Ladislav Laho

Ladislav Laho

MUDr. Ladislav Laho CSc, lekár, detský intenzivista. V NFDR pracoval 28 rokov. Založil Kliniku pediatrickej anestézie a intezívnej medicíny, ktorú dlhodobo viedol. Neskôr inicioval vznik Detskej fakultnej nemocnice v BB, ktorej bol v rokoch 2004 - 2008 riaditeľom. Bol nominovaný na prestížnu cenu Manažér roka 2007.