Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Naše školy Rodina
09. marec 2023

Alternatíva k liberálnej sexuálnej výchove

Potrebujeme svoje učebnice a odborníkov, upozorňujú cirkevné školy

Cirkevné školy tvrdia, že háklivým témam sa už nevyhneme. Máme alternatívne obsahy? 

Potrebujeme svoje učebnice a odborníkov, upozorňujú cirkevné školy

Ilustračné foto: freepik.com

Nové učebné materiály pre oblasti vzťahovej a sexuálnej výchovy nahnevali mnohých rodičov aj učiteľov, skritizovali ich aj katolícki biskupi. Máme však v konzervatívnom prostredí alternatívu moderných učebníc na výchovu k manželstvu?

Kvalitné učebnice chýbajú

Oblasť vzťahov a sexuality sa momentálne v školách vyučuje ako výchova k manželstvu a rodičovstvu. V praxi sa žiaci s témami vzťahov a sexuality stretávajú prevažne na hodinách náboženstva či biológie alebo na tematických prednáškach.

Medzi odporúčanou literatúrou v osnovách výchovy k manželstvu a rodičovstvu sú zdroje z 90. rokov, najnovším materiálom sú metodické cvičenia z roku 2005. Tie poskytujú návody na zaujímavé diskusie a cvičenia pre učiteľov. Obdoba novinky Vzťahová a sexuálna výchova, ktorá by bola písaná príťažlivou interaktívnou formou, no sex by podávala v kontexte stabilného vzťahu, však objektívne chýba. Učebnice náboženstva ponúkajú informácie, sú však spracované formou, ktorá mladých až tak nezaujme.

Čítajte tiež

„Je pravdou, že na školskom trhu chýbajú kvalitné učebné materiály na vzťahovú a sexuálnu výchovu, preto je aj ambíciou nášho združenia také učebnice časom ponúknuť,“ hovorí pre Postoj predseda Združenia katolíckych škôl Slovenska Daniel Masarovič.

Témy sexuality denne riešia aj cirkevné školy

Predseda združenia katolíckych škôl je zároveň riaditeľom malackej Spojenej školy sv. Františka Assiského, kde výchovu k manželstvu a rodičovstvu vyčlenili ako samostatný predmet. Deviataci majú jednu hodinu tejto výchovy každý týždeň.

„Považovali sme za dôležité mať v školskom vzdelávacom programe vytvorený špeciálny priestor na tému, na ktorej nám mimoriadne záleží,“ dodáva. Vytvárať zrelé a funkčné vzťahy je podľa Masaroviča jednou zo základných úloh školy. „Deti treba učiť rozlišovať, na akej úrovni vzťahu sa sexualita prežíva a do akého vzťahu patrí. No a, prirodzene, najmä aký je jej pôvodný stvoriteľský zámer – darovanie sa druhému človeku v láske,“ hovorí o potrebe vzťahovej výchovy.

Aj cirkevné školy sú čoraz viac nútené riešiť témy z oblasti vzťahov a sexuality, keďže deti sa v online priestore ľahko dostávajú aj k sexuálnym obsahom, a to aj na prvom stupni. „Prístupom detí do online priestoru sa výrazne zmenilo ich správanie. Už v treťom-štvrtom ročníku riešia deti témy sexu, homosexuality, porna. Riešia to medzi sebou v triedach, na uliciach. Nepočuli to však doma, ale od svojich spolužiakov, kamarátov,“ povedala v rozhovore pre Postoj školská psychologička zo Spojenej školy Svätej rodiny v Petržalke Monika Ferenčíková. „Bez prevencie a vysvetľovania to ďalej nepôjde,“ dodáva.

Problém identít

Novú výzvu pre školy predstavuje aj to, ako vzdelávať o rôznych sexuálnych orientáciách a identitách, a takisto ako pristupovať k študentom, ktorí to sami prežívajú. „Cítim, že mi ako pedagógovi a vychovávateľovi chýba aktuálny materiál doplnený o postoje aj k LGBTI komunite,“ povedala pre Postoj Viera Antalíková, ktorá na Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne učí slovenčinu a náboženstvo. Uvítala by kvalitný materiál doplnený o podcasty či videá so svedectvami mladých, možno aj verejne známych ľudí.

Renáta Ocilková zo Subkomisie KBS pre katolícke školy hovorí, že učiteľom chcú v tejto oblasti viac pomáhať. „Pri Subkomisii pre katolícke školy vznikol tím odborníkov, ktorí pripravujú podporu pre učiteľov viacerými spôsobmi: pripravuje sa internetová stránka pre učiteľov, školenie na aktuálne témy a do tlače je pripravená príručka pre učiteľov,“ uviedla Ocilková.

Školenie pre učiteľov cirkevných škôl, ktoré sa má konať ešte v tomto školskom roku, sa má zameriavať aj na otázku identít. „Uvedomujeme si potrebu komunikovať s deťmi otvorene aj o týchto témach, pomáhať im rozlišovať a orientovať sa v spleti rôznych názorov. Pri rozlišovaní je prvoradé overené vedecké hľadisko, preto sa usilujeme zostaviť tím odborníkov z viacerých vedeckých oblastí, predovšetkým medicíny a vývinovej psychológie,“ objasnil Masarovič zo združenia katolíckych škôl. Akútnym problémom dneška je podľa neho kríza identity človeka. „Nastavenie účinných preventívnych programov na školách považujeme v tomto smere za kľúčové,“ dodal.

Ilustračné foto: freepik.com

Pripravení na život

Po nových materiáloch v oblasti vzťahov a sexuality tak volajú aj viaceré cirkevné školy, ktoré sme oslovili. Združenie katolíckych škôl spolu so Subkomisiou KBS pre katolícke školy pripravuje preklady učebníc používaných v Južnej Amerike – Alive to the World (v slovenčine prekladané ako Pripravení na život).

„Máme preložené tri knihy z cyklu učebníc Alive to the world pre piaty až siedmy ročník. Tému vzťahov a sexuality spracúvajú v rámci komplexného osobnostného rozvoja mladého človeka. Tak to považujeme za prirodzené a správne. Toho času prechádzajú jazykovou a odbornou korektúrou,“ doplnil Masarovič. Kedy sa dostanú do cirkevných škôl, je otázne. Momentálne totiž chýbajú financie na ich vydanie.

Pripravení na život je séria trinástich učebníc pre každý ročník a metodík pre učiteľov – od predškolákov až po strednú školu. Cez príbehy dvoch hlavných hrdinov sa venujú témam ako sebaobraz, pocity, priateľstvo, vo vyšších ročníkoch sú témou aj otázky sexuality.

Učebnice boli pôvodne napísané v roku 2006 v španielčine. V súčasnosti sa používajú v 22 krajinách. Podľa informácií združenia katolíckych škôl robili v Karakase aj dopadovú štúdiu, podľa ktorej sa po troch rokoch vzdelávania v rámci programu Pripravení na život v rokoch 2015 až 2018 znížila miera násilia na školách a eliminovalo sa aj množstvo neželaných tehotenstiev.

Inzercia

Ako učiť o vzťahoch a sexe?

Keďže otázka sexuality je spojená s hodnotovým nastavením, je ťažké nájsť prienik, ako by sa malo o téme vyučovať plošne. Konzervatívne prostredie je rozdelené v tom, ako k téme sexuálnej výchovy pristúpiť.

Aj po uverejnení nášho textu o nových učebniciach sexuálnej výchovy sa na Facebooku Postoja spustila búrlivá diskusia. Na jednej strane sú hlasy zo strany škôl, kde bežne narážajú na problém pornografie či tému sexuálnych identít a potrebujú to s deťmi riešiť, na druhej sú mnohí konzervatívni aktivisti i rodičia, ktorí chcú mať túto tému uchopenú výsostne v rodine.

„Vzdelávanie v tejto oblasti je potrebné. Sexuálna výchova má však byť súčasťou vzťahovej výchovy. V rámci komisariátu riešime veľmi veľa prípadov rozvodov a rozpadov vzťahov, ktoré majú vplyv na deti. V rámci toho sme neriešili prípad manželstva, ktorý by sa rozpadol pre problémy so sexom, avšak až 70 percent manželstiev sa rozpadá na nesúlade vzťahov,“ povedal pre Postoj komisár pre deti Jozef Mikloško.

Rozlišovať treba podľa neho oblasti prevencie sexuálneho zneužívania, zdravotné riziká sexuálne prenosných ochorení a rešpektovanie inakosti. Za ďalší dôležitý faktor považuje vekovú primeranosť. „Predčasné prebúdzanie sexuality u dieťaťa je trestuhodné,“ vyhlásil.

V hlavnej úlohe rodičia

Podľa Mikloška je vedenie v oblasti vzťahov a sexuality v prvom rade otázka rodičov. Považuje preto za dôležité vzdelávať rodičov, ako sa o téme s deťmi rozprávať. „Rodičia sa však boja, nechcú o tom hovoriť, preto treba vzdelávať rodičov, ako s deťmi hovoriť o sexe,“ hovorí komisár s tým, že základom je zdravý vzťah medzi rodičom a dieťaťom.

Podľa vlastných slov mal so svojimi deťmi veľmi otvorené debaty, ktoré často aj sám inicioval. „V dnešnej dobe nie je núdza o podnety, ako sa môžeme s deťmi nevtieravo dostať k téme,“ doplnil Mikloško.

To, že sexuálna výchova má byť primárne na pleciach rodičov, si myslí aj riaditeľ súkromnej komunitnej Základnej školy Citadela Martin Mihálik, podľa ktorého by školy mohli využiť oblasti vzťahov a sexuality na zintenzívnenie angažovanosti rodičov vo svojom vzdelávaní. „Nie hľadať ľahšie cesty cez štátne učebnice či vzdelávacie programy,“ dodal.

Deti sa chcú rozprávať. Ale ako?

Hoci v konzervatívnom prostredí je stále silná tendencia názoru, že sexuálna výchova do škôl nepatrí a má byť doménou rodiny, učitelia cirkevných škôl, ktorých sme oslovili, potvrdzujú, že samotní žiaci majú záujem rozprávať sa o témach z oblasti vzťahov a sexuality.

Lívia Halmkan robí s organizáciou Tlakový hrniec v školách prevenčné programy o škodlivosti pornografie. V rámci debát sa už asi tisícky mladých vo veku 13 až 17 rokov pýtala, či by s nimi rodičia mali rozoberať otázky dozrievania a vzťahov.

„Všetci, až na pár jedincov, mi jednoznačne odpovedia áno. Deti to chcú a vnímajú to ako niečo potrebné,“ píše Halmkan na svojom blogu. Keď sa ich však spýta, koľkí témy prebrali s rodičmi, zdvihne sa len minimum rúk.

Rodičia často čakajú, keď sa ich dieťa spýta, podľa Halmkan však mnohé z nich s témou nevyrukujú, a tak by mal byť rodič ten iniciatívny. Tínedžeri sa totiž hanbia, boja, že rodičia ich budú vypočúvať, prednášať im alebo nezachovajú diskrétnosť.

„Ďalším dôvodom, prečo sa o témach nerozprávajú, bolo, že sa s rodičmi nerozprávajú o ničom osobnom. Ak vás vaše dieťa nikdy nepočulo hovoriť o svojom vnútornom svete, prežívaní, snoch, radostiach a sklamaniach, tak nemôžete čakať, že vám o sebe bude hovoriť ono a už vôbec nie to, že bude zachádzať do takých hlbokých vôd, ako je sexuálna intimita,“ dopĺňa Halmkan.

Pomoc pre školy

Vzdelávanie v oblasti vzťahov a sexuality sa na Slovensku výrazne nezmení zrejme ani po prijatí kurikulárnej reformy. Bez ohľadu na aktuálne učebné osnovy však k téme školy aj v súčasnosti pristupujú rôzne.

Priestor prednášok a kurzov, ktoré školám ponúkajú mimovládne organizácie, zabrali prevažne liberálne občianske združenia. Mnohí učitelia nechcú háklivé témy otvárať, a tak využívajú ich služby.

Konzervatívne prostredie mnoho alternatív zatiaľ neponúka. Riaditelia cirkevných škôl prácne po osobných linkách zháňajú odborníkov na špecializované prednášky.

Popri nových výzvach v podobe dostupnej pornografie, ku ktorej sa bežne dostávajú už desaťročné deti, probléme kyberšikany, ako aj rastúcom počte transgenderových mladých sa už dnes podľa odborníkov z cirkevných škôl nedá témam „sexuálnej výchovy“ v škole úplne vyhnúť. O to viac učitelia potrebujú pomocnú ruku v podobe moderných hodnotových materiálov a odborníkov, ktorí sa téme venujú.  

 

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.