Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Dnes treba vedieť
04. február 2022, 03:00

Obranná dohoda s USA

Slovensko vo Washingtone podpísalo zmluvu aj s americkou interpretáciou

Slovensko vo Washingtone podpísalo zmluvu aj s americkou interpretáciou

Slovenskí ministri Naď a Korčok s americkým ministrom Blinkenom. Foto – twitter.com/IvanKorcok

Doložka Spojených štátov deklaruje, že „dohoda nevytvára žiadne základne USA v Slovenskej republike“.

Aktualizované o americkú interpretáciu zmluvy

Slovensko v noci zo štvrtka na piatok podpísalo spoločne so Spojenými štátmi dohodu o obrannej spolupráci. Ministra obrany Jaroslava Naďa ako signatára za Slovensko sprevádzal minister zahraničných vecí Ivan Korčok. Za USA zmluvu podpisoval šéf diplomacie Antony Blinken.

Zmluva pôjde v najbližších dňoch z Washingtonu do slovenského parlamentu, kde ju musia odobriť poslanci a následne ratifikovať aj prezidentka Zuzana Čaputová.

„Zmluva o obrannej spolupráci jasne ukazuje intenzitu nášho blízkeho partnerstva v obrane a bezpečnosti,“ povedal minister Naď s tým, že zmluva posúva vzájomnú spoluprácu na ešte vyššiu úroveň. Dodal tiež, že Spojené štáty sú pre Slovensko dôležitým strategickým spojencom.

Signatári dohody, Jaroslav Naď a Antony Blinken. Foto – TASR/AP

„Spolupráca v oblasti obrany s USA významne prispela k úspešnej transformácii a modernizácii ozbrojených síl, špeciálne vzdušných síl a síl pre špeciálne operácie. Dnes dávame tejto spolupráci primeraný právny základ,“ povedal Naď s tým, že ide o vyjadrenie spoločného záväzku, ako spojencov v rámci NATO, voči transatlantickej bezpečnosti.

Blinken pri podpisovaní povedal, že Spojené štáty sú Slovensku vďačné za „priateľstvo a partnerskú spoluprácu“. Dodal tiež, že krajiny budú po definitívnom potvrdení dohody silnejšie a vo väčšom bezpečí.

Dôležitý krok, reagoval Korčok

Podpis dohody je podľa šéfa slovenskej diplomacie dôležitým krokom. „Je plne v súlade s našimi záujmami a úsilím ako člena NATO a EÚ posilňovať našu, európsku aj aliančnú bezpečnosť,“ uviedol Korčok.

Bilaterálna dohoda vytvára právny rámec na posilnenie obrannej spolupráce a čerpanie investícií na vojenskú infraštruktúru, pripomína rezort zahraničia.

„Posilnenie obrannej spolupráce s hlavným garantom našej bezpečnosti, obzvlášť v čase prehlbujúcich sa neistôt a geopolitických pnutí, je pre Slovenskú republiku prirodzeným krokom. Navyše si treba uvedomiť, že tak robíme ako posledná krajina na východnej hranici EÚ a NATO,“ dodal Korčok.

Minister zahraničných vecí Ivan Korčok. Foto – TASR/AP

Dohoda by mala umožniť americkým ozbrojeným silám využívať vojenské letiská Malacky-Kuchyňa a Sliač, prípadne iné dohodnuté zariadenia a priestory. Slovensko ich má poskytovať bez nájomného. Dohoda by mala platiť desať rokov. Potom zostáva platná alebo ju možno vypovedať s ročnou výpovednou lehotou.

Americký minister zahraničia sa pri podpise zmluvy ohradil voči dezinformáciám okolo dohody s tým, že dokument je založený na vzájomnej spolupráci a rešpekte a reprezentuje záujmy oboch vlád.

Inzercia

„Táto dohoda uľahčuje našim ozbrojeným silám koordináciu spoločného obranného úsilia, ako je vykonávanie spoločných vojenských cvičení. Vytvorí pravidelnejšie konzultácie medzi našimi krajinami o hrozbách pre našich občanov, medzinárodný mier a bezpečnosť,“ povedal Blinken.

Zmluva smeruje do parlamentu

Zmluvu budú poslanci parlamentu riešiť na mimoriadnej schôdzi v utorok 8. februára. Jediným bodom programu má byť práve dohoda v oblasti obrany.

Na jej prijatie bude koalícia potrebovať 76 hlasov. Aj keď nad niektorými poslancami z klubov OĽaNO a Sme rodina visí otáznik, keďže nepoznáme ich zahraničnopolitickú orientáciu, všetky vládne strany deklarovali, že zmluvu podporia.

Poslancom OĽaNO sa v súvislosti s dohodou vyhrážali. Dostali obálku s nábojom a výhražným textom. Podľa predsedu klubu Michala Šipoša ich však takého vyhrážky nezastrašia.

