Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Dnes treba vedieť
25. október 2013

AKTUÁLNE: Tvorcovia stratégie ľudských práv vyzvali na jej dopracovanie

Vo štvrtok 24.10. sa v Bratislave uskutočnila tlačová konferencia organizácií stojacich za súčasnou podobou Celoštátnej stratégie na ochranu a podporu ľudských práv. Na konferencii sa zúčastnili vedúci autorského kolektívu Kálmán Petőcz, členka Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národ...

Vo štvrtok 24.10. sa v Bratislave uskutočnila tlačová konferencia organizácií stojacich za súčasnou podobou Celoštátnej stratégie na ochranu a podporu ľudských práv.

Na konferencii sa zúčastnili vedúci autorského kolektívu Kálmán Petőcz, členka Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť Šarlota Pufflerová (kresťanské organizácie nemajú ani jedného člena vo viac ako 30-člennej Rade) a členovia ďalších výborov Rady, ktoré budú mať kľúčový vplyv na znenie návrhu Stratégie.

Počas konferencie predstavili všeobecné vyhlásenie vyzývajúce vládu na dopracovanie a prijatie ľudskoprávnej stratégie, podpísali ho zástupcovia 40 mimovládnych organizácií a 23 súkromných osôb. Podľa informácií Postoy.sk by text prezentovaného vyhlásenia s menšími výhradami vedeli prijať aj viaceré kresťanské organizácie, ktoré sa aktívne podieľali na pripomienkovaní prvého návrhu stratégie (napr. Fórum pre verejné otázky, Fórum kresťanských inštitúcií, Fórum života), tieto však boli z prípravy tohto vyhlásenia vynechané a s jeho obsahom sa mohli prvý krát oboznámiť až tesne pred tlačovou konferenciou.

Na otázku, ako sa budú tvorcovia prvého návrhu podieľať na ďalšom prijímaní stratégie, sa vedúci autorského kolektívu vyjadril, že bude aj naďalej participovať na jej príprave v témach, ktoré sú preňho kľúčové (tzv. "prierezové témy").

Zdieľať

Postoy.sk sa tiež zaujímal o postoje signatárov k požiadavkám vznesených na Pochode za život v septembri 2013, ktorého sa zúčastnilo približne 80 tisíc ľudí. Všetci zúčastnení signatári odmietli akúkoľvek zmenu aktuálneho stavu s výnimkou "debaty o etických otázkach". Za zmienku stojí, že aktuálny "podklad" k Stratégii odmieta právo nenarodených detí na život vetou: "Na niektoré kľúčové otázky neexistuje v spoločnosti konsenzus. Ide napríklad o taký fundamentálny princíp, akým je právo na život, najmä v spojení s ústavným ustanovením, podľa ktorého ‘ľudský život je hodný ochrany už pred narodením’," kým LGBTI komunite, na ktorej požiadavky tiež neexistuje v spoločnosti konsenzus a ani medzinárodný záväzok, sa venuje celá kapitola.

Podľa oslovených zástupcov kresťanských mimovládnych organizácií je zrejmé, že kým nedôjde k zásadnej reštrukturalizácii Rady vlády pre ľudské práva, neexistuje reálna možnosť vypracovania celospoločensky prijateľného textu Stratégie. Jej tvorcovia tento fakt ignorujú a pravdepodobne sa spoliehajú na ochabnutie tlaku kritickej časti verejnosti. Zástupcovia kresťanských mimovládok predpokladajú, že Stratégia mala byť len jedným z nástrojov na pretlačenie LGBTI ideológie do oficiálnych štátnych dokumentov s cieľom budúceho využitia pri legislatívnej revolúcii v rodinnom práve.

Michal Makovník
Autor je spolupracovník Postoy.sk a člen Fóra pre verejné otázky.

Ilustračné foto: radavladylp.gov.sk

Inzercia

Odporúčame

Váš pohľad: Odpovede ĽS-HZDS sú neúprimné

Váš pohľad: Odpovede ĽS-HZDS sú neúprimné

Postoy začal publikovať odpovede na otázky určené politckým stranám. Ako prvá odpovedala strana ĽS-HZDS. Prinášame postreh Michala Makovníka na odpovede politickej strany. Zaujala ma anketa, ktorú Postoy začal zverejňovať pred voľbami s predstaviteľmi politických strán. Prvý respondent bolo hnutie Ľ...