Radšej zomrieť ako zradiť morálne hodnoty

Radšej zomrieť ako zradiť morálne hodnoty

V posledných dvoch rokoch ľudia na Slovensku boli svedkami udalostí, ktoré sa v našej krajine už dávno neudiali. V krátkej dobe boli povýšení na oltár – vyhlásení za blahoslavených – dvaja Slováci, ktorých životná púť na tejto zemi je datovaná v stále nám blízkom 20. storočí.

Je to veľký dar a zároveň aj milosť pre slovenskú kresťanskú spoločnosť. Roky príprav, dokazovania, skúmania a prekladania dokumentov a najrôznejších spisov prinieslo svoje ovocie. Svätý Otec František uznal opodstatnenosť vyhlásenia Slovákov Titusa Zemana a Anky Kolesárovej za blahoslavených.

V septembri 2017 v Bratislave v Petržalke, v areáli Kostola Svätej rodiny, počas pontifikálnej svätej omše sa uskutočnil obrad blahorečenia slovenského kňaza – saleziána Titusa Zemana. O rok neskôr sa takáto slávnosť konala v Košiciach na štadióne TJ Lokomotíva, kedy pri svätej omši vyhlásili za blahoslavenú Annu Kolesárovú.

Napriek faktu, že obaja slovenskí blahoslavení žili i zomreli v rozdielnych podmienkach, miestach i okolnostiach, ich spoločným menovateľom bola mučenícka smrť. Anka sa stala obeťou násilníka počas druhej svetovej vojny. Titus Zeman zomrel na následky mučenia počas komunistického režimu. No okrem mučeníckej smrti ich spájalo životné rozhodnutie: radšej zomrieť, ako zradiť morálne hodnoty.

Titus Zemanmučeník za duchovné povolania - sa narodil 4. januára 1915 vo Vajnoroch v Bratislave. Stal sa kňazom – saleziánom a začiatkom 50. rokov minulého storočia, keď bola vtedajšom Česko – Slovensku Cirkev prenasledovaná komunistickým režimom, úspešne previedol skupinu bohoslovcov cez prísne strážené štátne hranice do Talianska. Sám neostal v exile. Vrátil sa, aby pomohol ďalším bohoslovcom odísť z neslobodnej krajiny, doštudovať a byť vysvätení za kňazov. Okrem bohoslovcov pomohol dostať sa do Talianska aj niektorým diecéznym kňazom.

Napriek veľkému riziku a vážnym dôsledkom, ktoré mu v prípade neúspešnej akcie hrozili, bral túto – z pohľadu štátu nelegálnu, no pre Katolícku cirkev veľmi potrebnú činnosť, ako svoje poslanie. Dve akcie boli úspešné. No tretí pokus o prechod hraníc bol odhalený. Pre Titusa Zemana mal tento nevydarený prechod fatálne následky. Okamžite bol zatknutý, vypočúvaný a mučený dlhé roky. Vynaliezavosť komunistických agresorov a mučiteľov bola obrovská. No Titus Zeman napriek všetkým mukám a bolestiam ostal verný svojmu poslaniu, pravde i Kristovi. Je až prekvapujúce, že ľudské telo znieslo toľko mučiarenských praktík i lekárskych pokusov, ktoré na tomto kňazovi previedli.

Titus Zeman zomrel 8. januára 1969 na následky mučenia a väzenia. Obetovaním svojho života zachránil život a umožnil stať sa kňazom viacerým mužom.

V rehabilitačnom procese v roku 1991 bol definitívne vyhlásený za nevinného. V roku 2010 saleziáni začali proces jeho blahorečenia, ktorého výsledkom bolo 27.2. 2017 schválenie dekrétu o jeho mučeníctve.

Titus Zeman bol 30.septembra 2017 vyhlásený za blahoslaveného – 48 rokov po smrti.

Spolupracovníčka saleziánskej postulácie Dr. Lodovica Maria Zanet napísala kompletný životopis tohto hrdinského kňaza. Súčasťou knihy je aj bohatá fotografická príloha.

Lodovica Maria Zanet: Titus Zeman

 

Michal Titus Radošinský v knihe Titus Zeman – Mučeník za duchovné povolania ponúka naopak stručný životopis tohto saleziána, s dôrazom na nespravodlivosť a týranie, ktoré zažívali mnohí kňazi v polovici minulého storočia a s odkazom pre ďalšie generácie, aby nikdy nezabudli, čo sa na Slovensku udialo.

Michal Titus Radošinský: Titus Zeman – Mučeník za duchovné povolania

 

Anna Kolesárová – mučeníčka čistoty – sa narodila 14. júla 1928 v katolíckej rodine Jána a Anny, rodenej Kušnírovej, v obci Vysoká nad Uhom na východnom Slovensku. Už na druhý deň po narodení sa vo sviatosti krstu stala Božím dieťaťom. Od detstva bola poslušným, dobrým dievčaťom, ktoré malo úprimnú záľubu v modlitbe. Jej bezstarostné detstvo predčasne skončilo v 10 rokoch, keď jej zomrela mama. Mladé dievčatko na seba prevzalo starostlivosť o celú domácnosť, v ktorej žila so starším bratom a otcom. Detské hry nahradilo varenie, pranie, starostlivosť o domácnosť i záhradku. S Božou pomocou zvládala tento svoj ťažký údel. Dobrá kresťanská výchova, jej osobitný vzťah k Bohu a k Panne Márii i ťažká životná situácia kvôli ktorej „predčasne dospela“, sa podpísali pod skutočnosť, že z Anky vyrástla vyzretá mladá žena, s pevnými morálnymi zásadami a hodnotami.

Ankin mladý život vyhasol 22. novembra 1944  vo veku 16 rokov, lebo sa nepodvolila nemravným chúťkam sovietskeho vojaka. V rozhodujúcej chvíli nemala veľa času na premýšľanie, zvažovanie možností a polemizovanie, či by mala hriech alebo nie. Jej životné presvedčenie a jasný postoj k otázke čistoty boli hlavnými podnetmi k rozhodnutiu, ktoré si zvolila.

Magdaléna Rusiňáková: Anka Kolesárová – životopis

 

Nie je našou úlohou posudzovať, či smrť tohto mladého dievčaťa bola smrť mučenícka alebo nie. Toto hodnotenie patrí do právomocí kompetentných. Pre nás sú smerodajné slová Pána Ježiša: po ovocí ich spoznáte. A tu niet pochýb, že príkladný život Anky Kolesárovej, jej duchovné nasmerovanie a ochota pre čistotu priniesť i najvyššiu obetu – obetu vlastného života, prináša do našej spoločnosti krásnu a bohatú úrodu.

Mnoho mladých ľudí, ktorí prichádzajú na miesto kde Anka žila a zomrela, sú dôkazom, že túžia po pravých hodnotách, morálnych zásadách a čistote tela i srdca.

Anka Kolesárová je veľkým vzorom pre mladú generáciu, ktorej žiaľ chýba vedomie zodpovednosti. Jej príklad nás privádza ku skutočnosti, že človek nežije na zemi len pre rozkoš a užívanie si hmotných dobier, ale je povolaný, aby žil zodpovedne v láske a pre lásku.

Na stretnutí mládeže 2. apríla 2005 v Košiciach bol otvorený proces skúmania života Anky Kolesárovej a 6. marca 2018 bol uznaný dekrét o jej mučeníctve.

Anna Kolesárová bola 1.septembra 2018 vyhlásená za blahoslavenú – 74 rokov po smrti.

Magnetka: Anka Kolesárová

 

Pápež František stanovil deň liturgickej spomienky na blahoslavenú Annu Kolesárovu na 20. november. Stala sa patrónkou mladých, tiež je patrónkou obetí zneužívania a znásilnenia. Modlime sa k tejto mučeníčke čistoty, aby pošliapaná a znevažovaná perla čistoty a mravnosti opäť zaujala čestné a vážené miesto v našej spoločnosti. Na príhovor blahoslavenej Anny Kolesárovej prosme, aby mravná čistota sa stala hodnotou, ktorú si bude každá bytosť u seba chrániť a u druhého vážiť. Prosme ju, aby túžba po čistote tela i mysle bola túžbou každého ľudského srdca a nie predmetom výsmechu a zneváženia.

Ivanka Paúrová: Anka Kolesárová – Obeť svätej čistoty

 

Monika Bugáňová

Viac kresťanských kníh nájdete na Zachej.sk.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo