Ján Čarnogurský st.: Ešte k prípadu arcibiskupa Róberta Bezáka

Pápežovo rozhodnutie o odvolaní arcibiskupa Róberta Bezáka z trnavskej arcidiecézy a de facto cirkevný trest je jednorazové v slovenských cirkevných dejinách. Slovenskí katolíci sa ocitli pred novým javom a porozumieť mu nie je pre nich ľahké.

Pápež neuvádza pri takýchto rozhodnutiach dôvody, ale dôvody by chcel poznať predsa každý. Nielen pápež neuvádza dôvody, ale aj slovenskí cirkevní hodnostári sú ticho. Okolo kauzy arcibiskupa Bezáka sa vytvára mýtus, ktorý rozdeľuje veriacich. Vtedy udiera hodina laikov. Laici môžu vyťahovať a spájať fakty a pokúšať sa vysvetliť rozhodnutie pápeža.

Róbert Bezák bol pred menovaním za arcibiskupa predstaveným rádu redemptoristov na Slovensku a pozoruhodným duchovným. Tak sa mohlo stať, že pri internej kontrole osobných vlastností klerika pred menovaním na vyššiu cirkevnú hodnosť vo Vatikáne porušili procedúru výberu. Celý Vatikán to zrejme doteraz ľutuje. Ale stalo sa.

"Biskup Baláž poveril právnym riadením hospodárenia diecézy jednu advokátsku kanceláriu z Bratislavy. Skončilo to tak, že biskupstvo prišlo o 80 % majetku a takmer celý zvyšok dlhodobo prenajalo – priamo alebo sprostredkovane partnerom uvedenej advokátskej kancelárii."

Zdieľať

Róbert Bezák žil pred menovaním v kláštore na Starých Horách v banskobystrickej diecéze. Ako mních nepodliehal diecéznemu biskupovi, ale ako predstavený rehole nemal od neho ďaleko a hovorí sa, že bol pravou rukou biskupa Rudolfa Baláža. Poznal finančné problémy hospodárenia diecézy a možno vtedy si povedal, že on nechce finančne zabezpečenú Cirkev. Po desaťročiach komunizmu sme všetci, nielen cirkevní hodnostári, prepadli ilúzii o schopnostiach slobodného hospodárstva. Banskobystrický biskup Rudolf Baláž chcel pomáhať ľuďom nielen duchovne, ale aj hmotne, presnejšie zdravotne. Založil v Banskej Bystrici cirkevné zdravotné stredisko Mammacentrum sv. Agaty. Vedúcou sa stala sestra Róberta Bezáka, ale do roka stredisko urobilo schodok 40 miliónov Sk. Nakoniec stredisko prešlo na Pentu. Diecéza mala aj iné problémy s hospodárením, ktoré viacerí radi využívali. Spomíname si ako SIS pod vedením Ivana Lexu rozohrala proti biskupovi Balážovi aféru s predajom triptychu. Pre mečiarovské médiá to bolo sústo na niekoľko mesiacov.

Biskup Baláž poveril právnym riadením hospodárenia diecézy jednu advokátsku kanceláriu z Bratislavy. Kancelária si dokonca urobila na biskupskom úrade pobočku. Skončilo to tak, že biskupstvo prišlo o 80 % majetku a takmer celý zvyšok dlhodobo prenajalo – priamo alebo sprostredkovane partnerom uvedenej advokátskej kancelárii. Majetok sa predával bez súťaže. Tak sa stalo, že vedúci advokát kancelárie previedol na svoju firmu asi 1 000 (tisíc) hektárov biskupských pozemkov. Ďalší majetok biskupstva bol prevedený na sústavu eseročiek. Mali materské znamenie, že názov každej končil na –les. Majetok si medzi sebou posúvali. Lesnú pôdu kúpila eseročka Unoles, inú pôdu Holes a budovy Males. Ešte tam vystupovala firma Azex. Biskupstvo prišlo o letohrádok v Žiari nad Hronom. Postavil ho kardinál Pázmány v 17. storočí a rekonštruoval biskup Alexander Moyzes, prvý predseda Matice slovenskej v 19. storočí. Letohrádok je kultúrnou pamiatkou a získala ho – hádajte – Males. Kancelária má v komplexe letohrádku pobočku.

Bratislavský advokát zrejme nepoznal Kanonický kódex, ktorý dovoľuje predaj cirkevného majetku nad určitú hodnotu len so súhlasom Vatikánu. Predával majetok bez súhlasu Vatikánu. Cirkevný kódex taktiež zakazuje predaj alebo prenájom majetku správcovi cirkevného majetku. Z výpisu z Obchodného registra na spoločnosť CERTIS, s.r.o. vyplýva, že majetok predtým biskupskej firmy NEOSOLIUM S.C.M., s.r.o. prešiel v roku 2005 na CERTIS so sídlom na Britských Panenských ostrovoch. Záľubu firmy UNOLES v lesných pozemkoch možno vidieť na liste vlastníctva číslo 1147 pre obec Slaská, okres Žiar nad Hronom alebo na liste vlastníctva číslo 1629 pre obec Kosorín, taktiež okres Žiar nad Hronom. Spolu je na nich 964 ha lesných pozemkov, predtým patriacich banskobystrickému biskupstvu. Unoles pôvodne vlastnili advokáti zo spomenutej kancelárie, teraz ju na 50% vlastní Males.

"Róbert Bezák poveril právnym riadením hospodárenia v trnavskej arcidiecéze tú istú advokátsku kanceláriu, ktorá rozpredala majetok banskobystrickej diecézy."

Zdieľať

Potom prišlo menovanie Róberta Bezáka za trnavského arcibiskupa. Čuduj sa svete, Róbert Bezák poveril právnym riadením hospodárenia v trnavskej arcidiecéze tú istú advokátsku kanceláriu, ktorá rozpredala majetok banskobystrickej diecézy. Hospodárenie začalo podľa toho istého modelu ako v Banskej Bystrici. Spustil sa projekt – tentoraz – reštaurácie. Arcidiecéza do neho vložila veľké investície, vedenie dostalo vysoký plat a projekt bol stratový. Priestory aj vytvorená firma stáli pred lacným predajom inému. Model veľmi podobný bystrickému Mammacentru.

V knihe Vyznanie arcibiskup Bezák povedal, že inicioval v Trnave založenie firmy NINETT ako vrcholnej poradnej právnej a ekonomickej spoločnosti pre rozhodovanie arcibiskupa. Model bol opäť podobný Banskej Bystrici. Vznikli tri firmy končiace na –TT. NINETT ako ekonomicko-právna poradno-riadiaca firma, HUNTT spravovala poľovnícke revíry a VIATT nehnuteľnosti v Trnave. Medzi konateľmi firmy NINETT opäť figuroval advokát, ktorý pôsobil na biskupstve v Banskej Bystrici. Ďalším konateľom bol ekonóm, ktorý vystupuje v podivuhodnom súdnom spore. Pôvodne cirkevnú pôdu za komunizmu cirkvi odobrali. Vlastníctvo pôdy bolo zapísané na Slovenský pozemkový fond. Po Novembri 89 si Cirkev uplatnila nárok na vrátenie pôdy podľa príslušných zákonov. Pôdu evidovali ako poľnohospodársku pôdu, čiže s pomerne nízkou hodnotou. Začal sa proces skúmania nároku na vrátenie pôdy Cirkvi. Ale medzitým pomocou rôznych právnických trikov pôda prešla cez Magistrát mesta Bratislavy a cez Mestskú časť Podunajské Biskupice na súkromnú firmu, v ktorej má majetkovú účasť ekonóm z NINETTu, ale už ako stavebné pozemky s hodnotou asi stonásobne vyššou. Ekonóm NINETTu mal účasť na riadení tejto súkromnej firmy. Prokurátor podal žalobu proti prevodu pozemkov na súkromnú firmu, súdny spor doteraz prebieha. Ekonóm bol poradcom arcibiskupa Bezáka v majetkových veciach a súčasne bol prostredníctvom svojej firmy stranou v súdnom spore o pozemky proti Cirkvi. Odborne sa tomu hovorí konflikt záujmov. Právnik aj ekonóm stratili svoje funkcie v NINETTe hneď po odvolaní arcibiskupa Bezáka z postavenia v Trnavskej arcidiecéze.

Tentoraz Vatikán zasiahol pomerne zavčasu. Nový arcibiskup Ján Orosch zmluvu s advokátskou kanceláriou rozviazal.

Ján Čarnogurský
Autor je advokát. Pred rokom 1989 bol kresťanským disidentom, neskôr zakladateľom KDH, vodcom protimečiarovskej opozície, premiérom a ministrom spravodlivosti SR. Naposledy mu vyšla kniha Denníky 1994-2007.

Ilustračné foto: www.abu.sk (katedrálny Chrám svätého Jána Krstiteľa v Trnave)

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo