Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Spoločnosť
21. február 2019

Ani Ty, Bože, ani dejiny na odkaz Jána a Martiny nezabudnú

Modlitba pri spomienke na Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú, ktorá zaznela z pódia pri proteste Za slušné Slovensko v Bratislave.
Ani Ty, Bože, ani dejiny na odkaz Jána a Martiny nezabudnú

Milan Bubák. Foto – Andrej Lojan

Drahý Bože,

dovoľ nám, aby sme sa dnes, vo výročitý deň násilnej smrti Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej k tebe pomodlili. Chceme sa modliť nielen za nich, ale aj za všetkých tých, ktorých ich smrť ovplyvnila. A ovplyvnila každého. To, čo bol pre USA pád Dvojičiek v roku 2001, je pre Slovensko vražda týchto dvoch mladých ľudí. Slovensko po ich smrti už nie je to isté.

Prosíme ťa teda v prvom rade, Bože, za nich dvoch, za Jána a Martinu. Ich smrť prekvapila, lebo prišla nečakane. Avšak určite ich nenašla nepripravených. Ján a Martina boli veriaci ľudia a hoci neboli bez chýb, svoju vieru v teba aj žili. A tak veríme, že teraz sú už u teba. Prosíme ťa, odpusť im previnenia, ktorých sa dopustili z ľudskej krehkosti, a odmeň ich za všetko to dobro, ktoré vo svojom živote vykonali. Predovšetkým ich však odmeň za ich odvahu, s ktorou sa púšťali do odhaľovania zla a nespravodlivostí, páchaných mocnými tohto sveta. Odvahu, ktorá ich nakoniec stála život.

Predovšetkým ich však odmeň za ich odvahu, s ktorou sa púšťali do odhaľovania zla a nespravodlivostí, páchaných mocnými tohto sveta. Zdieľať

Prosíme ťa, Bože, aj za ich rodičov, súrodencov a najbližšiu rodinu, ktorých sa ich násilný odchod z tohto sveta dotkol určite najviac. Nikto z nás nie je schopný naplno precítiť, čo títo ich najbližší v sebe prežívajú. Tešili sa na ich svadbu, no prišiel ich pohreb. Tešili sa na ich deti, no ich deti už neprídu. Prišlo však čosi iné: Ján a Martina neostali bezdetní: ostal po nich jasný odkaz, silný príklad a svedectvo ich života. Ani ty, Bože, ani dejiny im to nezabudnú. Daj však, aby sme nezabudli ani my.

Prosíme ťa, Bože, aj za ich vrahov. Tak veľmi by sme si želali, aby boli odhalení a vydaní do rúk spravodlivosti. My ťa však, Bože, prosíme ešte o čosi viac: aby sa títo ich vrahovia a celá tá diabolská sieť okolo nich dali na pokánie, aby si uznali svoju vinu, aby si ju priznali, aby spoznali jej dôsledky a aby prosili teba i tých, ktorým ublížili, o odpustenie. Prosíme ťa, Bože, o obrátenie ich sŕdc a o schopnosť využiť šancu, ktorú im svojím odpustením ponúkneš, aby začali nový život.

Prosíme ťa, Bože, za nás, za všetkých občanov Slovenska. Smrť Jána a Martiny našu krajinu veľmi rozdelila. Je v nás veľa hnevu a túžby po pomste. Stávame sa voči sebe navzájom agresívnymi, arogantnými a z našich vzťahov odchádza základná ľudská slušnosť. Prosíme, Bože, o schopnosť nepoddávať sa zlu, ale toto zlo v sebe i okolo seba – podobne ako Ján a Martina – rozpoznať, demaskovať a jasne ho pomenovať. Zlo je silné len vtedy, keď je skryté a nerozpoznané. Zlo odkryté a rozpoznané svoju silu stráca.

Zlo je silné len vtedy, keď je skryté a nerozpoznané. Zlo odkryté a rozpoznané svoju silu stráca. Zdieľať

Prosíme ťa, Bože, aj za našich politikov. Počas posledného roka od smrti Jána a Martiny sa veľmi nevyznamenali. Pri voľbách sme im dali do rúk moc v nádeji, že nás i našu krajinu budú viesť k rozvoju, k rastu a prosperite. Namiesto tvorivého tímu, ktorý by dokázal pracovať spolu pre naše dobro, sme sa však dočkali rozvadenej skupiny, ktorá si nectí zákon a ktorej členovia sa navzájom nenávidia, lebo jediným záujmom väčšiny z nich je ich vlastný prospech. Potrebujeme politikov, ktorí sú schopní zabúdať na seba a ktorých jediným cieľom je národné zmierenie a dobro spoločenstva. Potrebujeme ľudí, ktorí vedia spájať, a nie rozdeľovať, vizionárov, ktorí vidia ďaleko do budúcnosti, vodcov, ktorí sa vedia obetovať.

Na to však, aby sme takýchto politikov v našom národe mali, treba nám prosiť, Bože, aj za nás, ktorí si svojich politikov vyberáme. Náš národ má dosť schopných, múdrych, obetavých a pokorných ľudí. Ibaže my ich nevidíme, pretože máme nesprávne kritériá, alebo sa ich bojíme, lebo si myslíme, že budú od nás veľa vyžadovať. Radšej sa teda necháme klamať krásnymi rečami a presviedčať nereálnymi sľubmi. Daj nám, Bože, schopnosť rozpoznávať klamstvo a nikdy si nevoliť zlo, a to ani vtedy, keby šlo o zlo menšie.

Inzercia

Je toho ešte veľa, Bože, za čo by sme sa ťa dnes nad hrobom Jána a Martiny mohli prosiť. Ich smrť v nás vyprovokovala nemálo dôležitých otázok, za čo im ďakujeme. Azda tou najdôležitejšou je však táto: „Či je možné budovať spravodlivú spoločnosť tam, kde niet viery v Najvyššiu autoritu, ktorej sa raz budeme všetci zodpovedať?“ Daj nám, Bože, odvahu odpovedať si na túto otázku čestne.

Odpočinutie večné daj dušiam Jána a Martiny, ó, Pane,
a svetlo večné nech im svieti.
Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Pred modlitbou prečítal kňaz Milan Bubák úryvok zo Svätého Písma:

Čítanie z Knihy Múdrosti                                                 Múd 4, 7-19

Spravodlivý dôjde šťastia, hoci by zomrel predčasne. Ctihodnou starobou nie je vek mnohých dní, nemeria sa veru počtom rokov. Múdrosť je človeku sťa biely vlas, život bez úhony sťa vek pokročilý. Bol raz taký človek, ktorý sa páčil Bohu a Boh ho miloval a vzal ho zaživa spomedzi hriešnych ľudí. Vzatý bol prv, než by zloba ľudí pomiatla jeho zmýšľanie a klam zviedol z cesty jeho dušu, pretože čaro zla zakalí dobro a víry žiadostí pomätú dušu nevinnú. Stal sa dokonalým v krátkom čase, a takto dosiahol plný vek. Jeho duša bola milá Bohu, preto ho odvolal narýchlo z prostredia skazy. Davy to vidia, lenže nič nechápu, ani im nepríde na myseľ, že tu Boží vyvolení nájdu priazeň i lásku, záštitu jeho svätí. Spravodlivý, keď umiera, súdi život zlých a mladosť, čo sa v krátkom čase dožila plnosti, odsudzuje starobu zlých, čo nemá konca. Davy vidia len koniec múdreho, ale to nevedia, čo Boh preňho chystá, ani to, prečo ho Boh vzal do bezpečia. Hľadia a pohŕdajú ním. Lenže Boh ich privedie na posmech. Čoskoro budú mŕtvolami bez cti, predmetom posmechu naveky medzi mŕtvymi. Boh ich strmhlav pozráža, že sa ani neozvú, vytrhne ich zo základov. Budú celkom spustošení, mukám napospas, zanikne aj ich pamiatka.

Počuli sme Božie Slovo.

Odporúčame