Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Spoločnosť
08. apríl 2019

Rodinná advokátka z Česka: Istanbulský dohovor je politický, nie právny dokument

Prezidentka českej Únie rodinných advokátov Daniela Kovářová hovorí, prečo je proti ratifikácii tzv. Istanbulského dohovoru.
Rodinná advokátka z Česka: Istanbulský dohovor je politický, nie právny dokument

Daniela Kovářová. Foto: wikimedia.org (licencia commons)

Postoj tu bude len s vašou pomocou!

Postoj je dnes jediným serióznym konzervatívnym hlasom na slovenskej mediálnej scéne. No nežije zo vzduchu.

Články na Postoji nie sú spoplatnené. Vznikajú len vďaka ľuďom, ktorí nás dobrovoľne podporujú. Budeme si veľmi vážiť, ak sa k nim pridáte. Aby sme sa my mohli naplno venovať tvorbe obsahu.

Ďakujeme!

Redakcia Postoja

 

V susednom Česku stále beží debata o tzv. Istanbulskom dohovore, naši západní susedia dokument ešte neratifikovali, podpísali ho dokonca len pred vyše dvoma rokmi. 

Do diskusie sa zapojila aj Česká advokátska komora, ktorá vyjadrila obavy, že prijatie dohovoru by viedlo k prelomeniu mlčanlivosti, ktorou sú advokáti viazaní ku klientom.

Advokáti majú problém s článkom 28 Dohovoru, ktorý stanovuje, že štáty, ktoré sa zaviažu k jeho dodržovaniu, urobia nevyhnutné opatrenia, aby zákonné pravidlá dôvernosti nebránili určitým profesiám ohlásiť dôvodné podozrenie, že sa niekto dopustil násilia na žene či domáceho násilia, pokiaľ by sa mohlo v budúcnosti opakovať. 

Na tento typ výhrady, ako aj ďalšie argumenty v debate o Istanbulskom dohovore sme sa spýtali prezidentky českej Únie rodinných advokátov Daniely Kovářovej. Jej odmietavé stanovisko k dohovoru zverejnili aj v oficiálnom advokátskom bulletine. 

Národná rada Slovenskej republiky nedávno prijala uznesenie, ktorým žiada vládu, aby urobila všetko potrebné pre definitívne odmietnutie tzv. Istanbulského dohovoru zo strany Slovenska. Ako hodnotíte tento krok vzhľadom na to, že dohovor nebol doteraz ratifikovaný, iba podpísaný? 

Táto reakcia našich susedov ma veľmi teší a pevne dúfam, že Česká republika urobí to isté.

K čomu podľa vás smeruje diskusia o ratifikácii dohovoru v prípade Českej republiky? 

Diskusie stále prebiehajú a s výnimkou Úradu vlády, ministerstva spravodlivosti a aktivistov odborná i laická verejnosť ratifikáciu odmieta. Aj medzi poslancami a senátormi je značná časť takých, ktorí ratifikáciu odmietajú. Zatiaľ sa však dohovor nedostal na program rokovania našich zástupcov. 

Ako prezidentka Únie rodinných advokátov ste na jeseň minulého roka prišli so stanoviskom, v ktorom vyjadrujete nesúhlas s niektorými časťami dohovoru. Rovnako ako Česká advokátska komora tvrdíte, že najväčším rizikom vyplývajúcim z dohovoru je článok 28, podľa ktorého hrozí prelomenie advokátskej mlčanlivosti. Môžete to priblížiť?

Inzercia

Rozlišujme dve roviny – advokátsku a všeobecnú. V advokátskej rovine je značná obava, že prijatie dohovoru spôsobí prelomenie advokátskej povinnosti mlčanlivosti.

Zo všeobecného pohľadu je Dohovor kritizovaný preto, že ide o dokument politický, nie právny, ktorý zdôrazňuje scestné východiská, teda že muži sú agresívni a treba ich vychovávať, ženy sú vždy obete a treba ich pozitívne diskriminovať. 

„To, že niečo robia ostatní, nás predsa nemôže viesť k tomu, že sa budeme správať ako ovce a nebudeme Dohovor vecne skúmať.“ Zdieľať

Celý text je navyše postavený na pochybnej genderovej teórii, podľa ktorej sú rozdiely medzi mužmi a ženami spôsobené výchovou. Napokon, aj keby sme z dohovoru vypreparovali len kriminálne násilné činy, tak potom niet potreby text ratifikovať, pretože všetko násilie už stíhajú naše súčasné predpisy.

České ministerstvo spravodlivosti však tvrdí, že povinnosť ohlasovať možné spáchanie trestného činu sa nemá týkať profesie advokátov. Nie je toto ubezpečenie – ak to tak možno nazvať –, že nedôjde k narušeniu advokátskej mlčanlivosti, dostatočné? 

Riziká sú príliš veľké, uistenie jediného úradu nemôže stačiť. Navyše, ratifikujúci štát sa ratifikáciou výslovne zaväzuje prijať celý rad nových opatrení. Nie je preto možné ratifikovať a súčasne pokrytecky tvrdiť, že po ratifikácii nič robiť nebudeme. Buď teda dohovor potrebujeme a budú nasledovať opatrenia, alebo ho nepotrebujeme, a teda ho ani netreba ratifikovať. 

Výhrady sekulárneho typu, ako ste priniesli vy (ohrozenie dôvernosti v advokátskej profesii), na Slovensku veľmi nezaznievali. Kresťanskí a konzervatívni aktivisti či politici poukazovali predovšetkým na to, že dohovor pretláča „rodovú ideológiu“ a ohrozuje manželstvo a rodinu. Stotožňujete sa aj s touto kritikou dohovoru? 

K téme: 
Istanbulský dohovor v Česku: rozdelená cirkev aj kritický Kraus Zdieľať

Áno, rovnaké výhrady sa ozývajú aj v Českej republike.

Vo svojom stanovisku spomínate aj ďalšie problematické body, napríklad že na základe článku 35 hrozí kriminalizácia všetkých foriem fyzického násilia, teda aj výchovného zaucha. Ako si však vysvetľujete, že Istanbulský dohovor napriek všetkým jeho kontroverzným bodom ratifikovalo ešte v roku 2015 aj konzervatívne Poľsko?

Viem, že niekoľko európskych štátov už dohovor ratifikovalo, avšak samotná skutočnosť, že niečo robia ostatní, nás predsa nemôže viesť k tomu, že sa budeme ako ovce správať rovnako a nebudeme obsah dohovoru vecne skúmať.

Čo reálne hrozí, ak by dohovor ratifikovala aj Česká republika či Slovensko?

Diskriminácia mužov, vzdelávanie chlapov a hodiny prevýchovy pre všetky osoby mužského pohlavia, násilná likvidácia učebníc, filmov, kníh a ďalších umeleckých diel, kontroly genderovej politiky na všetkých úrovniach, prenesenie dôkazného bremena zo štátu na útočníka, zavedenie novej skutkovej podstaty verbálneho trestného činu a predovšetkým obrovská finančná náročnosť zavedenia všetkých opatrení a finančná podpora neziskových organizácií.

JUDr. Daniela Kovářová je advokátka a prezidentka Únie rodinných advokátov. Pôsobí tiež ako regionálna predstaviteľka Českej advokátskej komory pre západné Čechy. Predsedá redakčnej rade Rodinných listov a získala ocenenie Právnik roku 2016 v odbore rodinné právo. 

 

Inzercia

Inzercia

Odporúčame