Fatimské posolstvo: posledná kapitola?

Akosi som nezachytil správu o úmrtí otca Nicholasa Grunera, „fatimského kňaza“ (zomrel 29. apríla), o ktorého kontroverzných výkladoch fatimského tajomstva som písal v The Catholic Thing a inde. Nech odpočíva v pokoji. On a iní mariánsky orientovaní kňazi ma inšpirovali k ďalšiemu skúmaniu zjavení vo Fatime z roku 1917 a k púťam k tejto svätyni.

Nedávno publikovaný životopis Lucie pod názvom Cesta pod dohľadom Márie môže priniesť ďalšie vysvetlenie k fatimským tajomstvám a môže pomôcť rozptýliť aj niekoľko podozrení, ktoré trápili otca Grunera a iných.

Životopis zostavili rehoľné spoločníčky sestry Lucie z karmelitánskeho kláštora v Coimbre v Portugalsku. Kniha ponúka zoznam udalostí a zjavení v roku 1917, no hlavne sa zaoberá následkami zjavení, Luciiným vstupom do Inštitútu svätej Doroty, potom ku karmelitánkam a jej poslednými rokmi. Pripojené sú poznámky sestry Lucie, listy a ďalšie dokumenty. Spracovanie je úctivé, ale nie hagiografické. Hovorí o Luciiných ťažkostiach, aké mala pri napĺňaní úlohy jedinej žijúcej vizionárky z Fatimy.

Často jej robili problémy predstavení, ktorí mali rôzne záujmy, duchovní vodcovia, ktorí nesúhlasili jeden s druhým, biskup, ktorý na ňu kládol požiadavky zdajúce sa byť v rozpore s nariadeniami z neba atď.

Najprv jej bolo umožnené vstúpiť do dorotejského rádu inkognito. Jej predstavení zakázali v jej prítomnosti diskutovať o Fatime, a tak bolo ostatným sestrám čoskoro jasné, že nová rehoľníčka je zostávajúca vizionárka. Nakoniec predstavení dovolili ľuďom klásť jej otázky a nechať si od nej radiť, žiadať autogramy a fotografie – čo jej prinieslo veľkú nepohodu, keďže sa chcela venovať rehoľnému životu tak ako iné sestry. Mnoho rokov zápasila s túžbou vstúpiť do karmelitánskeho kláštora, ale narazila na priateľský odpor tých, ktorí ju nechceli stratiť, podobne boli prekážkou aj jej zdravotný stav či vojnová doba.

Zjavenia po roku 1917

Neustále sa modlila za rozhodnutie o svojom povolaní a za svoje poslanie šíriť posolstvo z Fatimy. Ale po roku 1917 dostávala špeciálne zjavenia iba zriedkavo:

- 10. december 1925: Objavila sa Panna Mária, žiadala zasvätenie piatich prvých sobôt so spoveďou a prijímaním, za nápravu hriechov proti Jej Nepoškvrnenému Srdcu.
- 15. február 1926: Zjavil sa Ježiš ako dieťa, povzbudzoval Luciu, aby sa usilovala šíriť úctu k Nepoškvrnenému Srdcu napriek neochote jej predstavených. (Luciine denníky sa zmieňujú, že neskôr sa jej náš Pán znovu zjavil a sťažoval sa, že mnohí, ktorí začali s prvými sobotami, ich nedokončili.)
- 13. jún 1929: Zjavila sa naša Pani, konkrétne žiadala zasvätenie Ruska svojmu Nepoškvrnenému Srdcu.
- Máj 1930:  Náš Pán Lucii vysvetlil päť typov urážok a rúhaní proti Máriinmu Nepoškvrnenému Srdcu, ako aj správne napĺňanie úcty počas piatich sobôt.
- 1936: Náš Pán vysvetlil nutnosť, aby oficiálne zasvätenie Ruska vykonal Svätý Otec a celá Cirkev, a že to bude vykonané, aj keď neskoro.
- 13. máj 1942: Zjavil sa náš Pán a objasnil povahu obety, ktorú teraz žiadal na nápravu hriechov.
- V roku 1943 Lucia vážne ochorela a hrozila jej smrť. Navštívil ju biskup z Leirie a nariadil jej zapísať tretiu časť tajomstva. Protestovala, že nemá z neba žiadne nariadenie, aby to urobila, ale biskup povedal, že zodpovednosť je na ňom a pripomenul jej, aby bola poslušná. To jej spôsobilo veľké utrpenie. Niekoľkokrát sa pokúsila poslúchnuť príkaz, ale ruka jej stuhla. Nakoniec sa jej 3. januára 1944 zjavila naša Pani a povedala: „Neboj sa, Boh chcel preskúšať tvoju poslušnosť, vieru a pokoru. Buď v pokoji a napíš, čo ti povedali, ale nedávaj svoj názor na to, čo to znamená.“ Lucia neskôr vysvetlila, že mohla iba zopakovať detaily videnia, ale neprezradila vysvetlenie Márie.

