Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Politika
09. október 2015

Štát ukázal plán pre LGBTI ľudí. Pozrite sa, čo navrhujú

Zverejnili návrhy, ktoré majú zlepšiť život lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí.

Štát ukázal plán pre LGBTI ľudí. Pozrite sa, čo navrhujú

Učebné materiály o LGBTI ľuďoch, ekonomická analýza prípadného právneho uznania párov rovnakého pohlavia či rozšírenie skutkových podstát trestných činov o homofóbne nenávistné verbálne prejavy.

Aj takéto návrhy obsahuje Akčný plán pre LGBTI ľudí na roky 2016 – 2019, ktorý poslal rezort spravodlivosti do pripomienkového konania.

Dokument obsahuje 24 návrhov pre viaceré rezorty a úrady. Akčný plán vychádza zo záväzkov ľudsko-právnej stratégie, ktorú vláda prijala ešte vo februári. „Stratégia identifikovala potrebu prijať aj akčné plány pre znevýhodnené skupiny, ktoré doteraz nedisponovali takýmto strategickým dokumentom na vládnej úrovni,“ ozrejmila hovorkyňa ministerstva spravodlivosti Alexandra Donevová.

LGBTI ľudia sa podľa akčného plánu stretávajú v praxi so širokým spektrom problémov. „Preto je potrebné, ako jednu z hlavných priorít v oblasti ľudských práv LGBTI ľudí, pripraviť, prijať a zaviesť do praxe strategický dokument (akčný plán), ktorý bude riešiť naakumulované problémy LGBTI ľudí, a to najmä (ale nielen) v oblasti vzdelávania a predchádzania diskriminácie na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity,“ píše sa v úvode akčného plánu.

Inzercia

Rezort spravodlivosti odmieta, že by akčný plán predpokladal automaticky zavedenie registrovaných partnerstiev. „Akčný plán nepočíta so zavedením inštitútu registrovaných partnerstiev,“ reagovala na otázku denníka Postoj hovorkyňa Donevová. Dodáva, že analýza dosahu sociálnych dávok na rozpočet v prípade uznania registrovaných partnerstiev sa navrhuje s cieľom vedenia ďalšej možnej diskusie.

Pripomienkové konanie k akčnému plánu potrvá do 19. októbra.

Kontroverzné veci však neskrýva len akčný plán. Koncom augusta schválila vláda novelu Trestného zákona, ktorá pridáva osobitný motív spáchania trestného činu z nenávisti z dôvodu pohlavia alebo rodu. Parlament o tom ešte nehlasoval.

Sexuálna orientácia ako možný osobitný motív spáchania trestného činu z nenávisti sa dostala do Trestného zákona ešte pri novelizácii v roku 2013.

Čo navrhuje akčný plán pre LGBTI:

Podporovať zber anonymizovaných údajov o sexuálnej orientácii a rodovej identite a stanoviť oblasti, ktorých sa bude tento zber týkať. (priebežne)
Prostredníctvom dotačného systému MK SR podporovať kultúrne aktivity zamerané na predchádzanie predsudkov a stereotypov voči LGBTI ľuďom a na zvyšovanie povedomia verejnosti o živote LGBTI ľudí. (priebežne)
Pripraviť návrh etických štandardov a odporúčaní pre masmédiá pri publikovaní informácií o sexuálnej orientácii a rodovej identite. (31. december 2016)
Pripraviť návrh relevantnej právnej úpravy umožňujúcej vydanie nových potvrdení o absolvovaní štúdia na základných, stredných a vysokých školách osobám po prepise rodu. (31. december 2016)
Vypracovať návrh metodiky na predchádzanie homofóbnej a transfóbnej šikane, využívajúc príklady dobrej praxe z krajín Európskej únie s cieľom zabezpečiť, aby školy predstavovali inkluzívne a bezpečné prostredie pre mladých LGBTI ľudí, oslobodené od násilia a vylúčenia. (30. jún 2017)
Analyzovať pedagogické osnovy, metodiky a odporúčané učebné materiály a v prípade potreby odstrániť materiály podnecujúce k homofóbii a transfóbii a navrhnúť materiály poskytujúce vhodné objektívne informácie o LGBTI ľuďoch, sexuálnej orientácii a rodovej identite. (30. jún 2017)
Vypracovať modelové situácie a odhad ich možného finančného dopadu sociálnych dávok na štátny rozpočet v prípade právneho uznania párov rovnakého pohlavia. (30. jún 2017)
Podporovať zamestnávateľov pri vypracovávaní stratégií manažmentu diverzity zahŕňajúcich aj LGBTI zamestnancov. (priebežne)
Vypracovať analýzu právneho postavenia nezosobášených párov vrátane párov rovnakého pohlavia, identifikovať bariéry, s ktorými sa stretávajú pri zabezpečovaní svojich práv a v prípade potreby navrhnúť potrebné legislatívne opatrenia. (do 30. júna 2017)
Vypracovať novú metodiku postupov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti transrodovým osobám a intersexuálnym osobám ako aj na vypracovávanie lekárskych posudkov, ktoré tvoria podmienku administratívneho prepisu rodu. (do 31. decembra 2019)
Zabezpečiť úpravu relevantných právnych predpisov tak, aby bola aj fyzickej osobe, u ktorej prebieha zmena pohlavia, dostupná možnosť slobodnej voľby mena a priezviska. (31. december 2019)
V spolupráci s ministerstvom spravodlivosti viesť samostatnú evidenciu trestných činov spáchaných s osobitným motívom nenávisti pre sexuálnu orientáciu. (30. jún 2017)
Zahrnúť medzi osobitné motívy trestných činov aj spáchanie trestného činu z nenávisti pre rodovú identitu a rodové prejavy. (30. jún 2017)
Rozšíriť zoznam skutkových podstát trestných činov zahŕňajúcich nenávistné verbálne prejavy o homofóbne a transfóbne nenávistné verbálne prejavy. (30. jún 2017)


Foto - TASR/AP 

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.