Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Spoločnosť
22. január 2019

Parížsky pochod za život a za výhradu svedomia

V nedeľu sa v Paríži konal už 13. ročník pochodu za život Marche pour la Vie, na ktorom sa podľa usporiadateľov zúčastnilo okolo 50-tisíc ľudí.
Parížsky pochod za život a za výhradu svedomia

Pochod za život v Paríži 20. januára 2019. Foto: facebook.com/enmarchepourlavie

Takáto účasť zodpovedá úrovni predchádzajúcich rokov, a preto číslo neprekvapilo ani nesklamalo. Na rozdiel od minulého roka však zjavne nebol problém s nájdením dobrovoľníkov, ktorých bolo prihlásených viac ako tisíc už niekoľko dní pred pochodom.

Medzi nádejné zmeny oproti minulosti možno tiež zaradiť zvýšenú podporu zo strany biskupov. Spolu s parížskym arcibiskupom ich bolo dvadsať, ktorí vyzvali na účasť a svedectvo o pravej hodnote života a o rešpekte ľudskej dôstojnosti. Už mesiac pred pochodom vyjadril organizátorom podporu a povzbudenie aj pápež František prostredníctvom listu adresovaného nunciovi v Paríži.

Medzi nádejné zmeny oproti minulosti možno zaradiť zvýšenú podporu zo strany biskupov. Už mesiac pred pochodom vyjadril organizátorom podporu a povzbudenie aj pápež František. Zdieľať

Program pochodu už tradične zahŕňal príhovory predstaviteľov viacerých pro-life organizácií a osobností z akademického a lekárskeho prostredia. Žiaden miestny politik sa na tribúne neobjavil, ale čestným hosťom bol argentínsky senátor Mario Fiad, prezident zdravotnej komisie, ktorá minulý rok odmietla pripravovaný zákon o potratoch v tejto krajine. Za zmienku stojí aj krátky pozdrav od Viviane Lambertovej, ktorá už takmer desať rokov bojuje proti rozhodnutiu súdov vyhladovať jej syna pripútaného na nemocničné lôžko po ťažkej havárii.

Požiadavky manifestujúcich je možné zhrnúť do troch bodov. V prvom rade je to zavedenie skutočnej politiky verejného zdravia, ktorá bude chrániť ľudský život od počatia po jeho prirodzenú smrť. Druhá požiadavka sa týka pevného a explicitného potvrdenia zákazu eutanázie. A nakoniec je to revízia súčasnej legislatívy o asistovanej reprodukcii, ktorá vedie k výberu a následnej deštrukcii ľudských embryí.

Pochod za život v Paríži 20. januára 2019. Foto: facebook.com/enmarchepourlavie

Útoku čelí teraz hlavne výhrada vo svedomí

Mimoriadnou a najaktuálnejšou požiadavkou však bolo udržanie výhrady svedomia pre lekárov a zdravotné sestry, ktorá sa v posledných mesiacoch stala terčom útokov zo strany extrémistických feministiek.

Verbálne útoky proti výhrade svedomia explicitne zakotvenej v zákone o zdravotníckej starostlivosti sa začali pravidelne objavovať pred tromi rokmi. Ich hlavnou príčinou je nedostatok pracovísk, kde sú potraty vykonávané. Nie je to však z dôvodu výhrady svedomia gynekológov, ale preto, že tieto pracoviská sú rušené, sťahované alebo zlučované s inými. Táto tzv. medicínska púšť teda postihuje všetkých pacientov, všetky druhy vyšetrení a všetky lekárske profesie.

Doktor De Rochambeau pre časopis L’Obs bez komplexov povedal, že „lekári tu nie sú na to, aby brali život“. Keďže je zároveň aj predsedom syndikátu gynekológov, extrémistom už nebolo viac treba. Za niekoľko dní bol v Senáte návrh na zrušenie výhrady svedomia. Zdieľať

Bez ohľadu na to stále platí, že je omnoho ľahšie a rýchlejšie sa dostať k potratu ako napríklad k očnému lekárovi. Nakoniec, počet potratov za rok (215-tisíc) sa nemení už takmer dvadsať rokov. Pre extrémistov je však každá príležitosť na útok proti výhrade dobrá a využívaná.

Poslednou takou príležitosťou bol septembrový rozhovor s doktorom De Rochambeau, ktorý pre časopis L’Obs bez komplexov povedal, že „lekári tu nie sú na to, aby brali život“, a že jeho vlastné rozhodnutie potraty nerobiť mu umožňuje výhrada. Keďže doktor De Rochambeau je zároveň aj predsedom syndikátu gynekológov, extrémistom už nebolo viac treba. Za niekoľko dní bol v Senáte návrh na zrušenie výhrady, ktorý sa zatiaľ nehýbe len z dôvodu aktuálnych sociálnych nepokojov.

Hoci na podporu výhrady sa ihneď postavili aj takí, ktorí potraty vykonávajú, ministerka zdravotníctva už dala pokyn na jej prehodnotenie v zákone. Jej reakcia, ako aj reakcie dominantných médií len potvrdili roky trvajúce tabu okolo potratov vo Francúzsku a neschopnosť spoločnosti o tomto probléme diskutovať bez ideologického zaslepenia. Pro-life organizácie sú vytlačené mimo verejného priestoru a hnutie v neustálej obrannej pozícii teraz bráni to posledné, čo im ešte ostáva.

Inzercia

Pochod za život v Paríži 20. januára 2019. Foto: twitter.com/MarchePourLaVie

Revolučné zmeny v bioetike

Revízia zákona o bioetike bola tak ako minulý rok ďalšou zásadnou témou akcie. Text revízie už pripravuje ministerstvo a do parlamentu má prísť v lete. Len niekoľko dní pred pochodom bola zverejnená záverečná správa parlamentného výboru, ktorý počas niekoľkých mesiacov zbieral názory a postoje právnikov, lekárov, filozofov a zástupcov neziskových organizácií na vopred definované témy.

Pri zmene zákona o bioetike sa odporúča divoká liberalizácia vrátane výroby transgenických embryí, prokreácie post mortem zo zmrazených embryí, rozšírenie eugeniky, nátlak na chorých v terminálnej fáze s cieľom odberu orgánov atď. Zdieľať

Napriek silnému odporu verejnosti a mnohým výhradám odborníkov ide táto správa ešte ďalej, ako sa pôvodne predpokladalo. Ak by jej návrhy boli prijaté, znamenali by úplné prevrátenie zmyslu súčasnej medicíny a solidarity. Podľa pravidla „ak chceš mať sto percent, žiadaj dvesto“ predkladateľ správy odporúča divokú bioetickú liberalizáciu vrátane výroby transgenických embryí, prokreáciu post mortem zo zmrazených embryí, ďalšie rozšírenie eugeniky zavedením tzv. predkoncepčnej depistáže, nátlak na chorých v terminálnej fáze s cieľom odberu orgánov atď.

Pokiaľ ide o otvorenie umelého oplodnenia pre lesbické páry a slobodné ženy, správa si volí cestu k zavedeniu práva na dieťa, a to na úkor práva dieťaťa poznať svojho otca. Pri prokreácii úplne znevažuje a opovrhuje paritou muž-žena. Návrh priznávať štatút rodiča takým, ktoré si deti objednali a doviezli zo zahraničia, je v priamom konflikte so súčasným francúzskym právom, podľa ktorého matkou je vždy tá, ktorá dieťa porodila.

Úplne vymazať existenciu matky, ktorá dieťa donosila, by znamenalo spochybnenie práv žien a nerešpektovanie ich dôstojnosti. Ako povedal predseda organizácie Alliance Vita, ktorá sa aktívne angažuje v procese súčasnej revízie: „V kontexte súčasného sociálneho napätia ide správa parlamentného výboru svojimi výbušnými návrhmi zruinovať ochranné princípy francúzskej bioetiky.“

V informačnom šume spôsobenom pokračujúcimi manifestáciami „žltých viest“ (v sobotu bola v poradí už desiata) bola pre organizátorov propagácia pochodu veľkou výzvou. Informácie o jeho príprave sa objavili v podstate len v alternatívnych médiách a na sociálnych sieťach. Na rozdiel od minulého roka však bola akcia výraznejšie pokrytá počas jej priebehu a po jej ukončení. Viaceré tlačené „mainstreamové“ denníky a elektronické médiá jej venovali aspoň malý priestor.

Z tohto pohľadu bol pochod úspešný a určite mal svoj význam. Klobúk dole a obdiv patrí organizátorom a všetkým účastníkom, ktorí sa aj po prijatí zákona postihujúceho protipotratové aktivity nevzdávajú a pokračujú v boji za to najzákladnejšie ľudské právo.

Inzercia

Inzercia

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva