhodobo nízka pôrodnosť, ktorá ohrozuje udržateľnosť systémov dôchodkového a zdravotného zabezpečenia. A tento návrh zákona, ako i celý systém nášho dôchodkového zabezpečenia nezohľadňuje to, že nie všetci občania sa na nízkej pôrodnosti podieľajú rovnako. Niektorí majú (dobrovoľne) detí viac, niektorí (dobrovoľne) menej. Slovo „dobrovoľne“ uvádzame, lebo sa nechceme dotknúť rodín, kde narodeniu dieťaťa bránia zdravotné problémy.

Robert Fico aspoň naznačil možnosť doplňujúcich návrhov v druhom čítaní, ktoré by umožňovali skorší odchod do dôchodku ženám, ktoré vychovávali deti. Lenže tým bolo treba začať.

Pripomeňme pojem „cena dieťaťa“

V sérii článkov publikovaných na Postoji som zhrnul názory niektorých ekonómov, ktorí po použití mikroekonomickej teórie konštatujú, že medzi príčiny zníženej pôrodnosti v rámci Západu patrí okrem iného zvýšenie „ceny dieťaťa“, pod ktorou treba rozumieť to, čo vás to dieťa stojí, keď mu poskytujete stravu, ošatenie, bývanie atď. Do ceny dieťaťa treba zahrnúť aj tzv. náklady obetovanej príležitosti, čiže to, čo by ste si mohli dopriať, keby ste sa pre dieťa nerozhodli. (V. Palko: K príčinám nízkej pôrodnosti (Zamyslenie 1)).

Nuž a cenu dieťaťa zvýšilo aj zavedenie štátneho systému dôchodkového zabezpečenia a zdravotného zabezpečenia, keďže to znamenalo zastavenie či prinajmenšom zníženie transferov od detí k ich rodičom v starobe. Štát túto väzbu preťal. To znamenalo zvýšenie ceny dieťaťa v tom zmysle, že v období pred zavedením štátnych dôchodkov transfery od detí k svojim zostarnutým rodičom tú cenu znižovali. A zvýšenie ceny komodity spravidla znižuje dopyt po nej.

Vaše dieťa zvýši dôchodok iným a zníži váš

Čím viac detí budete mať, tým bude váš dôchodok nižší. Z jednoduchého dôvodu. Žena, ktorá sa rozhodne pre dieťa, resp. deti, totiž bude mať nižší plat. Pôjde na materskú dovolenku, ostáva aj niekoľko rokov s deťmi doma. Zdieľať

Jednou z položiek „ceny“ vášho dieťaťa, ktorú zaplatíte, bude to, že budete mať nižší dôchodok. Čím viac detí budete mať, tým bude váš dôchodok nižší. Z jednoduchého dôvodu. Žena, ktorá sa rozhodne pre dieťa, resp. deti, totiž bude mať nižší plat. Pôjde na materskú dovolenku, ostáva aj niekoľko rokov s deťmi doma. Povedané rečou Beckerovej „family economics“, nezhromažďuje svoj ľudský kapitál, ktorý je potrebný pre napredovanie v zamestnaní. Aj potom po nástupe do zamestnania celé roky investuje do dvoch druhov ľudského kapitálu, toho, ktorý rozvíja pracovné schopnosti v zamestnaní, a toho, ktorý napomáha tvorbu hodnôt v rodine. A do toho druhého investuje na úkor toho prvého tým viac, čím viac má detí. Preto napreduje v zamestnaní pomalšie, preto má aj nižší plat a preto má aj nižší dôchodok. Pripomeňme, že je to v dôsledku slobodného rozhodovania v rodine.

Nuž a, samozrejme, tie deti, ktoré vychová, sa v dospelosti stanú platcami do systému dôchodkového zabezpečenia, čiže z ich odvodov sa budú vyplácať dôchodky všetkých dôchodcov, teda dieťa vychované matkou zvyšuje dôchodok všetkým. Všetkým okrem svojej matky, ktorá ho s láskou a námahou vychovala. Táto absurdita, na ktorú upozorňovali dnes už dávno zomrelí ekonómovia v čase, keď sa rodil súčasný európsky sociálny štát, je kameňom úrazu.

Čo hovoria čísla

Na predpoveď faktu, že pri takomto systéme dôchodkového zabezpečenia bude platiť zásada „čím viac detí, tým menší dôchodok ich matky“, ani netreba poznať Garyho Beckera. Stačí mať otvorené oči a zdravý rozum. Konkrétne čísla sa však na verejnosti neobjavujú.

Tohto roku som z pozície člena vedenia Fakulty informatiky Paneurópskej vysokej školy kontaktoval vedenie Sociálnej poisťovne, ktoré nám vyšlo v ústrety a dostali sme sa k niektorým čiastkovým údajom o priemernom dôchodku žien v závislosti od počtu ich detí.

Nasledujúca tabuľka vyjadruje priemernú evidovanú výšku dôchodku žien v roku 2018 podľa počtu ich detí:

Inzercia

 

Pri pohľade na tabuľku vidíme, že pravidlo „čím viac detí, tým nižší dôchodok ich matky“ je potvrdené.

Predstavme si priemerných päť žien z každej z uvedených kategórií, ktoré poberajú priemerný dôchodok vo svojej kategórii počas dvadsiatich rokov. Porovnajme rozdiely medzi celkovými sumami, ktoré na dôchodku za tých dvadsať rokov dostanú. Žena s piatimi a viacerými deťmi dostane o takmer 53 000 eur (takmer 1,6 milióna bývalých SK korún) menej ako bezdetná žena. Ale i rozdiely medzi susediacimi kategóriami sú veľké. Žena s tromi až štyrmi deťmi dostane o 17 275 eur (vyše pol milióna bývalých SK korún) menej ako žena s dvomi deťmi.

Absurdnosť systému môže byť eliminovaná alebo aspoň znížená zavedením rodičovského dôchodkového piliera. Jeho výška by sa odvíjala od toho, ako do systému dôchodkového zabezpečenia prispievajú deti dôchodcu. Zdieľať

Summa summarum, dieťa vychované rodičmi pracujúceho človeka platí odvody do systému dôchodkového zabezpečenia, a teda prispieva k vyššiemu dôchodku pre všetkých okrem svojej matky, ktorej dôchodok zníži. Životnú úroveň zníži aj otcovi, keďže otec spravidla žije s matkou dieťaťa v spoločnej domácnosti, čiže nižší dôchodok matky sa negatívne dotýka aj jeho životnej úrovne. Táto vlastnosť systému je absurdná.

Poznamenajme, že pravidlo „čím viac detí, tým nižší dôchodok“ platí aj v prípade II. (sporivého) piliera. I tam sa dôchodok odvíja od mzdy, ktorú narodenie dieťaťa z vyššie uvedených dôvodov znižuje.

O dôvod viac na zavedenie rodičovského dôchodkového piliera

Absurdnosť systému môže byť eliminovaná alebo aspoň znížená zavedením rodičovského dôchodkového piliera. Občan – dôchodca, ktorý má deti, by mal poberať okrem dôchodku, ako ho poznáme teraz, ešte iný dôchodok. Tento iný dôchodok sme nazvali rodičovským pilierom. Jeho výška by sa odvíjala nie od toho, ako prispieval do systému dôchodkového zabezpečenia dôchodca, ale od toho, ako do systému prispievajú jeho deti. Myšlienku som podrobnejšie opísal v článku „Ako sa má vláda správať voči rodinám s deťmi (Zamyslenie 3)“.

 

Poďakovanie. Ďakujem generálnemu riaditeľovi Sociálnej poisťovne Ľubomírovi Vážnemu i ďalším pracovníkom Sociálnej poisťovne za láskavé poskytnutie informácií.

Literatúra:
V. Palko: A note on the social security systems with built-in pro-fertility measure. Current Issues of Science and Research in the Global World. Proceedings of the International Conference on Current Issues of Science and Research in the Global World, Vienna, Austria; 27–28 May 2014

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.