Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
K Veci Komentáre a názory
30. október 2014

Naozaj sú evolúcia a viera nezmieriteľné?

„Pravda nemôže protirečiť pravde,“ učil pápež Lev XIII. a aj celá katolícka Cirkev takto pristupuje k vede a k Božiemu zjaveniu. Ani jedna vedecká pravda neprotirečí Božiemu slovu. Ak je svet prírody stvorením všemohúceho Boha a zrkadlom jeho prítomnosti, musí byť v súlade s tým, čo Boh o sebe a o ...

Naozaj sú evolúcia a viera nezmieriteľné?

„Pravda nemôže protirečiť pravde,“ učil pápež Lev XIII. a aj celá katolícka Cirkev takto pristupuje k vede a k Božiemu zjaveniu. Ani jedna vedecká pravda neprotirečí Božiemu slovu. Ak je svet prírody stvorením všemohúceho Boha a zrkadlom jeho prítomnosti, musí byť v súlade s tým, čo Boh o sebe a o svete zjavil prostredníctvom posvätnej Tradície a Svätého Písma.

Občas sa môže zdať, že nové vedecké objavy predstavujú problém pre naše náboženské chápanie sveta, napríklad keď sme sa dozvedeli, že stredom Slnečnej sústavy nie je Zem, ale Slnko. Táto skutočnosť však nielenže neumenšuje ústredné postavenie človeka v Božom stvorení (čo je dogma, o ktorú vtedy vraj išlo), ale naopak vrhá nový pohľad na inú pravdu Zjavenia: že Kristus, ktorého najstaršia kresťanská zbožnosť a ikonografia zobrazovala ako Slnko, je pre stvorenie ako aj pre náš život pravým stredom a zdrojom života.

Netreba teda tvrdiť – ako sa nedávno vyjadril istý biológ v New York Times – že veda a náboženstvo sú navzájom nezmieriteľné. Nesmieme sa uspokojiť ani s určitým ústupkom, že veda a náboženstvo sú „vzájomne nesúvisiace magistériá“, lebo vraj prvé sa týka faktov a druhé hodnôt. Skôr je to tak, že prirodzené vedecké „fakty“ sú racionálnym základom, na ktorom spočíva nadprirodzené zjavenie a jeho „hodnoty“. Samozrejme, veda a viera majú odlišný predmet, ktorý zdôvodňuje ich vnútornú odlišnosť, no spolu so sv. Jánom Pavlom II. vieme, že „niet dôvodu, aby existoval dajaký konkurenčný boj medzi rozumom a vierou; rozum dopĺňa vieru a viera dopĺňa rozum, pričom obe skutočnosti majú svoj priestor na realizáciu.“

„Pravda nemôže protirečiť pravde,“ učil pápež Lev XIII. a aj celá katolícka Cirkev takto pristupuje k vede a k Božiemu zjaveniu.

Zdieľať

Evolúcia sa väčšmi než ktorákoľvek iná súčasná vedecká teória hlasne prezentuje ako útok na židovsko-kresťanské chápanie pôvodu človeka. Od nálepiek na auto zobrazujúcich kresťanský symbol ryby s nohami (často s nápisom „Darwin“) až po najnovší článok v Timesoch, ktorý sa snaží vysvetliť, prečo sú viera a evolúcia navzájom nezlučiteľné, určití zástancovia evolúcie verejne vyhlasujú, že ich verzia genézy ľudstva je správna a že kniha Genezis je len trápna historka.

Pre Cirkev je veľmi dôležité odpovedať na výzvy evolučnej teórie týkajúce sa pôvodu ľudstva, keďže neomylne učí, že ľudia sú stvorení na Boží obraz a podobu a že Boh dal každému jednému človeku osobitne jeho vlastnú nesmrteľnú dušu. (Cirkev však nikdy neučila, ako sa to deje, lebo to nám zjavené nebolo.) Niektoré teórie evolúcie (má niekoľko verzií) tejto pravde protirečia, keď tvrdia, že existencia ľudstva je výsledkom náhodného materiálneho procesu genetických mutácií, a nie Božieho zásahu. Takéto teórie treba chápať ako neúplné, lebo vylučujú Boha z procesu stvorenia.

Je známe, že svätý Ján Pavol sa o evolúcii vyjadril, že je to „viac než len hypotéza“, hoci v tom istom príhovore zdôraznil, že určité filozofické prístupy k tejto teórii sú problematické. Oprávnenosť evolučnej teórie ako takej však nateraz ponechajme bokom. Spomínaný biológ v Timesoch udáva svojim študentom a čitateľom tri dôvody, prečo si evolúcia vyžaduje opustiť židovsko-kresťanskú vieru v stvorenie. Na tieto dôvody, ktoré sú skôr ľudskými závermi než skutočnou vedou, možno odpovedať ich vlastným jazykom.

Inzercia

Magazín TIME (4. november 1996)

Po prvé: autor tvrdí, že komplexnosť organizmov, ktoré zdanlivo potrebujú nadprirodzený a inteligentný plán, vysvetľuje „úplne prirodzený a neriadený proces, menovite náhodná variácia a prírodná selekcia“. Aj keby sme to pripustili, tento „štatisticky silný a čisto mechanický fenomén“ vylučuje len stvorenie štýlom deus ex machina, ktoré obhajujú niektoré fundamentalistické dezinterpretácie Biblie. Nevylučuje, že Boh fyzicky tvorí prostredníctvom druhotných príčin, čo je jeho normálny modus operandi vo svete. A pokiaľ ide o domnelú náhodnosť, svätý Ján Pavol učil, že v Božích očiach nie je nič náhoda.

Po druhé: autor poukazuje na fylogenetické vzťahy medzi rozličnými druhmi. No ani tento fakt nijako nevylučuje Boha z procesu stvorenia. Ak už nič iné, tak minimálne nápadný rozdiel medzi spôsobom života ľudí a ostatných primátov s podobnou štruktúrou DNA (veď napokon, ako často diskutujú šimpanzy o svojom pôvode?) naznačuje existenciu ľudskej duše, ktorú Boh vložil do ľudí a ktorá je zodpovedná za rozdiel medzi človekom a zvieraťom. V jednom má náš autor určite pravdu: „u homo sapiens sa nikdy nenašla ani jedna vyslovene nadprirodzená črta.” Samotná evolučná biológia nedokáže merať nemateriálnu dušu, ktorá je dielom Božím, nie materiálneho stvorenia.

"Je zvláštne, že druh, ktorý údajne vytvorila nezmyselná náhoda, má takú silnú vrodenú túžbu hľadať vo všetkom zmysel."

Zdieľať

Nakoniec sa vyťahuje problém zla v evolučnom šate: predátori, choroby a smrť naznačujú, že ľudia „vznikli prirodzeným, čisto amorálnym procesom, ktorý nijako nepoukazuje na dobrého Stvoriteľa, ktorý by celú vec riadil“. Ponúknem len jednu stručnú odpoveď: ľudia sa v každej dobe, v každej kultúre a v každom náboženstve snažili nájsť zmysel utrpenia a ochrániť prokreáciu morálnymi zákonmi, takže sa zdá, že tieto rozumné živočíchy majú aj niečo viac než len svoju živočíšnu prirodzenosť. Biológovia sa pokúšali nájsť „morálny gén”, no zmysel a morálka ďaleko presahujú schopnosti ostatných členov živočíšnej ríše. Je zvláštne, že druh, ktorý údajne vytvorila nezmyselná náhoda, má takú silnú vrodenú túžbu hľadať vo všetkom zmysel.

Musím sa nášmu profesorovi biológie ospravedlniť, ale jeho študenti a čitatelia sa nemusia vo svetle evolúcie vzdávať svojej viery v židovsko-kresťanské stvorenie. Minimálne jeho tri dôvody nedokazujú, že by podľa skutočnej evolučnej vedy nemohol ľudí stvoriť Boh a nemohol im dať dušu. Práveže náš profesor by sa hádam mohol ešte raz zamyslieť nad svojou vierou v evolúciu, ktorú zámerne interpretuje z ateistického pohľadu.

David G. Bonagura, Jr 
Autor
vyučuje v seminári sv. Jozefa v New Yorku.

Pôvodný text: Are Evolution and Faith Really Irreconcilable?, medzititulky redakcia, ilustračné foto: thecatholicthing.org, flickr.com (licencia CC).

Rubrika K veci je tvorená autorskými článkami prestížneho amerického magazínu The Catholic Thing, vychádza s podporou Kolégia Antona Neuwirtha.

Odporúčame

Záver zo synody: premrhané príležitosti

Záver zo synody: premrhané príležitosti

Správ o tom, čo sa udialo minulý týždeň v Ríme, bolo už toľko, že sa v súvislosti so synodou pokúsim o malý myšlienkový experiment: synod2.jpg 1) Predstavme si, že miesto rozhodnutia neoznamovať jadro každodenných príhovorov synodálnych otcov, by Vatikán zachoval bež...

Čím sa odlišujeme vďaka viere

Čím sa odlišujeme vďaka viere

Aký význam má viera v živote veriacich? Čo oni majú a neveriaci nie? Niektoré prieskumy naznačujú, že veriaci sú šťastnejší než neveriaci, iné tvrdia opak. Bežná skúsenosť nám však hovorí, že nie všetci veriaci sú šťastní (v zmysle všeobecne chápaného blaha), ani ich spoločnosť nie je príjemná. A j...

Na Ficovo „zadarmo“ sa poskladáme všetci

Na Ficovo „zadarmo“ sa poskladáme všetci

Výročie Novembera a Ficov nezmyselný sľub, že vlaky budú pre študentov a dôchodcov zadarmo, sa blíži. vlaky_zadarmo2.jpg Na cestovanie vo vlaku zadarmo pre študentov a dôchodcov doplatia najmä tí obyvatelia, ktorí sú odkázaní na dopravu autobusom. Ale aj tí, ktorí ní...