Svätý Ján Pavol II. so sestrou Luciou v roku 1982

Lucia urobila veľmi málo poznámok o budúcnosti, hoci párkrát spomenula Portugalsko: „V Portugalsku bude dogma viery vždy zachovaná.“ Ale: „Ak Portugalsko nepovolí potraty, bude bezpečné, ale ak povolí, bude veľmi trpieť.“

Lucia: Rusko bolo zasvätené v roku 1984

Ohľadom zasvätenia Ruska sa stretla s mnohými ťažkosťami, ale bola pedantná (podobne aj otec Gruner, svojím spôsobom). V októbri roku 1942 povedala pápežovi Piovi XII., že k zasväteniu nedošlo, „pretože chýbala jednota všetkých biskupov vo svete“. Čo sa týka zasvätenia u pápeža Pavla VI. dňa 13. mája 1967, „opýtali sa ma, či to bolo tak, ako žiadala naša Pani. Odpovedala som, že nie, pre ten istý dôvod.“ V liste píše: „Keď to 13. mája 1982 urobil Ján Pavol II., pýtali sa ma, či to bolo vykonané. Povedala som nie. Chýbala jednota so všetkými biskupmi.“ Nakoniec „ten istý pápež Ján Pavol II. napísal všetkým biskupom vo svete, aby sa k nemu pripojili. ... a 25. marca 1984 – verejne a v spoločenstve so všetkými biskupmi vo svete, ktorí sa chceli pripojiť – urobil zasvätenie, ako to žiadala naša Pani. Potom sa ma opýtali, či to bolo tak, ako žiadala naša Pani, a odpovedala som áno. Odvtedy je to vykonané.“

Lucia sa v životopise objavuje ako pokorná a neopísateľná pastierka, poverená Kráľovnou nebies poslaním pre svet a tajomstvami. Z väčšej časti však zápasiaca s dennými krížmi, usilujúca sa byť verná svojmu povolaniu rehoľníčky a uniknúť žiare reflektorov.

Počiatočný odkaz Fatimy z roku 1917 je stále nanajvýš dôležitý a je veľmi potrebné realizovať ho: „Ježiš (...) chce vo svete zaviesť úctu k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Tým, ktorí to prijmú, sľubujem spásu duše a budú milovaní Bohom ako kvety, ktoré umiestnim na ozdobu Jeho trónu.“

Howard Kainz
Autor je emeritný profesor filozofie na Marquette University. Medzi jeho ostatné publikácie patria Natural Law: an Introduction and Reexamination (Prirodzený zákon: úvod a opätovné premyslenie, 2004), The Philosophy of Human Nature (Filozofia ľudskej prirodzenosti, 2008), a The Existence of God and the Faith-Instinct (Existencia Boha a inštinkt viery, 2010).

Pôvodný text: The Fatima Message: A Final Chapter?, medzititulky redakcia, ilustračné foto: thecatholicthing.org, flickr.com (licencia CC).

Rubrika K veci je tvorená autorskými článkami prestížneho amerického magazínu The Catholic Thing, vychádza s podporou Kolégia Antona Neuwirtha.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo