Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Spoločnosť
28. január 2010

Keď šéfovia podvádzajú

Prinášame zamyslenie z pera popredného slovenského biznis konzultanta a univerzitného profesora Jána Košturiaka. O morálnej inteligencii lídrov Manažéri firiem a podnikatelia sú často tí, ktorí majú možnosť výrazne ovplyňovať svet okolo nás. Na jednej strane vytvárajú bohatstvo, pracovné príležitost...

Prinášame zamyslenie z pera popredného slovenského biznis konzultanta a univerzitného profesora Jána Košturiaka.

O morálnej inteligencii lídrov

Manažéri firiem a podnikatelia sú často tí, ktorí majú možnosť výrazne ovplyňovať svet okolo nás. Na jednej strane vytvárajú bohatstvo, pracovné príležitostí pre ľudí, platia dane, aby sa štát mohol lepšie postarať o nemocných alebo starých ľudí. Na druhej strane niekedy získavajú pocit všemocnosti a nadradenosti, svoj vplyv využívajú v politike, úplatkami, nečestnými praktikami a aférami vytvárajú negatívne vzory v spoločnosti.

Takmer žiadna veľká svetová firma sa v posledných rokoch nevyhla škandálu spojeného s úplatkami alebo s inými prípadmi porušovania zákonov a morálnych zásad. Prieskum GFK Roper Consulting ukázal, že až 72% respondentov si myslí, že v priemysle je bežné nepoctivé konanie. Iba 2% ľudí si myslí, že manažéri veľkých priemyselných firiem sú veľmi dôveryhodní. Morálny kredit manažérov a podnikateľov v posledných rokoch, podľa tohto prieskumu, vo verejnosti klesá. Enron a ďalšie svetové spoločnosti svojimi podvodmi a korupčnými škandálmi tento názor iba potvrdzujú.

Keby boli ako ja

Prieskum ďalej ukázal, že verejnosť stále viac vyžaduje, aby sa podniky lepšie starali o svojich pracovníkov, komunitu a životné prostredie. "Človek s etickými princípmi by sa mal pýtať - ak by všetci pracovníci v mojej profesii robili to čo ja, aký by bol tento svet?" píše autor článku The Ethical Mind, H.Gardner v Harvard Business Review. "Ak nie ste schopný rezignovať alebo sa nechať vyhodiť pre to, čomu veríte, nie ste pracovník a už vôbec nie profesionál. Ste otrok". Pokračuje.

Koľko takýchto "otrokov moci" denne sľubuje nesplniteľné len preto, aby sa udržali vo svojej pozícii? Koľko ich spolupracovníkov mlčí, pretože majú strach povedať čo si myslia a čomu veria?

Ďalší prieskum z USA ukazuje, že až 56% absolventov manažérskeho štúdia (MBA) priznáva, že pri skúškach podvádzalo. Sú to najhoršie výsledky zo všetkých odborov na vysokých školách v USA. Úspech je nadradený nad morálku.

Manažéri a podnikatelia vplývajú na každého z nás – a to viac ako si možno myslíme. Približne do 25 roku života ovplyvňujú mladého človeka hlavne rodičia alebo škola. Potom nastáva dlhé obdobie, keď na ľudí vplývajú predovšetkým manažéri, politici, rodina a priatelia. Ak predpokladáme, že približne od 25 do 65 roku života prichádzame v práci do styku s manažérmi, tak nám vychádza, že skoro 35% času v celom našom živote prežívame v konatkte s týmito ľuďmi. Je to viac, ako čas s rodičmi v detstve a mladosti (25 - 30%), rodinou a priateľmi v dospelosti (25%) alebo učiteľmi (10-15%). Čo to znamená? Vyplýva z toho, že vplyv manažérov a ich správania sa na ostatných ľudí je veľmi veľký. Ovplyvňujú nás svojimi rozhodnutiami, postojmi a správaním sa priamo na pracoviskách. Ich vplyv je však silný aj v médiách, kde sú často prezentované výsledky ich rozhodnutí, ale aj samotní manažéri a podnikatelia.

Plniť nemožné

Ak by sme urobili poctivú analýzu manažérskej literatúry a kurzov z ostatných 20-30 rokov, tak zistíme, že väčšina manažérskych kníh a tréningov je zameraných na úspech, manažérske techniky, ktoré sú niekedy skôr technikami manipulácie s ľuďmi so snahou dosiahnuť svoj cieľ. Učia teda ako sa má človek správať v určitých situáciách, aký má byť jeho prejav navonok, nie to, aký má byť človek vo svojom vnútri. Mnohé manažérske „techniky“ potom zaváňajú pokrytectvom a klamstvom. Aký je človek vo vnútri, aké princípy vyznáva, ako koná – to je oveľa dôležitejšie, ako dokonalo naučené a natrénované techniky a metódy z manažérskych kurzov.

Akí vlastne sú manažéri mnohých firiem? Sú často odrazom systému, v ktorom pracujú. Systému, ktorý je niekedy skôr orientovaný na krátkodobý výsledok alebo efekt, ako na dlhodobé budovanie spoločenstva. Výsledkom, je že mnohí manažéri musia sľubovať nesplniteľné a niekedy musia, ak si chcú udržať svoju pozíciu, „nesplniteľné“ veci aj plniť. Ako? Klamstvom alebo podvodmi.

Hovorí sa, že skutočne veľkí ľudia sadia stromy, v ktorých tieni nikdy sedieť nebudú. Takže skutoční lídri pracujú na problémoch, ktoré prinesú ovocie až neskôr. Úrodu ich práce niekedy budú žať až ich nasledovníci. Sú teda manažéri krátkozrakí? Každý človek má niekde hlboko vo svojom vnútri zakódované, čo je správne a ako by mal žiť. V skutočnosti však žije niekedy ináč – od životných princípov sa často odchyľuje ku krátkodobým cieľom. Podobne aj mnohí manažéri podľahnú prostrediu, ktoré oceňuje úspech – tu a teraz. Zajtra sa napočíta. Zoberme si mnohé medzinárodné firmy – manažéri sa striedajú medzi jednotlivými podnikmi s jediným cieľom - zlepšiť výsledky podniku.

Ak je pôsobenie manažéra v jednom podniku obmedzené na niekoľko rokov, tak sa zákonite orientuje na krátkodobé výsledky, ktoré mu obyčajne zaručujú ďalší postup v jeho kariére. A to aj za cenu, že sú výsledky niekedy prezentované lepšie ako v skutočnosti boli. Veľkou chybou, ktorá vedie firmy a ľudí do problémov, je neschopnosť hovoriť a počúvať pravdu. Okrem toho, že manažment v takomto prostredí stráca prehľad o realite, stráca sa potenciál ľudí, ktorí chceli a mohli niečo zmeniť – utiahnu sa do úzadia, alebo firmu opustia. Aj u nás je veľa firiem, kde sa dostávajú hore ľudia, ktorí hovoria to, čo chcú od nich ich nadriadení počuť. Ďalším zlozvykom, ktorý postihuje úspešné firmy je blahobyt a hojnosť, konzum, užívanie si, lenivosť, strata disciplíny a výkonnosti. Tak ako úspešný človek niekedy podľahne sebaklamu, že úspech je večný, aj manažmenty úspešných firiem strácajú niekedy schopnosť vidieť veci reálne a v súvislostiach.

O morálnej inteligencii

V manažmente sa v minulosti vždy zdôrazňoval intelektuálny potenciál (vzdelanie, práca s informáciami, schopnosť prakticky využívať získané poznatky a schopnosť učiť seba a druhých) a fyzický potenciál (pracovná výkonnosť, schopnosť viesť druhých, zvládanie stresu, schopnosť podávať nadpriemerné výkony, manažment času).

V posledných rokoch sa vyzdvihujú ďalšie dve kľúčové oblasti v manažmente:
1. Emočná inteligencia – sebapoznanie, sebaovládanie, otvorená komunikácia, vzájomná pomoc a podpora, empatia, schopnosť nadchnúť a motivovať druhých, schopnosť pracovať v tíme, motiváca.
2. Morálna inteligencia – spravodlivosť, čestnosť, slušnosť, plnenie sľubov, zmysel pre povinnosť, férovosť, dodržiavanie princípov a definovaných pravidiel.

Inzercia

Princípy morálnej inteligencie rozpracoval Aaron Hass, ktorý tvrdí, že ľudia sa rodia so zdedenými morálnymi princípmi. Potvrdzujú to mnohé výskumy medzi veľmi malými deťmi, ktoré prejavujú veľký súcit, zmysel pre spravodlivosť a morálne zásady. Takže riešenia typu „nasleduj svoj inštinkt“ alebo „dobré a spravodlivé je to, čo je dobré pre teba tu a teraz“ sú síce pohodlné a lákavé, ale v skutočnosti vedú iba k deštrukcii a chaosu v spoločnosti. Spoločnosť aj manažmenty firiem potrebujú dnes morálne princípy a autority viac ako v minulosti. Nielen preto, že manažéri majú vo svojich rukách veľký vplyv, ale aj preto, aby sme sa nepokúšali zbytočne vzdorovať princípom, ktoré fungujú nezávisle od nás, podobne ako gravitačný zákon.

Otec kardinál Korec napísal: „Všetko ľudské sa stáva naozaj ľudským len tam, kde ho udržuje čosi posvätné. Keď človek výslovne poprie Boha, začne visieť vo vzduchu, poprie sám seba i svoje ustanovizne, duchovné sily sa rozpadajú – nič ho potom nedrží natrvalo pohromade.“ Toľko slová múdreho kardinála.

„Do akej miery ľudia uznávajú také základné princípy ako sú poctivosť, spravodlivosť, súdnosť, čestnosť, úprimnosť a dôvera, a budú podľa nich harmonicky žiť, do takej miery budú na ceste k prežitiu a stabilite. Vzdialenie sa týmto princípom znamená rozpad a deštrukciu“, hovorí jeden z najvýznamnejších učiteľov svetového manažmentu Stephen Covey. Dvaja ľudia z úplne odlišných svetov, hovoria inými slovami to isté.

Kedy hľadieť z okna

Americký vedec Jim Collins s tímom svojich spolupracovníkov vypracoval rozsiahlu štúdiu dlhodobo úspešných amerických firiem, ktoré boli budované ako spoločenstvá na čele s pokornými lídrami. Jim Collins týchto lídrov definuje nasledovne:

Prejavuje sa u neho výrazná skromnosť, vyhýba sa verejnému zbožňovaniu, nikdy sa nevychvaľuje. Koná s tichou, pokojnou rozhodnosťou, ako motiváciu používa predovšetkým vysoké nároky, nespolieha sa na inšpirujúcu charizmu. Svoje ambície zameriava na spoločnosť, nie pre seba, svojim nástupcom pripraví pôdu pre ešte väčší úspech v nasledujúcej generácii. Keď sa rozdeľujú zásluhy na úspechu spoločnosti, pozerá sa z okna, nie do zrkadla - na ostatných ľudí, vonkajšie faktory a šťastie. Keď sa rozdeľuje zodpovednosť za zlé výsledky, pozerá sa do zrkadla, nie z okna, nikdy neobviňuje ostatných ľudí za vonkajšie faktory či smolu.

K téme:
Slovník zlodejstva
Zdieľať

Čo je teda skutočná morálna sila osobnosti? Odkiaľ prichádza? Švajčiarsky psychiater Dr. Paul Tournier hovorí: „V podstate sú všetci ľudia slabí. Všetci sa boja, že po nich bude niekto šliapať. Všetci sa boja toho, že sa ukáže ich vnútorná slabosť. Najlepšie svedectvo silných nie je v tom, že ukazujú svoju silu, ale vo víťazstve nad sebou samými, keď sa stanú pokornými, tolerantnými a jemnými“.

Problém ľudí nie je v našej slabosti, ale v našej sile. Keď človek zacíti silu, pocit vlády nad prírodou, pocit úspechu bez konca, môže podľahnúť pocitu, že tieto dary sa dajú využívať a zneužívať bez zábran. Ľudia prenikli do vesmíru i do svojho vnútra. V posledných 15 rokoch bolo objavených 95% poznatkov o vnútorných procesoch v ľudskom mozgu, ktoré ukazujú, že táto 1300 gramová súčasť nášho organizmu je nekonečne výkonnejšia ako sme si vedeli predstaviť. Tieto schopnosti umožnili ľuďom lietať do vesmíru i skúmať mikroprocesy vo svojom vlastnom tele, vrátane klonovania buniek a zmien v reťazcoch DNA.

Morálny kompas

Pri všetkých expedíciách do vesmíru i do svojho vlastného vnútra však ľudia zabudli na to najhlavnejšie – objavovanie morálneho kompasu v nás samých. Namiesto expedícii do diaľok, experimentov s „hľadaním seba“ sa stačí v tichu a pokoji ponoriť do svojho vnútra. Náhlenie, nervozita a nepokoj sa usadia ako prach, podstatné veci sa vynoria v našich myšlienkach a začnú zapadať do seba a dávať jasný zmysel všetkému okolo nás.

Zdá sa teda, že aj v manažmente a vedení ľudí sa začína ukazovať nová perspektíva Okrem intelektuálneho a fyzického potenciálu sa prikladá stále viac dôraz na emočnú inteligenciu (P.Goleman) a morálnu inteligenciu (A.Hass). Znamená to, že si ľudia stále viac začínajú uvedomovať, že výsledky ich intelektu a práce patria do spoločnosti ľudí, ktorí vyznávajú a žijú podľa morálnych princípov. Ak chceme zabrániť deštrukcii v priemyselných a spoločenských systémoch, musíme morálne princípy dať do stredobodu nášho myslenia a konania. Liberálne názory, že morálne princípy a „desatorá“ obmedzujú slobodu človeka, sú nezmysel. Oni človeku slobodu dávajú, pretože mu umožňujú žiť tak, ako je pre človeka a spoločenstvo ľudí prirodzené.

Treba sa pozrieť aj na ekonomickú stránku tejto otázky. Ako by sa nám cestovalo bez bezpečnostných kontrol na letiskách? Koľko by mohli stáť letenky a ako by sa skrátili lety? Aké jednoduché by boli európske projekty a dotácie, keby sa neklamalo, nekradlo a nepodvádzalo? Koľko zbytočných auditov a kontrol by sme mohli zrušiť v našich firmách, koľko právnikov, by mohlo robiť užitočnejšiu prácu? Koľko novej kvality by mohol náš život získať? Vymýšľame stále zložitejšie zákony a kontrolné mechanizmy, namiesto toho, aby sme sa vrátili k podstate – začali žiť tak, ako sa má. Demokracia sa postupne mení na diktatúru, pretože sa obracia sama proti sebe. Nie preto, že je demokracia zlá, ale preto, že ľudia prestávajú žiť podľa princípov, ktoré sú pre život na tejto Zemi dôležité. Zdá sa teda, že najohrozenejší ľudia v našej spoločnosti nie sú chudobní a slabí, ale bohatí a mocní.

Ak veríte v Boha, zvoľte si budúci týždeň jeden deň, keď budete žiť ako keby sa vám Boh neustále pozeral cez rameno. Ak neveríte v Boha, zvoľte si budúci týždeň jeden deň, keď budete žiť ako keby sa vám Boh neustále pozeral cez rameno. Hovorí Aaron Hass, autor knihy Morálna inteligencia.

Prof. Ing. Ján Košturiak, PhD.
Autor je riaditeľom Fraunhofer IPA Slovakia, poradcom a školiteľom manažmentu. Každý týždeň odpovedá na aktuálne otázky v pravidelnej ankete Postoy.sk.

Foto: Flickr.com

Staňte sa fanúšikom Postoy.sk na Facebooku a budete mať prehľad o nových článkoch.

Odporúčame

ROZHOVOR: Rado Baťo: Som menej živelný

ROZHOVOR: Rado Baťo: Som menej živelný

Už ho nebaví robiť si žarty z Viery Tomanovej či neustále opakovať pravicové myšlienky. Debatu medzi liberálmi a konzervatívcami považuje u nás za agresívnu a prázdnu. Bol najmladším šéfredaktorom TRENDU, ktorý sa pred rokom ako prvý nebulvárny print venoval kauze františkáni. Jeho blog Knihožrút, k...

Môj disident? Silvo Krčméry

Môj disident? Silvo Krčméry

Historik Ústavu pamäti národa František Neupauer o legende disentu. Za najvýraznejšiu postavu tohto obdobia považujem Silva Krčméryho, predstaviteľa laického apoštolátu a jedného z pilierov podzemnej cirkvi. Prežil roky väzenia a prenasledovania. No i dnes je jeho pohľad jasný, optimistický, priam b...