Predseda parlamentu Boris Kollár objasnil, že piati alebo šiesti poslanci Sme rodina sa zdržia hlasovania. Problém so schválením zmluvy v parlamente však nevidí šéf brannobezpečnostného výboru Juraj Krúpa. Vo štvrtok v relácii Na hrane povedal, že zmluva by mala byť schválená bez problémov.

Ak dohoda Národnou radou prejde, poputuje do prezidentskej kancelárie. Čaputová dohodu podporuje, k jej ratifikácii je naklonená.

Americká interpretácia dohody

Prezidentka v pondelok povedala, že videla americkú interpretačnú doložku. Podľa Čaputovej je v súlade so slovenskou interpretáciou.

„Znamená to, že obe zmluvné strany si v zásade rovnakým spôsobom vykladajú text dohody,“ vysvetlila Čaputová. Pripomenula, že doložky k tejto zmluve sú dobré nielen pre túto politickú generáciu, ale aj všetky následné.

Presné znenie amerického vnímania obrannej dohody sme pred podpisom zmluvy nepoznali. Nebolo ani isté, či Spojené štáty doložku zverejnia. Napokon sa tak stalo. USA v dokumente uvádzajú, že dohoda výslovne uznáva plné rešpektovanie suverenity a zákonov Slovenska. 

Doložka obsahuje aj informácie o základňach USA na Slovensku. Americká interpretácia deklaruje, že „dohoda nevytvára žiadne základne“. Američania v nej pripomínajú, že ide len o rámcový text, ktorý „nie je rozhodnutím ani jednej zo strán vyslať personál konkrétnym spôsobom“. Príchod ich vojakov teda podlieha schváleniu parlamentom alebo vládou.

„Dohoda nevytvára žiadne základne USA v Slovenskej republike, namiesto toho vytvára právne záväzky týkajúce sa, okrem iného, podmienok prístupu USA a využívania dohodnutých zariadení a priestorov, akými sú slovenské vojenské základne uvedené v prílohe A Dohody,“ uvádza americká doložka.

Celé znenie americkej doložky k obrannej dohode:
Uznávajúc, že zámerom vyhlásenia prezidentky Slovenskej republiky nie je meniť ustanovenia Dohody ani meniť či vylúčiť ich právne účinky, Spojené štáty si želajú uskutočniť vlastné interpretačné vyhlásenie vo vzťahu k tejto dôležitej Dohode, blížiac sa k jej uzavretiu a implementácii za účelom významnejšej obrannej spolupráce. V tejto súvislosti a bez toho, aby boli dotknuté iné prípadné otázky interpretácie v súvislosti s Dohodou, Spojené štáty vyhlasujú:
Dohoda nadobudnutím platnosti vytvorí právny rámec pre posilnenú obrannú spoluprácu medzi Spojenými štátmi americkými a Slovenskou republikou, dopĺňajúc tak ustanovenia Zmluvy medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, vzťahujúcej sa na štatút ich ozbrojených síl, podpísanej vo Washingtone 4. apríla 1949 (NATO SOFA), a potvrdzujúc tak, že táto spolupráca je založená na plnom rešpektovaní suverenity každej zmluvnej strany a vzájomných záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich z iných medzinárodných zmlúv. Tieto princípy sú rovnaké ako tie, ktoré tvoria základ samotnej Severoatlantickej aliancie (NATO), a ktoré sú premietnuté v NATO SOFA. Rešpekt, ako je uvedený v článku II NATO SOFA, je základom našej spolupráce a umožňuje našim dvom krajinám pružne a prispôsobivo spolupracovať pre vzájomný prospech. Cieľom Dohody je obranná spolupráca a tento typ vzájomnej bezpečnosti a spolupráce sa môže dostaviť jedine so vzájomným rešpektom.
Presnejšie, táto Dohoda nevytvára žiadne základne USA v Slovenskej republike; namiesto toho vytvára právne záväzky týkajúce sa, okrem iného, podmienok prístupu USA a využívania dohodnutých zariadení a priestorov, akými sú slovenské vojenské základne uvedené v prílohe A Dohody. V súlade so zdieľanou víziou zvyšovania vzájomnej obrannej spolupráce a aktivít medzi našimi krajinami a v rámci NATO, by tieto dohodnuté zariadenia a priestory boli osobitne dôležité pre vzájomnú obrannú spoluprácu, vrátane možných investícií USA do slovenskej infraštruktúry a spoločného výcviku. Naviac, hoci Dohoda nie je rozhodnutím ani jednej zo strán vyslať personál konkrétnym spôsobom, stanovila by podmienky pre výraznejšiu spoluprácu s cieľom zlepšiť bezpečnosť Spojených štátov, Slovenskej republiky aj celkovo NATO. Takúto spoluprácu možno dosiahnuť jedine vtedy, keď naše ozbrojené sily budú úzko spolupracovať. 
Dohoda taktiež výslovne uznáva plné rešpektovanie suverenity a zákonov Slovenskej republiky Spojenými štátmi ohľadne umiestňovania obrannej výzbroje, zásob a materiálu. Uvedené rešpektovanie suverenity nevyhnutne zahŕňa vzájomné informovanie sa o svojich medzinárodných záväzkoch a vnútroštátnych zákonoch i porozumenie týchto záväzkov, ako aj očakávanie, že každá zmluvná strana bude brať do úvahy záväzky a zákony druhej Strany pri plánovaní akýchkoľvek spoločne vykonávaných činností. Uznávajúc, že jadrové odstrašenie je základom kolektívnej obrany NATO viac ako 70 rokov, že jadrové zbrane USA sú ďalej rozmiestňované na územiach niektorých spojeneckých štátov NATO s ich plným súhlasom a sú v súlade so Zmluvou o nešírení jadrových zbraní, a že Dohoda nepovoľuje ani nezakazuje rozmiestňovanie konkrétneho druhu zbraní, Spojené štáty nemenia svoj pohľad, už skôr komunikovaný zo strany NATO v Zakladajúcom akte o vzájomných vzťahoch, spolupráci a bezpečnosti medzi NATO a Ruskou federáciou (Zakladajúci akt NATO-Rusko), že členské štáty NATO nemajú „žiaden zámer, plán ani dôvod“ rozmiestňovať alebo skladovať jadrové zbrane na území jej nových členov vrátane Slovenska.
Dohoda taktiež výslovne upravuje podrobnosti postupu pri výkone trestnej jurisdikcie nad členmi ozbrojených síl USA v súlade s NATO SOFA a neumožňuje beztrestnosť žiadneho páchateľa. Naopak, ustanovuje systém rýchleho a transparentného výkonu disciplinárnej právomoci a spravodlivosti. Ako ustanovuje článok 12 Dohody, Slovensko môže odvolať zrieknutie sa jurisdikcie v konkrétnych prípadoch trestných činov osobitného významu pre Slovensko. Dohoda taktiež upravuje spoluprácu a výmenu informácií podľa potreby, v záujme uľahčenia uplatňovania práv obetí, vrátane práva na prípadnú náhradu škody podľa vnútroštátnych postupov, avšak negarantuje žiaden konkrétny výsledok.
Spojené štáty a Slovenská republika dojednali ustanovenia Dohody spôsobom plne rešpektujúcim suverenitu Slovenskej republiky a jej medzinárodné záväzky. Dohoda ustanovuje mechanizmy pre pokračujúce konzultácie a v prípade potreby pre implementačné dohody alebo dojednania v záujme efektívneho vykonávania ustanovení Dohody.

Opozícia zmluvu kritizuje, pričom hovorí o vytváraní amerických vojenských základní na Slovensku, približovaní amerických vojsk k ruskej hranici a okliešťovaní kompetencií našich štátnych orgánov.

Dohoda vyvolala opozičné protesty a strana Smer deklaruje, že ak zmluva prejde parlamentom, začne so zberom podpisov na iniciovanie referenda.

Dnes treba vedieť

pred 7 hodinami

Futbalisti Portugalska zdolali na MS v Katare Uruguaj 2:0 a po dvoch zápasoch dosiahli istotu postupu do osemfinále. Oba góly strelil Bruno Fernandes. Portugalci majú po dvoch víťazstvách plný počet bodov a sú na prvom mieste skupiny, Uruguaj je s jedným bodom posledný. (tasr)

pred 7 hodinami

Pred domom lídra poľskej vládnucej strany Právo a spravodlivosť Jarosława Kaczyńského sa zišli demonštranti. Protestovali proti takmer úplnému zákazu interrupcií v Poľsku aj voči opatreniam, ktoré majú ženy odradzovať od umelého oplodnenia. (tasr)

pred 8 hodinami

Súhrn udalostí v pondelok 28. novembra:

pred 9 hodinami

Rusko od začiatku vojny vypálilo na Ukrajinu viac než 16-tisíc rakiet, z ktorých 97 percent mierilo na civilné objekty, vyhlásil ukrajinský minister obrany Olexij Reznikov. „Bojujeme proti teroristickému štátu. Ukrajina však zvíťazí a vojnových zločincov dostane pred súd,“ dodal. (tasr)

pred 10 hodinami

V Petrohrade otvorili vôbec prvé queer múzeum v Rusku. Pre zákon o úplnom zákaze propagovania „netradičných sexuálnych vzťahov“, ktorý nedávno prijala Štátna duma, však bude múzeum fungovať len pár dní. Keď totiž zákon nadobudne účinnosť, bude existencia múzea protiprávna. (tasr)

pred 10 hodinami

Futbalisti Brazílie zvíťazili v zápase G-skupiny majstrovstiev sveta v Katare nad Švajčiarskom 1 : 0 a zaistili si postup do osemfinále. Jediný gól v stretnutí zaznamenal v 83. minúte Casemiro. Brazílčania natiahli svoju sériu bez prehry v skupinovej fáze MS na sedemnásť zápasov. (tasr)

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.