Denník Postoj

Financovanie

Denník Postoj je projekt, ktorého cieľom je skĺbiť kvalitnú a hodnotovo orientovanú žurnalistiku. Nestoja za ním žiadne finančné skupiny, žiadna cirkev, verejné dotácie ani veľkí investori.

Našim cieľom nie je tvoriť zisk, preto sa nesprávame ako štandardné komerčné médium. Náš obsah, ktorý je často exkluzívny, preto nezamykáme. Všetky výnosy sú použité na zabezpečenie fungovania a rozvoj. Ak nás chcete finančne podporiť, môžete sa stať naším darcom, využiť inzertný priestor na Postoji alebo s nami spolupracovať na niektorom z našich projektov.

 

Transparetnosť finacovania

Transparentnosť financovania denníka Postoj: zoznam osôb, ktorých finančné plnenie na účely hromadného financovania denníka Postoj presiahlo v kalendárnom roku 2022 hodnotu 2 000 eur zverejnený na základe ZÁKONA 265/2022 Z. z. o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o publikáciách)

 

Finančná podpora internetového denníka Postoj, ISSN: 1336-720X, EV 11/22/SWP

Vydavateľstvo: POSTOJ MEDIA, s.r.o.

Pražská 11, 811 04 Bratislava,  IČO:50205668, DIČ: 2120231707, IČ DPH: SK2120231707

prebieha prostredníctvom tretej strany a to - občianskeho združenia Postoj, o. z., Pražská 11, 811 04 Bratislava,

IČO: 42412676, register MV SR, reg. číslo: VVS/11-900/90-43869, zastúpená: Mgr. Lukáš Melicher, predseda správnej rady

 

Podpora: fyzické osoby

Meno a priezvisko

Spôsob podpory

Dátum prijatia

Výška plnenia spolu

Monika Zúbeková

Nepravidelná podpora 3 x 1000 €

Inzercia

8.8.2022; 5.9.2022; 9.12.2022

3000  €

 

Podpora: právnické osoby

Názov:

Spôsob podpory

Dátum prijatia

Výška plnenia spolu

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

Jednorazová podpora: 5000 €

2.12.2022

5000 €

Spoločenstvo FATIMA – sekulárny inštitút

Nepravidelná podpora: 3 x 2000 €

20.10.2022; 11.11.2022; 12.12.2022

6000 €

 

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, ktorí prispievajú od 5,- € mesačne alebo 60,- € ročne. Pridajte sa k nim teraz, prosím.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.