Ladislav Laho

Ladislav Laho

MUDr. Ladislav Laho CSc, lekár, detský intenzivista. V 80. a 90. rokoch inicioval, organizoval a zabezpečoval komplexnú starostlivosť o deti s ťažkými poraneniami mozgu. V Nemocnici F. D. Roosevelta pracoval 28 rokov. Založil Kliniku pediatrickej anestézie a intezívnej medicíny, ktorú dlhodobo viedol. Neskôr inicioval vznik Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici, ktorej bol v rokoch 2004 - 2008 riaditeľom. Je spoluautor idey, konceptu a projektu Nemocnice novej generácie, ktorú stavia skupina Penta v Bratislave. Zakladajúci člen Nezávislej Expertnej Skupiny (www.nes.team)

Strana 1

Strana 1