Nie je pochod ako pochod, alebo pokroky pro-life hnutia na Slovensku

Iniciatíva Bratislava za život poukazuje na významný pokrok v aktivitách pro-life hnutia na Slovensku. Jednak je obohatením vďaka svojmu sekulárnemu charakteru, no a navyše je obohatením aj svojim cieleným zvyšovaním informovanosti o kľúčových pro-life aktivitách na Slovensku, ktoré sa inak nedostávajú do svetiel reflektorov a novinových nadpisov.

Po prvé, charakter tejto iniciatívy je občiansky, alebo ak ráčite: sekulárny. V mysliach mnohých sú pro-life aktivity na Slovensku zadefinované ako aktivity náboženské. A často tomu tak i jest: iné, predchádzajúce pochody za život sú charakterizovateľné ako náboženské buď formou: kedy je pochod pochodom modlitebným, alebo organizáciou: kedy je organizátor inštitucionálnou cirkvou, napríklad septembrový košický pochod bol iniciovaný Konferenciou biskupov Slovenska. Nedeľný bratislavský pochod bol iniciovaný občianskymi aktivistami, nezávislými od cirkevných inštitúcii, a nič na tom nemení ani to, že tento fakt unikol pozornosti Michala Hvoreckého. A čo sa formy týka, v nedeľu sa v Bratislave nepálili sviečky, ale pod pódiom sa maľovalo, na pódiu koncertovalo a za pódiom diskutovalo.

"Zameranie sa na možnosti pomoci tehotným matkám v núdzi zvyšuje pravdepodobnosť, že pomoc sa dostane tam, kde je potrebná. Zároveň sa odoberá z úst argument tým, ktorí považujú pro-life hnutie za povrchné."

Zdieľať

Nemajte mi to za zlé. V rámci pro-life hnutia má svoje miesto aj modlitebný pochod, či ruženec za život. No rovnako medzi neho patria aj aktivity nenáboženské. Taktiež argumentácia pre ochranu života nenarodených môže byť teologická (rozumej taká, ktorej rozumie skôr veriaci), alebo filozofická (taká, ktorá má potenciál byť zrozumiteľnou pre veriaceho a neveriaceho bez rozdielu). Ak ste zvedaví, či teologické vyplývajú z filozofických, alebo filozofické z teologických, odporúčam napríklad stráviť niekoľko rokov štúdiom morálnej filozofie v (neo)tomistickej tradícii. Medzičasom som však za, aby sa pri pro-life iniciatívach používal jazyk, či forma aktivít, takpovediac šitý na mieru príležitosti. A keďže príležitostí je mnoho, i pro-life politika by mala naberať rôzne formy. Ako vraví klasik: každý podľa svojich schopností, každému podľa potrieb. Preto treba oceniť diverzifikáciu aktivít pro-life hnutia na Slovensku, ktorej je Bratislava za život skvelým príkladom.

Programy, ktoré pomáhajú tehotným ženám v núdzi: Poradňa Alexis, Zachráňme životy, Áno pre život, Zachráňme Kukulíka

Po druhé, zameranie sa bratislavského pochodu na šírenie informácii o možnostiach pomoci tehotným matkám v núdzi dáva do pozornosti šírku aktivít slovenského pro-life hnutia. Domnievam sa že, to prináša dve kľúčové veci. V prvom rade to zvyšuje pravdepodobnosť, že dopyt a ponuka budú o sebe vedieť: pomoc sa dostane tam, kde je potrebná. Zároveň, šírenie informovanosti odoberá z úst argument tým, ktorí považujú pro-life hnutie za povrchné v zmysle, že moralizuje bez ponuky konkrétnej pomoci. Taký argument tak či onak neobstojí, keďže poukázanie na povrchnosť je argumentom proti integrite tvrdiaceho (pre fajnšmekrov - ad hominem). Tá, pokiaľ je pravdivou, je vskutku žalostná. No nie relevantná, keďže neuberá pravosti konkrétneho (moralizujúceho) tvrdenia. Predstavenie šírky aktivít slovenského pro-life hnutia, navyše k účinnej osvete kľúčových projektov konkrétnej pomoci, teda poodhaľuje aj účelovosť a selektívnosť obdobných tvrdení nesúhlasnej strany. Bratislava za život je teda príkladnou snahou o zvýšenie informovanosti, ako aj výzvou k tomu, aby tendenčné nesúhlasné tvrdenia nahradila kvalitná spoločenská diskusia.

Myslím, že iniciatíva Bratislava za život po prvé ako príklad diverzifikácie pro-life aktivít, a po druhé ako prostriedok zvyšovania informovanosti o aktivitách pro-life hnutia, významným spôsobom rozširuje, a zároveň osvetľuje tú šírku slovenského pro-life hnutia. Vďaka za to organizátorom aj deväť tisíc Bratislavčanom v uliciach poslednú nedeľu.

Samuel Trizuljak
Autor študuje na University of Cambridge vo Veľkej Británii. Písané pre Postoy.sk a revue Impulz.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo