Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Spoločnosť
20. november 2019

Absurdné prípady, pri ktorých štát uznáva potraty zo zdravotných dôvodov

Ak je žena silne krátkozraká alebo má po štyridsiatke, pre štát je to dôvod, pre ktorý na základe zdravotnej indikácie hradí interrupcie z verejného zdravotného poistenia.
Absurdné prípady, pri ktorých štát uznáva potraty zo zdravotných dôvodov

Zdroj Flickr

Pod zdravotnou indikáciou na ukončenie tehotenstva si väčšina predstaví závažné prípady, keď je ohrozený život tehotnej ženy. Realita je však iná. Príloha potratového zákona dovoľuje zo zdravotných dôvodov ukončiť život nenarodeného dieťaťa pri v podstate ľubovoľnej diagnóze, vrátane toho, ak otehotnie žena po štyridsiatke. Napriek pokroku v medicíne sa príloha od polovice 80. rokov nezmenila.

Napriek tomu, že parlament pravidelne rokuje o návrhoch na zmenu v potratovej politike, v platnosti stále zostáva úprava z polovice 80. rokov, teda z čias komunistického Československa. Zákon dovoľuje usmrtiť dieťa do 12. týždňa tehotenstva, pričom žena nemusí uviesť žiadny dôvod.

Ďalšou kategóriou sú potraty zo zdravotných dôvodov, ktoré sa hradia z verejného poistenia, to znamená, že na ne prispievame všetci. Kto by si však pod týmto pojmom predstavil závažné stavy, keď tehotenstvo ohrozuje život ženy, prípadne má dieťa ťažkú vývojovú chybu, je na omyle.

Hoci moderná medicína rýchlo napreduje a dokáže liečiť také stavy pacientov, ktoré boli pred niekoľkými desaťročiami ešte fatálne, na Slovensku vykonávame potraty zo zdravotných dôvodov – uvedených v prílohe 33 rokov starej vyhlášky.

Čítanie „Zoznamu chorôb, syndrómov a stavov, ktoré sú zdravotnými dôvodmi pre umelé prerušenie tehotenstva“ vo vyhláške ministerstva zdravotníctva č. 74/1986, v niektorých bodoch vyráža dych.

Jeden z oftalmologických dôvodov znie: „Choroby zrakového ústrojenstva a očné prejavy celkových ochorení, pri ktorých možno umelým prerušením tehotenstva zabrániť trvalému poškodeniu zraku matky...“ V praxi to znamená, že stačí, ak príde tehotná žena k špecialistovi s tým, že má silnú krátkozrakosť, ktorá sa môže zhoršiť tehotenstvom a pôrodom a lekár jej podpíše indikáciu. Zdravotný dôvod na potrat je tým vybavený.

Hoci moderná medicína rýchlo napreduje a dokáže liečiť také stavy pacientov, ktoré boli pred niekoľkými desaťročiami ešte fatálne, na Slovensku vykonávame potraty zo zdravotných dôvodov – uvedených v prílohe 33 rokov starej vyhlášky. Zdieľať

V niektorých prípadoch dokonca postačuje, ak má problém otec dieťaťa. Príkladom je „alkoholizmus alebo iná toxikománia u jedného z rodičov, ak sa prejavuje aj povahovými defektmi“. Pritom problém s alkoholom nemusí mať matka, dostatočným dôvodom je aj to, že otec počatého dieťaťa je alkoholik so sklonmi k agresivite, žena (matka) má právo požiadať o potrat zo zdravotných dôvodov.

Komunistom prekážali v spoločnosti aj nepočujúce deti. Indikáciou pre potrat je tak doteraz aj dedičná hluchota alebo ťažká nedoslýchavosť „oboch alebo jedného z rodičov“, keď oddelenie pre lekársku genetiku potvrdí riziko, že ich dieťa nebude počuť. Zo zoznamu, ktorý by mal upravovať závažné stavy ohrozujúce matku na živote, je v realite dlhý zoznam tých najrôznejších diagnóz.

Zneužívanie v praxi

A ako je to so závažnejšími diagnózami zo zoznamu, napríklad pri chorobách srdca? Do akej miery môže vyše tri desaťročia stará vyhláška reflektovať realitu v tejto medicínskej oblasti? „Vo všeobecnosti sa dá povedať, že kardiologická liečba – farmakologická, intervenčná i chirurgická – je dnes a pred 30 rokmi neporovnateľná,“ povedal pre Postoj profesor Robert Hatala, prednosta Kliniky kardiológie a angiológie Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb.

Z pohľadu kardiologických indikácií pre interrupciu sú podľa neho relevantné vrodené chyby srdca a geneticky podmienené kardiomyopatie. „V zásade sa dá však konštatovať, že zoznam kardiologických indikácií pre umelé prerušenie tehotenstva tak, ako je uvedený v prílohe č. 1 vyhlášky 74/1986 Zb., je z dnešného pohľadu zastaraný. Prognóza väčšiny ochorení a syndrómov uvedených v zozname sa z pohľadu gravidity zásadne zmenila, niektoré choroby je možné kauzálne liečiť, a to i počas gravidity,“ zdôraznil.

Postoj vybral na odborné posúdenie dve formulácie diagnóz: „Vrodené srdcové chyby s poruchou krvného obehu, najmä chyby s cyanózou a koarktáciou aorty so zreteľným pretlakom na horných končatinách“ a „všetky choroby srdca, pri ktorých dochádza po ukončení 12. týždňa tehotenstva k arytmiám, k venostáze alebo k cyanóze“. Podľa profesora Hatalu sú „obe formulácie z pohľadu súčasnej kardiológie zastarané, medicínsky neudržateľné a pravdepodobne v reálnej praxi aj zneužívané“.

„Zoznam kardiologických indikácií pre umelé prerušenie tehotenstva tak, ako je uvedený v prílohe č. 1 vyhlášky 74/1986 Zb., je z dnešného pohľadu zastaraný. Prognóza väčšiny ochorení a syndrómov uvedených v zozname sa z pohľadu gravidity zásadne zmenila, niektoré choroby je možné kauzálne liečiť, a to i počas gravidity.“ Zdieľať

Upozornil, že v súčasnosti sa v Európe i inde vo svete manažment kardiovaskulárnych ochorení v tehotenstve riadi Odporúčaniami Európskej kardiologickej spoločnosti z roku 2018. Tá kategorizuje ochorenia srdca podľa modifikovanej WHO klasifikácie z hľadiska rizikovosti pre matku i plod. Na jej základe by mali prípady individuálne posudzovať. „Zmysluplná novelizácia zákona by mala vychádzať práve z tohto dokumentu a vyžaduje si veľmi kompetentnú analýzu, ak má byť na skutočne európskej úrovni,“ doplnil Hatala.

Ministerstvo zdravotníctva pre Postoj potvrdilo, že problematika si vyžaduje širšiu odbornú diskusiu, do ktorej je potrebné zapojiť aj odborníkov z oblasti medicíny. O konkrétnych krokoch, že by sa v najbližšej budúcnosti chystalo so starým zoznamom niečo urobiť, sa však rezort nezmienil.

Inzercia

Na Západe bežné, na Slovensku dôvod na potrat

Štatistické čísla dlhodobo naznačujú trend známy v západných krajinách, že ženy odkladajú zakladanie rodiny a prvé dieťa do neskoršieho veku. Prvorodička po štyridsiatke tak už nie je takou raritou ako pred tridsiatimi rokmi.

Je nepochybné, že tehotenstvo vo vyššom veku je pre zdravie ženy rizikovejšie. Súčasná medicína s moderným prístrojovým vybavením a ďalšími možnosťami mnohé z rizikových stavov zvláda. K pokroku došlo aj v neonatológii, lekári dokážu zachrániť aj predčasne narodené deti, ktoré by v 80. rokoch nemali šancu prežiť viac ako niekoľko dní.

Napriek tomu je zdravotnou indikáciou pre potrat stále aj vek nad 40 rokov. A to aj v prípade, že neexistujú ďalšie rizikové faktory. V realite tak dochádza k absurdnej situácii, keď tehotnej žene s bezproblémovým tehotenstvom po 40. narodeninách z večera do rána zrazu vznikne nárok na štátom preplatený potrat bez toho, že by sa niečo na jej zdravotnom stave zmenilo. Indikáciou na potrat sa tak stáva samotné tehotenstvo.

Takúto prax spomenul aj mediálne známy gynekológ a prednosta pôrodnice v Ružinove Jozef Záhumenský v rozhovore pre TV Sme, ktorým rozprúdil debatu o možnom nebezpečenstve dopplerovského vyšetrenia v prvom trimestri. Urobil tak v odpovedi, v ktorej vysvetľoval, prečo sa v ružinovskej pôrodnici pod jeho vedením obnovili potraty. „Potraty sa v Ružinove vždy robili, ale robili sa tam len z lekárskej indikácie. A lekárska indikácia napríklad znamená, že žena má 40 rokov. Takže 39-ročnú ženu sme otočili a poslali ju inde a 40-ročnej sme to urobili. To je absurdné...“ povedal Záhumenský s tým, že opätovne povolil lekárom, ktorí nemajú výhradu vo svedomí, vykonávať potraty aj na tomto pracovisku.

Skutočnosť, že sa potraty z dôvodu veku nad 40 rokov hradia z verejného zdravotného poistenia, potvrdili všetky tri zdravotné poisťovne. Samozrejme, okrem zákrokov v súkromných klinikách, v ktorých ženy odmietajúce tehotenstvo zaplatia približne do 400 eur, podľa výberu kliniky a náročnosti výkonu.

Aj z čísel možno tušiť, že po štyridsiatke je vek tehotnej ženy jedným z hlavných dôvodov pre ukončenie gravidity. V roku 2018 sa z celkového počtu 845 potratov u žien nad 40 rokov vykonalo len päť interrupcií do 24. týždňa. Do tohto obdobia sú povolené potraty pre vážnu vývojovú chybu dieťaťa, ktorú lekári spravidla vedia odhaliť až vo vyššom štádiu tehotenstva. Napriek tomu zo zdravotných dôvodov bolo do 12. týždňa vykonaných až 644 potratov. Dá sa predpokladať, že v týchto prípadoch išlo najmä o vek, keďže v nižších vekových kategóriách sa počet potratov do 12. týždňa zo zdravotných dôvodov počíta len v desiatkach. Druhou najpočetnejšou vekovou skupinou sú ženy vo veku 30 až 34 rokov, pričom išlo konkrétne o 79 potratov zo zdravotných dôvodov.

Ide o dve svedomia a jeden život

Návrh novely potratovej legislatívy z dielne OĽaNO okrem sociálnej pomoci tehotným ženám a zvýšenia ich informovanosti obsahoval aj zrušenie preplácania potratu, ak sa ako zdravotný dôvod matky uvádza vek nad štyridsať rokov. Zo všetkých návrhov k potratom, o ktorých parlament rokoval, mal tento najväčšiu šancu na úspech, získal si podporu poslancov z opozície i z koalície. Nakoniec jej k schváleniu chýbal len jeden hlas, napríklad aj hlas Andreja Danka.

Rozhodnutie pre potrat nie je pre drvivú väčšinu žien, ktoré ho nakoniec podstúpili, určite jednoduché. Cítia sa byť k nemu dotlačené sociálnou situáciou, rodinou či partnerom. Veľa však dokáže ovplyvniť aj lekár, a to pozitívne i negatívne. Viaceré ženy na sociálnych sieťach potvrdzujú, že sa u svojich gynekológov stretli s otázkami, ktoré ich navádzali uvažovať o potrate. Tieto ženy pritom o ukončení tehotenstva predtým ani nemuseli uvažovať.

„Otázku, či pokračujeme v tehotenstve, som dostala pri prvom dieťati, keď som mala 36 rokov, aj teraz pri druhom v štyridsiatke. Brala som to však ako normálnu otázku. Ale ak by sa ma lekárka priamo opýtala, či nechcem potrat, už by mi to normálne neprišlo,“ opisuje na sociálnych sieťach svoju skúsenosť dvojnásobná mama. „Prvýkrát som otehotnela v 25-ke. Keď som zavolala gynekologičke, že som asi tehotná a kedy môžem prísť na prvé vyšetrenie, jej prvá otázka bola doslova, či chcem ísť na potrat alebo si to chcem nechať,“ spomína ďalšia.

„Ide o dve svedomia a jeden život. Žena, lekár a plod. Buď tie prvé dve budú statočné a plod prežije, alebo nie a plod neprežije.“ Zdieľať

„Lekár mi ponúkol potrat pri prvej dcére. Potom sa už nepýtal, ale pri treťom dieťati mi vynadal, že v dnešnej dobe mať tri deti je už priveľa,“ spomína na začiatky svojich tehotenstiev matka teraz už štyroch detí.

„Celá agenda okolo potratového zákona je zbytočná. Zákon by mal byť vyjadrením minima morálky pre daný problém. U nás to tak nie je, pretože je to ideologický stret. Pre niekoho ide o zdravotný výkon, na ktorý má nárok, pre niekoho bezprecedentné ukončenie života,“ povedal pre Postoj gynekológ, ktorý pre citlivosť témy aj vzhľadom na rozbúrené vášne okolo prerokovávaného zákona o bití srdca požiadal redakciu o zachovanie anonymity. „Tu vôbec nejde o to, či je táto vyhláška z roku 1986 aktuálna alebo neaktuálna. Ide o dve svedomia a jeden život. Žena, lekár a plod. Buď tie prvé dve budú statočné a plod prežije, alebo nie a plod neprežije. Tých skutočne život ohrozujúcich stavov, kde je dôvod na vykonanie interrupcie pre záchranu života matky, je naozaj ako šafranu,“ dodáva na záver.

Inzercia

Inzercia

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.